Hanken panorama

Centre for Corporate Responsibility – CCR

Välkommen till CCR - Centre for Corporate Responsibility !

CCR är ett gemensamt kompetenscenter mellan Svenska handelshögskolan och Helsingfors universitet var fokus ligger på forskning kring företagens samhällsansvar.

Centrets övergripande mål är att öka kunskapen om växelverkan mellan företag, politik och samhället, med speciell fokus på företagens ansvar och dess samhälleliga påverkan. CCR verksamhet bygger på forskning angående 1) företagens samhällsansvar såväl i den lokala som den globala kontexten och 2) växelverkan mellan företag och olika statliga och icke-statliga aktörer. Förknippade forskningsinriktningar är tex. CSR, företagsetik, politisk ekonomi, ekonomisk politologi, och ansvarsfull ekonomutbildning.

CCR stöder i alla sina aktiviteter tvärvetenskapligt- och flerpartssamarbete. Ytterligare strävar centret till att understöda och utveckla forskning med hög samhällelig påverkan, relevans och lättillgänglighet för sina intressenter.

Komptenscentret och dess sekretariat är baserade vid Svenska handelshögskolan.

Om du vill vara med på vår e-postlista, skicka ett meddelande till ccr@hanken.fi så lägger vi till dig – alla intressenter kan gå med i listan.

Du kan också följa oss på Twitter: @ccr_helsinki

Om du är forskare vid Hanken eller Helsingfors universitet och vill att vi ska lista dig som ansluten medlem, skicka oss en kort bio (för exempel se här) och länkar till två open access-artiklar/eller liknande som illustrerar ditt arbete.

Vi ger mer än gärna våra medlemmar och intressenter en plattform eller en tvållåda – har du några idéer till ett event eller ett workshopämne tveka inte att kontakta oss så fixar vi det! Vi anordnar ett Responsible Organising stakeholder-event varje år under hösten – om du har en idé till en workshop eller en panel, hör av dig!

Vår huvudsakliga verksamhet är dock forskningsrelaterad, detta möjliggör genomförandet av andra saker/evenemang. Vi hjälper dig gärna och stöttar dig i olika forskningsansökningar genom samordning eller samarbete – och vi har ett uppdrag att särskilt stödja postdoktorer i tidiga skeden i deras finansieringssträvanden.

Kontakta oss igen på ccr@hanken.fi och arrangera ett möte med oss för att diskutera!

CCR written in white with blue background

CCR fosters in all its activities cross-disciplinarity and multi-stakeholder cooperation. Additionally it aims at promoting and developing research with high societal impact, relevance and accessibility to its stakeholders.

Explore more via the links below!