Mikael Still and Silas Mwangi laughing on the street
|
14.05.2021
Mentorparet Mikael Still (65) och Silas Magana (34) vid Hanken i Vasa är en sällsynt lyckad match. Relationen har ända sedan starten i september 2020 präglats av respekt, värme och lyhördhet.
Vilken är deras hemlighet och hur går de tillväga när de träffas? Vad behövs för att bli en god mentor? Och hur får adepten maximalt utbyte? Kunde du tänka dig att bli Hankenmentor?
Social responsibility and sustainability
|
12.05.2021
Enligt Hanken Svenska handelshögskolans färska undersökning har generation Y och kvinnor en viktig roll i att det blir allt vanligare med ansvarsfulla investeringar.
Disputation doktorsavhandling
|
10.05.2021
Ojämn tillgång till dricksvatten i olika geografiska områden finns inbäddad i politiska, etniska, klassbetonade och könsbestämda hierarkier. Teknik och innovationer som syftar till att hantera dricksvattenfrågor tenderar att bara dölja de större underliggande problemen.
Disputation doktorsavhandling
|
05.05.2021
Ny forskning visar att individuella förhållningssätt till värde och värdeskapande kräver kontinuerligt lärande, omfokusering och omvärdering vid styrelsearbete.