Karriärplanera

Att välja karriär är en process, inte ett enskilt val!

Karriärplanering är färdigheten att gestalta det egna kunnandet och kompetenser, identifiera möjligheter som står till buds och ta vara på dem och på så sätt uppnå sina mål. Är du osäker på

 • med vilka slags uppgifter du skulle vilja arbeta
 • vilka dina olika alternativ och möjligheter är
 • din kommande karriär och övergång till arbetslivet

är karriärplanering något för dig. På dessa sidor hittar du uppgifter och övningar till stöd för din karriärplanering. I övningarna jobbar du med

 1. Din självkännedom
 2. Branschkännedom
 3. Fattar karriärval och-beslut samt
 4. Lägger upp en effektiv plan för ditt jobbsökande

triangeln_sve.png

 

Det är inte alltid lätt att veta var man skall börja då man vill skapa sin framtid, men om du börjar med att göra det som är nödvändigt och sedan fortsätter med det som är möjligt kommer du plötsligt att märka att du kan göra sådant du trodde var omöjligt.

För att hjälpa dig komma igång med din karriärplan har Karriärtjänster satt ihop ett paket med övningar åt dig. Lycka till !

(bakom inloggning)

Karriärrelaterade evenemang med Karriärtjänster

Utgångspunkterna när du söker jobb och planerar din karriär är att du känner dig själv och vet vad du vill, samt vet hur arbetsmarknaden ser ut. Karriärtjänster ordnar workshoppar som erbjuder dig verktyg för att göra din egen självanalys. Här på våra webbsidor hjälper vi dig komma igång med din karriärplan och fatta besluten som hjälper dig att göra de rätta valen. Du kan bekanta dig med olika modeller för karriärplanering och prova på olika karriärplaneringsverktyg.

Efter att du gjort karriärplaneringsövningarna gäller det att hålla koll på Karriärtjänsters veckobrev och kalendern till höger, för att hitta alla karriärrelaterade evenemang där du kan nätverka, diskutera och få feedback från HR-proffs för att få inspiration och ideér till din karriärplanering.

Karriärtjänster bjuder också på möjligheten att boka in en one on one diskussion med oss. Du kan kontakta ann-christine.hemming@hanken.fi i Vasa eller careerservices@hanken.fi i Helsingfors.

Personbedömning till stöd för din karriärplanering

På Highered-karriärportalen Opens in new window , under fliken My Tests, kan du göra fyra olika karriärrelaterade bedömningstest för att hitta potentialen i dig själv. Teman på testen är:

 • Work-related Behaviour (management)
 • Numerical Reasoning (consumer)
 • Verbal Reasoning (consumer)
 • Vocational Interests and Motivation

Då du gjort alla fyra test får du en professionell bedömning på dina resultat. Testet är till för att  lära dig lite mer om dig själv och vad du vill ha av din karriär.