Studieverktyg

På den här sidan hittar du länkar till Moodle, en plattform för kursmaterial, Sisu, samt Exam, programmet för e-tentamina. Mera information om Hankens kurser och studieplaner finns i Sisu.

Moodle

Moodle Opens in new window är en virtuell lärplattform som används på Hanken. Det stöder lärande och kollaborativt lärande för studerande på olika kurser. Moodle stödjer kommunikation och interaktion mellan eleverna och läraren. Moodle kan till exempel användas som kursanslagstavla, eller för onlinediskussioner, tentamina, att lämna in uppgifter/filer till läraren och för att dela kursmaterial.

Moodle instruktioner för Hankens studerande (på engelska)

Sisu

Hankens kursutbud finns i Sisu Opens in new window . Du behöver inte logga in för att se kursutbudet och kursbeskrivningarna. Bli välbekant med hur du använder Sisu Opens in new window - det är ett av de viktigaste verktygen för dig som studerande!

För varje huvud- och biämne inom grundutbildningen på Hanken finns en fastslagen studieplan, som visar vad du som huvud- eller biämnesstuderande inom det ämnet ska ta för kurser för att bilda en helhet. Du ser studieplanen för ditt examensprogram inne i Sisu.

Undervisningstider och schema hittas i Sisu. Se instruktioner för användningen av studiekalendern här.

Exam

Exam är en modern programvara för elektronisk tentamen (e-tentamen). En e-tentamen i ett Examinarium betyder att läraren beslutat att ersätta en eller två av de traditionella papperstentamina med ett eller två tenttillfällen i ett tentamensutrymme där man tenterar via ett elektroniskt tentamenssystem under videoövervakning på en relativt fritt valbar tid. Bekanta dig med Hankens Exam-instruktioner.

MyWeb

Nyheter för studenter och andra aktualiteter publiceras på MyWeb.