| 28.06.2017

Päivi och Kurt Björklund donerar 250 000 euro till Hanken

Hankenalumnerna Päivi och Kurt Björklund donerar 250 000 euro till den pågående fundraisingkampanjen HANKEN RETURNS. Donationen tillfaller Hanken under den sista kampanjveckan och bidrar till att kampanjen når 11,6 miljoner euro.

- Hanken har gett oss båda en fantastisk grund att stå på och med denna donation vill vi dels ge tillbaka för den utbildning vi fått och även understryka vikten av att samma förutsättningar ges till kommande generationer. Att investera i högklassig utbildning säkerställer en konkurrenskraftig framtid för Finland, säger Kurt Björklund.

- Det är med stor glädje och djup tacksamhet vi tar emot denna donation. Det betyder väldigt mycket att Hankens alumner stöder sin alma mater, det är det yttersta beviset på att Hanken utvecklas i rätt riktning och lever upp till de krav och förväntningar som ställs av såväl individer som samhället i stort, säger rektor Karen Spens.

Fundraisingkampanjen HANKEN RETURNS pågår till 30.6.2017 och har med denna donation inkluderad hittills inbringat ca. 11,6 miljoner euro. De insamlade medlen används för att stärka Hankens unika position som Finlands enda självständiga handelshögskola.

För mera information, kontakta fundraisingchef Camilla Wardi.
camilla.wardi@hanken.fi
Tfn 040-560 59 64