| 15.10.2021

Miljondonation från Svenska kulturfonden till Hanken

Svenska kulturfonden donerar 1 000 000 euro till Hanken och fundraisingkampanjen Räkna med Hanken. Donationen lyfter kampanjens totala insamlade belopp till drygt 2,8 miljoner euro.

- Det här är vårt sätt att visa hur viktig universitetsutbildning och forskning är för det svenska i Finland. Att delta i insamlingen är ett sätt för oss att använda Kulturfondens pengar effektivt. Samtidigt som vi direkt stöder universiteten, garanterar våra donationer att staten satsar offentliga medel på den svenskspråkiga utbildningen, säger Kulturfondens ordförande Mikaela Nylander.

-Svenska Kulturfondens donation till Hanken är av stor betydelse och vi är djupt tacksamma. Donationen stärker forskningen och den svenskspråkiga utbildningen och är ett viktigt ställningstagande. Hanken är fast besluten att stå som förebild för långsiktiga satsningar som gynnar såväl Hanken som samhället i stort, säger Hankens rektor Karen Spens.
Svenska kulturfondens uppdrag är att stödja utbildning och forskning, konst och kultur och samhällsservice som gynnar det svenska i Finland. Kulturfonden grundades 1908 och är idag en paraplybeteckning för ungefär 490 fonder.

Fundraisingkampanjen Räkna med Hanken pågår till 30.6.2022. De insamlade medlen används för att stärka Hankens unika position som Finlands enda självständiga handelshögskola.

För mera information:

Camilla Wardi, Chef för näringslivsrelationer och samverkan
camilla.wardi@hanken.fi
Tfn 040-560 59 64