Moodle

Hanken utnyttjar lärplattformen Moodle

Moodle Opens in new window är en inlärningsmiljö som baserar sig på öppen källkod. Med Moodle kan man delta i webbdiskussioner, besvara frågeformulär, lämna in hemuppgifter elektroniskt och delta i tenter. Den vanligaste användningen är dock att distribuera kursmaterial såsom föreläsningsunderlag, detaljerade instruktioner för kursen samt länkar till artiklar.

En kurs i Moodle kan vara indelad enligt en tidtabell, ordnas efter ämnesområde, eller basera sig på social växelverkan. Observera att kursområdena av olika Moodle-kurser kanske inte alls liknar varandra: läraren är den som beslutar vilket verktyg som skall användas på kursen eller om samma verktyg kan ligga på olika plats i olika kursområden.

Kurserna i Moodle är arrangerade i kurskategorier enligt ämne. Dessa kategorier syns på ingångssidan även innan du loggat in. Under varje kategori finns kurser uppdelade enligt campus Helsingfors eller Vasa. Ibland då kursmaterialet är gemensamt för både Helsingfors och Vasa kurser hittas kursen under kategorin Gemensamma.

Kursen är synlig när läraren har öppnat kursen för studerande i början av perioden eller strax innan den börjar. Vanligen behövs också en kursnyckel för att komma in på kursen – den skickar läraren till studerande via Sisu eller ger på första lektionen i klass. När studerande går in på kursen med kursnyckeln (efter loggat in med Hanken id och lösenord) blir hen samtidigt studerande på kursen. På vissa kurser är det läraren som registrerar studeranden till kursen. I detta fall måste studerande dessförinnan minst en gång logga in till Moodle för att synas på studentlistan!

Man loggar in till Moodle med samma användarnamn och lösenord som till Hankens lokalnät. Därför måste man ha användarrätt till Hankens nät för att få tillgång till Hankens Moodle.

Fyll i din profilinformation vid första inloggningen! Du kan redigera din profil senare genom att klicka på ditt eget namn uppe till höger efter du loggar in. Kontrollera att dina kontaktuppgifter är korrekta och fullständiga, då kan du vara säker på att meddelanden från övriga deltagare kommer fram.

OBServera! Studerande måste alltid anmäla sig till en kurs också via Sisu!

Länken till Hankens Moodle Opens in new window finns också på Hankens webbsidorna under rubriken Verktyg.

Tags