Forskarstudier inom SCM&SR

talare
På denna sida får du mer information om doktorandprogrammet i Supply Chain Management and Social Responsibility (SCM&SR) vid Hanken. Bekanta dig med studiernas struktur, motiveras av forskarnas berättelser och inspireras av listan på aktuella forskningsområden.

Den som avlagt en högre högskoleexamen kan ansöka om att få avlägga ekonomie doktorsexamen eller filosofie doktorsexamen vid Hanken. Hanken deltar i flera nationella forskarskolor och i internationellt samarbete, vilket ger forskarstuderandena vid Hanken tillgång till ett brett utbud av kurser och deltagande i vetenskapliga sammankomster.

Ämnesspecifika kurser inom logistik och samhällsansvar fokuserar på aktuella teman och de behov som doktorander inom ämnet har. Ämnet har även goda nationella och internationella kontakter, och forskningssamarbete och utbyte speciellt internationellt sett är något som starkt betonas i forskarutbildningen. Hanken är till exempel medlem i flera finska forskarskolor och är involverad i aktivt samarbete med internationella nätverk och andra universitet. Detta garanterar våra studenter tillgång till ett brett utbud av kurser och andra vetenskapliga aktiviteter.

Antagningen till Hankens doktorsprogram sker en gång i året. Forskarstuderande antas till ämnet logistik och samhällsansvar beroende på handledarkapaciteten respektive år. Vi rekommenderar personer med intresse för vårt doktorsprogram att undersöka handledarnas forskningsintressen och profiler via forskningsportalen Haris eller HUMLOG-institutets hemsida. Vänligen kontakta en potentiell handledare på förhand.

  • 240 studiepoäng, 4 år
  • Språk: Engelska 
  • Examen: Ekonomie doktorsexamen / Filosofie doktorsexamen
  • Plats: Helsingfors

Forskarutbildningen vid Hanken motsvarar fyra års heltidsstudier, varav cirka ett år i huvudsak avläggs genom kursarbete. De resterande studierna utgörs av avhandlingsarbetet, som slutförs med stöd av aktiv handledning. Mer information om Hankens doktorsprogram hittar du här.

Nedan listas möjliga forskningsområden som doktorander kan bedriva sin forskning inom. Listan är på engelska på grund av att svensk terminologi saknas och att programmet hålls på engelska.

Humanitarian logistics
• Humanitarian logistics services
• Crisis preparedness
• Logistics for people in the move
• Humanitarian logistics in conflict and complex emergencies
• Circular economy and waste management in humanitarian logistics

Supply chain risk resilience and security
• Resilient freight transport systems
• Security of supply
• Supply chain risk management especially with regards to cascading disasters, overlapping ones, and their incident evolutions
• Medical logistics / medical supply chains

Sustainable and responsible supply chains
•  Carbon removal de-circularity
• Corporate sustainability due diligence in supply chains
• Sustainable and circular procurement
• Sustainable innovative last mile distribution
• Technologies and solutions for circular, resilient or sustainable supply chains