Internationella nätverk

Flags from around the world.
Hanken Svenska handelshögskolan samarbetar med flera universitet världen över och är medlem av ett flertal internationella nätverk.

Samarbetet sker på många olika nivåer, från studentutbyte till gemensamt företag inom ledarskapsutbildning. Bland annat har vi har ett nätverk med över 100 samarbetsuniversitet där våra studerande kan tillbringa sin utbytesperiod.

Hanken arbetar även aktivt med internationella ackrediteringar, som vi ser som ett naturligt och självklart sätt att både utveckla vår verksamhet och att garantera att alla våra aktiviteter, såväl utbildning och forskning som företagskontakter och samhällsansvar, mäter sig med våra internationella konkurrenter.

Utöver de internationella ackrediteringarna Hanken har, är vi det första finländska universitetet som godkänts för och skrivit på FN:s principer för ansvarsfull ekonomutbildning (PRME) och är numera en så kallad PRME Champion.

Detta internationella samarbete garanterar att våra studerande och samarbetspartners i företagsvärlden får tillgång till expertis på internationell nivå samt till en internationell atmosfär i studiemiljön.