digital skills
|
24.02.2021
Det finns skillnader i vem som tar hand om vårdarbetet i olika EU-länder.
Hanken flaggor
|
24.02.2021
Niklas Bruun, professor emeritus i handelsrätt vid Hanken, har valts till en av de fem externa medlemmarna i Helsingfors universitets styrelse för perioden 2022–2025.
Age at Work
|
11.02.2021
De demografiska trenderna mot en åldrande befolkning har fört frågor om åldrande och åldersdiskriminering högre upp på olika politiska och organisatoriska agendor än tidigare. I samband med det har det också diskuterats hur karriärerna kan förlängas.
Utbytesstudenter hösten 2020
|
11.02.2021
Varken coronapandemi eller distansstudier påverkade höstens utbytesstudenters erfarenheter av Hanken. Enligt en enkät som utförts bland utbytesstudenter som vistats här under hösten 2020 skulle hela 98% av dem som svarade rekommendera Hanken som utbytesuniversitet.