Organisationsschema

Nedanstående bild skissar Hankens organisation. Hankens förvaltningsinstruktion beskriver beslutsfattningen och organisationen på Hanken.

Hankens organisationsdiagram

Förklaring av diagrammet: De streckade linjerna anger ordförandena för Akademiska rådet, Forskningsrådet, Utbildningsrådet samt högskolans representant i Hanken&SSE Executive Educations beslutande organ.