Disputationsdirektiv

Råd och anvisningar till den som skall disputera vid Hanken som även kan vara publiken till hjälp.

Sidan är under arbete.

 

 

Regler för ordnande av disputation på Hanken

Följande regler är bestämda av Rådet för forskarutbildningen 17.1.2024 §4 

Observera att doktoranden och handledaren bör kontakta institutionens amanuens för överenskommelse av datumet för disputationen.

  1. Doktorsavhandlingens disputation ordnas i första hand fysiskt på Hanken (i Helsingfors eller Vasa) med streaming.
  2. Om opponenten inte kan delta på plats eller om annat vägande skäl föreligger kan disputationen ordnas som en hybrid modell.
  3. Online disputationer är inte tillåtna.
  4. Hanken bandar inte disputationerna eller ger tillstånd att banda in disputationerna.