Sök-sidan

Instruktioner för Sök-sidan i Sisu

För att söka studieavsnitt (kurser) i Sisu ska du gå till sidan Sök. Du kommer också åt sidan utan att vara inloggad. OBS! Anmäl dig inte till undervisningen via Sök-sidan. Lägg först till studieavsnittet i din studieplan och anmäl dig efter det, annars godkänns inte din anmälan.

Söksidan SIsu

På sidan kan du söka studieavsnitt vid Hanken antingen genom att skriva in kursens namn eller kod i sökfältet, eller genom att använda filtren under Begränsande faktorer. Sökfältet kräver minst tre tecken för att utföra en sökning. Du kan också använda stjärnor (*).
Du kan välja bland följande filter:

Sökfilter Sisu för studerande

Filtren

De mest relevanta filtren är arrangör, studieavsnittets nivå, undervisningsspråk och undervisning i period. Du kan söka med ett eller flera filter på samma gång. Nedan beskrivs de olika filtren.

 

Arrangör – Använd detta filter för att hitta studieavsnitt inom ett visst ämne på Hanken. 

Ämnen som erbjuds på Hanken listas nedan. Ämnena erbjuder undervisning på båda orter ifall inget annat anges.

 • Entreprenörskap och företagsledning - endast i Helsingfors
 • Finansiell ekonomi
 • Företagsledning och organisation (FLO)
 • Handelsrätt
 • Informationsbehandling
 • Logistik och samhällsansvar - i regel endast i Helsingfors, en del av undervisningen online är också öppen för studerande i Vasa
 • Marknadsföring
 • Nationalekonomi
 • Redovisning
 • Statistik
 • Engelska
 • Finska
 • Franska
 • Ryska -
 • Spanska
 • Svenska
 • Tyska

Arrangör sökfilter

Du kan antingen skriva in ämnet du är intresserad av direkt i sökfältet, eller klicka dig fram till ämnet via organisationsmenyn. Observera att du ur listan ska välja alternativet med ämne+ort i namnet, exempelvis ”Redovisning, Helsingfors”.

Arrangör redovisning

Ifall du söker endast med Arrangör som filter utan att använda andra filter, kommer sökningen att ge alla kurser som ämnet har. Det innebär att du hittar kurser på alla nivåer, och antagligen också kurser som inte har undervisning just nu.

Tillbaka upp

Undervisningsplansperiod – Med det här filtret hittar du studieavsnitt per undervisningsplansperiod, t.ex. 2023-2025. Välj perioden som är i kraft för läsåret du vill hitta studieavsnitt eller -moment för.

UPS-period

Tillbaka upp

Studieavsnittets nivå – Här kan du välja vilken nivås studieavsnitt du vill hitta. Klicka på pilen för att öppna listan på nivåer. Följande nivåer används vid Hanken:
Ämnesstudier = studier på kandidatnivå,
Andra studier = språkstudier,
Fördjupade studier = studier på magisternivå,
Grundstudier = grundstudier,
Fortsatta studier = studier på doktorandnivå.

Studieavsnittets nivå filter

Tillbaka upp

Undervisningsspråk – Här kan du filtrera enligt undervisningens språk. Observera att själva studieavsnittets språk kan avvika från undervisningens språk i vissa fall. Klicka på pilen för att öppna listan på prestationsspråk.

Prestationsspråk filter

Tillbaka upp

Undervisning i period – Här kan du filtrera enligt undervisningens tidpunkt per period. Försommaren innebär maj-juli, sensommaren innebär augusti. Klicka på pilen för att öppna listan på perioder.

Undervisning i period filter

Tillbaka upp

Sökord - Vi har fört in sökord på vissa studieavsnitt för att underlätta sökningen. För att hitta språkkurser som du kan välja som valfria språkstudier, använd sökordet lingua. För att hitta valfria studieavsnitt inom ekonomiska vetenskaper på kandidatnivå som är öppna också för andra än huvudämnesstuderande, använd sökordet bsc-electives

Tillbaka upp

Exempelsökning - Om du exempelvis vill söka på vilka studieavsnitt på kandidatnivå inom redovisning som ges under vårterminen 2022-2023 ska du använda följande filter:

Filter i användning

Du kan ändra på de använda filtren antingen genom att klicka på ett kryss för att ta bort filtret, eller genom att klicka i fältet och lägga till en begränsande faktor.

Ändra filter period

Tillbaka upp 

Minneslistan - Om du är inloggad kan du spara studieavsnitten du hittar i sökningen till Minneslistan. Klicka då på ”Lägg till i minneslistan” till höger på sidan.

Lägg till i minneslistan

Du kan sen smidigt hitta innehållet i minneslistan på studieplanens sida bakom den blåa knappen ”Placera i planen”. Instruktionerna för studieplanen hittar du här.

Tillbaka upp