Företagsinformation och finansiell information

Databaser med företagsinformation.

Inbandningar för höstens 2023 (& 2021 online skolningar i Quantum databaser finns här.

Data labbet Quantum har sin egen sida.

Databaser som innehåller finansiell information och företagsinformation finns presenterade nedan samt i Hanna (Databaser), se ämnet företagsinformation. Också Business Source Complete (Ebsco) har samlat t.ex. årsberättelser, SWOT-analyser och finansiell information om företag.

(Distans) Tillgänglighet

Uppgifter om tillgängligheten finns beskrivet under respektive databas nedan. Information om Quantum data labbet finns på sin egen sida.

Distans tillgång till Capital IQ, Factset, LSEG/Refinitiv Workspace (Eikon)  WRDS och Orbis (även Bloomberg data finns här) finns nere på sidan.

Anvisningar och hjälp

Länkar till anvisningar, videoinstruktioner och hjälp finns under respektive databas. Quantum har även en helpdesk. Information om hur helpdesken är anträffbar finns här.

Inbandningar för online skolningar i Quantum databaser finns här.

Användarrättigheter

Notera användarrättigheterna för Quantum databaserna. Data får användas av studerande och personal på Hanken för studier, undervisning och forskning vid Hanken. Användning i kommersiellt syfte är inte tillåten.

Frågor?

Kontakta Hankens bibliotek:
biblioteket(at)hanken.fi

Kontakta Quantum help desk gällande datan i databaserna: quantum-help(at)hanken.fi

Språk: Engelska.

Tillgänglig: i Quantum. Quantum är tillgänglig med nyckel på kvällar och nätter.

För att använda Bloomberg bör du skapa ett eget användarnamn. Logga först in på datorn med ditt Hanken användarnamn, klicka på Bloomberg-ikonen på skrivbordet och följ instruktionerna. Instruktioner finns i dokumentet "How to create Bloomberg login.pdf" som finns sparat på skrivbordet på de datorer där Bloomberg är installerat.

För tillfället måste varje användare installera Bloomberg Excel Add-In på sin individuella profil. Det gör du så här: Start -> Bloomberg -> Install Office Add-Ins.

Bloomberg distansanvändning har upphört 1.7.2022!

Anvisningar och hjälp: Inne i terminalen kan du när som helst trycka Help (F1) för att nå anvisningar och Bloomberg support.

Kvantitativa forskningsresultat och finansiella analytiska lösningar.

Inga lösenord.

Språk: Engelska.

Tillgänglig: Vanligtvis i Quantum, men har nu distans tillgång! Se PDF för instruktioner över hur man skapar konto. Compustat - Capital IQ datasets är tillgängliga också via platformen WRDS (se nedan). 

Beskrivning: Kvantitativa forskningsresultat och finansiella analytiska lösningar. Mera information på den engelska versionen av sidan.

Instruktioner och hjälp: SP Global Events, Opens in new window Academic Resource Center New Homepage Opens in new window

 

CRSP innehåller US Stocks, Investeringsfondsdata, Fama US Treasury och REITS.

Språk: engelska

Tillgänglig: CRSP Stock (Annual) och CRSP Mutual Funds (Quarterly) datasets är tillgängliga via platformen WRDS (se nedan).

Beskrivning: US Stocks, Investeringsfondsdata, Fama US Treasury, REITS.

Kontakta institutionen för finansiell ekonomi och ekonomisk statistik för närmare information.

Statistik från Research Institute of the Finnish Economy.

Språk: Finska

Tillgänglig: via Hankens nätverk i Helsingfors och Vasa. Inget Username och Password. Klicka Login now.
Länk till ETLA Opens in new window

Beskrivning:
Statistik från Research Institute of the Finnish Economy.

ETLAn tietokanta sisältää yli 40 000 numeerista aikasarjaa Suomen ja muiden maiden talouden kehityksestä sekä talousennusteita. Tietokantaan on kerätty tietoa kymmenistä eri lähteistä, keskeisinä Tilastokeskus, Suomen Pankki ja Eurostat. Tietoja löytyy myös muun muassa raaka-aineiden hintakehityksestä.

En plattform som används för att analysera finansiell information från de globala aktie- och räntemarknaderna.

Inga lösenord.

Språk: Engelska.

Tillgänglig: i Quantum. Quantum är tillgänglig med nyckel på kvällar och nätter.

Man kan också registerar eget konto vilket kan används på distans. Registera kontot här: https://advantage.factset.com/academic_idrequest Opens in new window
Det tar 7-10 vardagar efter registreringen att kontot blir klar. För att registrera sök upp Svenska Handelshogskolan Finland i institutioner och använd Hankens e-post adress i formen namn.efternamn@student.hanken.fi då man registrerar kontot. Man måste också sätta in sitt utexamingeringsdatum då magister avhandlingen blir färdig.

