Fastighet och underhåll

Information om utrymmen och räddningsplan

Fastighetsrelaterade serviceförfrågningar för Helsingfors campus kan skickas till service@hanken.fi