Sjukvårdsförsäkring

Studerande som anländer till Finland, måste försäkra sig om att de har en sjukvårdsförsäkring som är heltäckande vid sjukdomsfall eller olyckor för hela studietiden.

Behöver jag en internationell sjukvårdsförsäkring?

Medborgare i ett land utanför EU

 • Om du är medborgare i ett tredje land, d.v.s. inte medborgare i ett EU-land, Norge, Island, Lichtenstein eller Schweiz behöver du en sjukvårdsförsäkring som Migrationsverket accepterar.

 • Undantag: för medborgare från Storbritannien är det tillräckligt att ha ett UK Global Health Insurance Card (GHIC) - läs mera nedan.

 

Medborgare i ett EU/EES-land eller Storbritannien

 • Om du omfattas av det sociala skyddet i ett EU/EES land eller Storbritannien, har du även rätt till kommunal hälsovård i Finland till samma priser som finländare.

  • För att underlätta att du får vård i Finland skall du ha ett Europeiskt sjukförsäkringskort(EHIC) eller för brittiska medborgare ett Global Health Insurance Card (UK GHIC),

   • Notera att kortet inte berättigar dig till privat vård eller t.ex. sjukvårdsflygtransport till hemlandet eller ersättning ifall av förlorad/stulen egendom.

   •  Som examenstuderande som innehar ett EHIC-kort eller GHIC-kort, behöver du inte heller betala den annars obligatoriska hälsovårdsavgiften för studerande till Folkpensionsanstalten (Kela) i Finland. 
     

Meborgare i ett annat Nordiskt land

 • Om du omfattas av det social skyddet i ett annat nordiskt land, har du även rätt till kommunal hälsovård i Finland till samma priser som finländare. 

  • Ta med dig ett officiellt ID-kort då du använder hälsovårdstjänsterna i Finland.

 

Alla studerande rekommenderas även ta en reseföräkring redan i sitt hemland för att skydda sina ägodelar vid förlust, stöld eller om de går sönder.

 

Hurudan försäkring behöver jag som medborgare från ett land utanför EU för min uppehållstillståndsansökan?

 • Om dina studier i Finland tar mindre än två år, måste försäkringen täcka sjukvårdskostnader upp till 120 000 euro.
   
 • Om dina studier i Finland tar minst två år, måste försäkringen täcka läkemedelskostnader upp till 40 000 euro.
  • En studerande som studerar för minst 2 år erhåller rätten till en hemort i Finland och har således rätt till kommunal hälsovård, vilket gör att kravet på färsäkringen är  är lägre.
 • Försäkringens självriskandel får inte överstiga 300 euro.
   

Val av försäkringsbolag

 • Migrationsverket i Finland rekommendera att du väljer ett stort internationellt försäkringsbolag - det förkortar behandlingstiden av din uppehållstillståndsansökan och det är säkrare att allt fungerar smidigt ifall du behöver anlita din försäkring vid sjukdomsfall.
 • Du hittar en lista på de försäkringsbolag som Migrationsverket rekommenderar på Migrationsverkets hemsida. Opens in new window  

 

Länk till info om studenthälsoavgift och vård.