Beskrivning: En plattform som används för att analysera finansiell information från de globala aktie- och räntemarknaderna. Konkurser, Bolag, Eget Kapital, IPO, Samriskföretagande, Fusioner & Förvärv, Ägande, Privatägande, Riskkapital. FactSet erbjuder hedgefonder och makro och relativa fonders värde. Innehåller också FactSet Revere.

Instruktioner och hjälp:
Användarna av FactSet har tillgång till en Online Assistant (när du öppnat FactSet). Klicka på knappen frågetecken och klicka på "Online Assistant".

Lösenord vid datorerna

Tillgänglig: i Quantum. Quantum är tillgänglig med nyckel på kvällar och nätter.

Beskrivning:
The Infront Professional terminal provides real-time global market data, news, analytics and electronic trading. Infront has data from over 80 exchanges, MTFs, and contributing brokers, which will give you an overview of the markets. You can combine equities, derivatives, fixed income, commodities, funds, FX and money market data in your own custom interface.

Infront gives you access to real-time financial news, regulatory news, in-depth research and social media.

Infront provides analytics for equities, funds, fixed income, derivatives, and fx. You can screen, compare and analyze global listed companies with fundamentals, consensus estimates and ratios, combined with with powerful tools for Excel, and desktop APIs for R and Python.

Kauppalehti Online är Finlands största online-resurs med börsinformation.

Språk: engelska och finska

Tillgänglig: Kauppalehti Online är tillgänglig inom Hankens nätverk i Helsingfors och Vasa.

Länk till Kauppalehti Online Opens in new window

Kauppalehti Online is the biggest business online - medium in Finland with 90 000 - 100 000 regular weekly visitors (TNS Metrix). The English version contains 15 minutes delayed share quotes from the Copenhagen, Helsinki and Stockholm Stock Exchanges, indices, stock exchange bulletins, press releases sorted by industry, mutual funds quotes as well as currency exchange rates and interest rates.

OECD iLibrary är OECDs onlinebibliotek för böcker, rapporter och statistik.

ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT

Språk: engelska

Tillgänglig: OECD iLibrary är tillgänglig inom Hankens nätverk i Helsingfors och Vasa. 

Länk till OECD iLibrary Opens in new window

http://www.oecd.org/

OECD iLibrary is OECD's Online Library for Books, Papers and Statistics and the gateway to OECD's analysis and data. It replaces SourceOECD, and hosts all content so users can find - and cite - tables and databases as easily as articles or chapters.

OECD iLibrary contains all the publications and datasets released by OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development), International Energy Agency (IEA), Nuclear Energy Agency (NEA), OECD Development Centre, PISA (Programme for International Student Assessment), and International Transport Forum (ITF) since 1998 - currently (October 2010) 1 000 journal issues, 2 900 working papers, 2 500 multi-lingual summaries, 6 200 e-book titles, 14 000 tables and graphs, 21 000 chapters and articles, and 390 complete databases with more than 4 billion data points.

Orbis innehåller information om över 171 miljoner företag från hela världen.

Språk: engelska.

Tillgänglig: via Hankens nätverk i Helsingfors och Vasa.

Tillgång till Orbis bakom denna länk (Hanna) Opens in new window

Beskrivning:
Orbis innehåller information om över 300 miljoner företag från hela världen. I databasen ingår finansiell information, räkenskapsdata, information om ledning, ägarstruktur, dotterbolag m.m.

Man kan söka företag enligt många olika kriterier som t.ex. bransch, omsättning, resultat, antal anställda, land eller geografiskt område m.m.

Data presenteras i ett format som gör att det är lätt att få rapporter och jämförelser t.ex. mellan olika bolag och länder.

Instruktioner och hjälp:
Klicka på ”Take a tour” på denna webbplats Opens in new window . Samma information är tillgänglig via Help i Orbis.

Help Email: help.stockholm@bvdinfo.com
Helpline: +46 8 51 51 04 80

LSEG/Refinitv Workspace innehåller Eikon och Datastream.

Språk: Engelska.

Beskrivning:
Eikon och andra finansiella databaser har sammanslagits till Refinitv Workspace som har blivit uppköpt av London Stock Exchange Group och har blivit LSEG Workspace. LSEG/Refinitiv Workspace kommer att användas för att undvika förvirring. LSEG/Refinitiv Workspace är en uppsättning programvaruprodukter som tillhandahålls av LSEG för att övervaka och analysera finansiell information. Eikon ger tillgång till realtids-marknadsdata, nyheter, grundläggande uppgifter, analys samt verktyg för handel och meddelandetjänster.

