Hankens flaggor vajar i vinden mot en blå himmel med lite moln.
|
25.08.2024
Högskolans och de olika enheternas öppettider i Helsingfors och Vasa sommaren 2024.
Aileen Ahlskog och Anna Hägerström utanför Hanken.
|
12.06.2024
Hankenalumnen Stefan Larssons första ”Dare to Dream”-stipendium tilldelas Hankenstudenterna Anna Hägerström och Aileen Ahlskog. Studenterna kommer att ha Stefan Larsson, vd för PVH Corp., som mentor under ett år och får också besöka honom under en vecka i New York.
OMslaget av boken Moomin Magagement med olika figurer från Mumindalen.
|
03.06.2024
En splitterny Muminbok kommer ut i september. Den här boken fokuserar dock mindre på händelserna i Mumindalen och mer på affärsverksamheten och hur företagen som hör till Moomin Characters styrs. Generositet lyfts fram som ett av de viktigaste sätten att leda. Författare till boken är Hankenprofessorn Janne Tienari och bitädande professor Paul Savage.
flaggorna.jpg
|
31.05.2024
Från och med 2025 använder universiteten nio nationella urvalsprov, med vilka man kan söka till flera olika utbildningsområden och olika universitet. Samtidigt görs tidtabellen för urvalsproven luftigare så att de som väljs med betygsantagningen i fortsättningen inte behöver förbereda sig och delta i urvalsproven.