GMAT och GRE

Graduate Management Admission Test (GMAT) och Graduate Record Examination (GRE)

GMAT (Graduate Management Admission Test) och GRE (Revised) General Test (Graduate Record Examination) är test som mäter allmän verbal, matematisk och analytisk förmåga. Testen används allmänt av handelshögskolor vid antagningen av både magisterstuderande och doktorander. 

Personer som söker med en behörighetsgivande examen från ett icke-EU/EES-land bör bevisa sin behörighet med ett giltigt och verifierbart GMAT eller GRE -testresultat.                               

OBS!

  • Alla testresultat bör vara giltiga och verifierbara vid ansökningstidens utgång
  • Alla test bör ha tagits senast vid ansökningstidens utgång     

            

Indikativt resultat

Hanken har fastställt en indikativ gräns för GMAT-/konverterat GRE-resultat som är 600. I GRE testet bör resultatet i den kvantitativa delen vara minst 158. Tröskelvärdet är inte en explicit gräns. En sökande som uppvisar betydande styrkor i andra delar av sin ansökan kan beaktas även om tröskelvärdet underskrids. Testen innehåller olika delar och endast vissa av dem räknas till den totala poängsumman. Märk att Hanken ändå beaktar hela testresultatet och tar hänsyn till alla de olika delarna, även de skrivdelar som faller utanför poängsumman. Skrivdelarna poängsätts separat och både poängen och essäsvaret syns på det officiella testresultatet.

 

För att räkna om ett GRE testresultat kan konverteringsverktyget användas.

Personer som söker med en behörighetsgivande examen från ett av Hankens samarbetsuniversitet i ett icke-EU/EES-land, och som uppfyller minimikraven på GPA är befriade från GMAT/GRE-kravet.

På hemsidorna för GMAT och GRE finns mycket läsvärd information om hur man kan förebereda sig för testet. På GMATs sida "About the GMAT exam" finns mycket läsvärt material. GMAT har även en handbok som man kan ladda ner:

På båda sidorna finns även gratis test som man kan göra.

Mera information om GRE-testet: ETS/GRE
Mera information om GMAT-testet: www.mba.com och www.gmac.com

Det officiella testresultatet skall sändas direkt till Hanken från testarrangören. Testet skall vara giltigt och avklarat före ansökningstidens utgång, och du skall också beställa det officiella testresultatet till Hanken före ansökningstidens utgång (även om du avlagt testet tidigare, testets giltighetstid är fem (5) år). Bifoga gärna även ett inofficiellt testresultat till din ansökan. Ange i ansökningsblanketten det datum då testet avlagts, eller det datum då testet kommer att avläggas före ansökningstidens utgång.

GRE testarrangör i Finland: Fulbright Center
GMAT testarrangör i Finland: SwanIT Oy (LGF)

Ange dessa koder för att få testresultatet skickat direkt till Hanken:
GMAT: NRC-QZ-38
GRE: 8433