Tillgänglig: Endast på distans genom personliga konton. Man kan nu registrera eget konto samt skaffa lisens till LSEG/Refinitiv Workspace själv genom denna länk: https://my.refinitiv.com/productregistration.html

I länken följ dessa steg:
1.    Skriv in din Hanken e-post adress. Den som slutar med @student.hanken.fi eller @hanken.fi
2.    Du får ett automatiskt svar till din Hanken e-post du satte i själv registreringen. Klicka på länken i svaret.
3.    Nu kan du registrera ditt konto. När du skriver in ditt namn undvik skander (å, ä, ö) och använd istället a eller o. Även accenter på bokstäver skall undvikas ´, é etc.
4.    Välj korrekt reference. Student för studerande (slutar med @student.hanken.fi) samt Staff för personal och doktorander (slutar med @hanken.fi).
5.    Klicka på Register Now och vänta på e-post meddelande var det säger att kontot är klart för användning. Det kan ta upp till 6 timmar att konto blir klart.
6.    När du får meddelandet kan du börja använda LSEG/ Refinitiv Workspace. Länk till databasen finns i meddelandet.

Kontot ger automatistk tillgång till Eikon, Datastream. Licensen för våren kommer att vara 14 dagar medan licensen är i kraft 5 dagar under hösten! Detta beror på att det är mera efterfråga under hösten. Efter att licensen gått ut kan du registrera kontot på nytt genom att repetera stegen ovan och få en ny licens. Hanken har endast en viss mängd av Refinitiv Workspace licenser så det kan hända att emellanåt att alla är i bruk vilket betyder att man inte kan få en ny licens.

Workspace har data restriktionerna när det gäller Screener deals. Du kan bara ladda ner 200 Screener deals åt gången. Gränsen på 200 gäller för alla tillgångsklasser (asset class) med en gräns på totalt 1 000 per dag.

Instruktioner och hjälp:
Instruktioner och videon finns på Refinitivs webbplats Opens in new window . Se också Refinitiv Academy.

Företagsinformation sedan 1979.

Tillgänglig: Compustat nås via WRDS plattform (Se nedan).

Beskrivning:
Standard Compustat databases have been expanded to include data history starting in 1979. This will initially provide up to 37 years of annual and quarterly fundamental data as well as monthly and daily market data.

Innehåller statistik över de olika näringsgrenarna.

Inget lösenord behövs.

Språk: engelska

Tillgänglig: Portalen Statista är tillgänglig inom Hankens nätverk i Helsingors och Vasa.

Länk till Statista Opens in new window

Beskrivning:
Immediate access to over one million statistics and facts

  • Access to 1 million statistics – ready to use in PPT, XLS and PNG.
  • Comprehensive reports on over 3,000 industry topics.

Revenue forecast „2015 to 2020“ on over 400 industries.

Instruktioner och hjälp:

Guided Tours. Också tillgängliga via My account i Statista.

Innehåller bokslutsinformation från de 500(600) största företagen i Finland.

TidningenTalouselämäs företagsdatabas.

Språk: finska

Tillgänglig: Logga in med ditt Hankenanvändarnamn.

Länk till inloggningen Opens in new window

Innehåller bokslutsinformation från de 500(600) största företagen i Finland.

Finsk beskrivning finns i filen saate(PDF).

Följ direktiven nedan för att få tillgång till WRDS:

1. Öppna 'Register' -formuläret på WRDS sida Opens in new window för att ansöka om ett personligt användarnamn. (https://wrds-www.wharton.upenn.edu/register Opens in new window /)
 
2. Välj 'Hanken School of Economics', typen av användarkonto, och fyll i dina kontaktuppgifter. Du måste ange din Hanken-epostadress. Då det är fråga om en tredje parts tjänst ansvarar Hanken inte för tjänstens tillgänglighet eller hur leverantören behandar personuppgifter.
 
3. Klicka på 'Register'. Ansökan kommer att behandlas inom 2 dagar, varefter du kommer att få ett epostmeddelande med instruktioner om hur man ställer in sitt lösenord.

Beskrivning:
Via WRDS har Hanken tillgång till kvantitativ data såsom Audit Analytics (Nord Amerika och EU), Bank Regulatory Database, Blockholders, BoardEx (endast för 2024), CBOE Indexes, DMEF, Dow Jones, Fama-French Portfolios and Factors, FDIC Database Files, Federal Reserve Bank Reports, IRI Marketing Factbook, Penn World Tables, Philadelphia Stock Exchange, SEC Disclosure of Order Execution, TRACE samt OTC Markets. Därutöver är CRSP-data (t.ex. Stocks och U.S. Mutual Funds), Compustat - Capital IQ och Execucomp tillgängligt via WRDS.

Instruktioner och hjälp:
Du måste först registrera dig enligt instruktionerna ovan. Sen kan du nå webinar och instruktioner:
https://wrds-www.wharton.upenn.edu/pages/classroom/ Opens in new window  

15.2.2021 WRDS undervisning: Opens in new window https://bluejeans.com/playback/s/Rqjd1CdRpDgReErmEdWhQzzQw0fR2LKMq3AxtDUugcXsWCyb5zSpgRnzMMGvp19M Opens in new window