Utexaminering

Instruktioner för ansökan om utexaminering i Sisu

OBS! Bekanta dig med den allmänna informationen om studiernas slutskede innan du gör ansökan om utexaminering i Sisu.

Du kan ansöka om utexaminering i Sisu på sidan Studiestruktur när 

 • du har slutfört alla studier som hör till din examen och de syns rätt i din huvudsakliga studieplan, 
 • du är när- eller frånvaroanmäld, och 
 • din studierätt är i kraft. 

Observera följande

 • Du kan endast göra en ansökan om utexaminering i den primära studieplanen kopplad till din studierätt. 

 • Din studierätt ska fortfarande vara i kraft när du gör en ansökan om utexaminering! Du kan inte lämna en ansökan efter att din studietid har tagit slut, i så fall måste du ansöka om förlängd studietid innan du kan utexamineras.  

 • Ändringar som du gör i din primära studieplan efter att du har skickat in ansökan om utexaminering beaktas inte mera i ansökan eller ditt examensbevis. Du måste alltså lägga till alla kurser i din studieplan som du vill ha med på ditt examensbevis.

 • Om du i misstag har gjort en ansökan om utexaminering för till exempel fel examensprogram eller inriktningsalternativ avslås din ansökan och du ombes att redigera din studieplan så att den följer din studierätt. 

Sammanställning av studiehelheter

Sisu skickar automatiskt en begäran om sammanställning av studiehelheter som hör till din examen (till exempel huvudämnet) när du har skickat en begäran om utexaminering. Du behöver alltså inte separat ansöka om sammanställning av helheter. Dina begäranden om sammanställning av helheter behandlas i studentservicen. 

Ansök om utexaminering

Du kan ansöka om utexaminering när du har slutfört alla studier som hör till din examen. Då är statuset för raden med din examen i studieplanen ”delar utförda”. Observera att alla studieavsnitt du vill ha med på betyget ska finnas i din studieplan på rätt ställen vid det här skedet. Du kan inte göra ändringar i din studieplan efter att du ansökt om utexaminering.

Ansök om utexaminering så här

 1. Gå till din primära studieplan och klicka antingen på kransen vid din examen, eller på texten delar utförda. Om du klickar på kransen kan du hoppa direkt till steg 3.
 2. Klicka på länken Ansök om utexaminering i sidopanelen till höger.
 3. Bekräfta ansökan i popup-fönstret genom att klicka på Ansök om utexaminering-knappen.
 4. Fyll sedan i ansökan om utexaminering på följande sätt:

  • Kontrollera först dina personuppgifter, såsom namn och födelsedatum, i övre delen av ansökan. Om det finns fel i uppgifterna ska du kontakta studentservicen så att uppgifterna korrigeras före du skickar in ansökan. 
  • Kontrollera dina kontaktuppgifter. Om du inte ska fortsätta dina studier vid Hanken ska du fylla i en sekundär e-postadress (annan än hanken.fi-adressen). Du kan ändra dina uppgifter om du klickar på Redigera-knappen bredvid dina kontaktuppgifter. Ifall din hemadress inte stämmer ska du gå till sidan Min profil -> Personlig information, och ändra din primära adress där. Det går tyvärr inte att göra det inne i utexamineringsansökan.

  • Du kan lämna Tilläggsinformation-fältet tomt ifall det inte finns någon information du behöver tillägga till ansökan.
  • Välj "Jag avhämtar mitt examensbevis från högskolan" som leveranssätt för beviset. Observera att du endast får ett original av examensbeviset, vilket betyder att du inte får ett till ifall det tappas bort på posten. Vi rekommenderar därför starkt att du själv eller en person med skriftlig fullmakt från dig hämtar examensbeviset från Hanken.

 5. Klicka på knappen Skicka anhållan om utexaminering. Bekräfta ännu skickandet i popup-fönstret.

 6. Om du ska utexamineras som kandidat ombes du fylla i kandidatresponsen.

Behandling av din ansökan om utexaminering

Din ansökan om utexaminering behandlas i studentservicen. När din ansökan har godkänts eller avslagits får du ett meddelande om detta på startsidan i Sisu. Meddelandet syns också i Sisus svarta övre rad. Observera att meddelandet syns endast i Sisu och du får inte ett separat e-postmeddelande om det.

Du får senare e-post om hur och när du får avhämta ditt examensbevis.

Tags