Stiftelsen Svenska Handelshögskolans stipendier

I länkarna och informationen nedan hittar du detaljerad information om ansökningstider, ansökningsförfarandet, villkor, kontaktuppgifter och övrigt viktigt. Innehållet hittas också under rubrikerna i menyn till höger.

Stiftelsen Svenska Handelshögskolans stipendier består av Stiftelsen Svenska Handelshögskolans fonder och donationsmedel ur vilka stipendier beviljas åt högskolans akademiska personal och studerande.

Utbetalning av stipendier sommaren 2024

OBS! Sista utbetalningsdagen innan sommaren är torsdag 20.6, så skicka in din undertecknade rekvisitionsblankett (samt eventuella övriga dokument som uppfyller eventuella villkor) senast onsdag 19.6 till stipendieombud@hanken.fi ifall du vill få ditt stipendium utbetalat innan sommaren. Följande utbetalning görs i början av augusti.

Kontaktinformation

Kontaktpersonen för Hankens stipendier (ärenden som gäller ansökningar, stipendiebeslut, utbetalning, eventuell återbetalning och rapportering av stipendiemedel):

Hankens stipendieombud
Enheten för forskning och internationella ärenden
e-post: stipendieombud@hanken.fi 
Telefon: +358403521375