Handelsrätt / Commercial Law

Samarbetskurser 2024-2025 / Co-op courses 2024-2025

Helsingfors / Helsinki

 

Helsingfors / Helsinki & Vasa / Vaasa

Vasa / Vaasa

Course ECTS Language Period Form
Grundstudier / Basic studies
1116 Handelsrättens grunder Opens in new window 6 sv IV Flerform
Ämnesstudier / Intermediate studies
3718 Bolags- och finansieringsrätt Opens in new window 6 sv IV Flerform
Fördjupade studier / Advanced studies
37012 Fördjupad skatterätt I: Inkomstbeskattning Opens in new window 5 sv III Flerform