Fazerstipendiet

Fazerstipendiet delas ut varannat år till en studerande som påvisat goda studieprestationer samt lyfter fram eller arbetar aktivt med frågor som berör jämställdhet, miljö och hållbar utveckling, transparens eller sociala frågor. Nästa ansökningsperiod är i oktober 2025.

Stipendiet utdelas till en studerande som uppvisar på goda studieprestationer på Hanken och på ett extraordinärt sätt lyfter eller arbetar aktivt för ett eller flera av nedanstående begrepp. Stipendiemottagaren bör även vara en person som besitter goda interaktiva kunskaper och som förknippas med att sprida glädje. Stipendiesumman är 15 000 euro. 

 • jämställdhet
 • hållbar utveckling
 • öppenhet och transparens
 • ansvar och respekt för miljön
 • hälsosam livsstil
 • socialt ansvarsfulla arbetsmetoder

Nästa ansökningsperiod är 2025

Stipendiet kan sökas av en Hanken-studerande på magisternivå med följande kriterier:

 • avlagd kandidatexamen
 • närvaroanmäld
 • max 9 närvaroterminer sedan den integrerade studierätten började
 • max 3 närvaroterminer sedan magisterstudierna inleddes. 

Stipendiet är avsett för stipendiatens fortsatta utbildning, framtida forskning eller företagande, men kan även sträckas till andra ändamålsformer.  Ansökan görs på hösten, 1 – 31 oktober 2025. Ansökan skall inkludera en motivering och påvisa varför den enskilde individen uppfyller kraven för stipendiet. Motiveringen bör även innehålla en beskrivning på användningen av stipendiemedlen. 

Ansökan görs av den person som ansöker om stipendiet, och lämnas in av personen själv. Ansökan skall innehålla:

 • studieutdrag
 • CV
 • ansökan med motivering

Studieframgången jämförs mellan de sökande enligt ansökningsterminen. Ansökan skickas till stipendieombud@hanken.fi inom oktobermånad 2025.

Stipendiemottagaren utnämns av en kommitté bestående av fyra medlemmar: CEO för Fazer Group, ordförande för Hankens donationsutskott samt två representanter från Hanken.

Vinnare 2021/2022

Simone Falck

Läs hela nyheten om stipendiemottagaren här.

Vinnare 2019/2020

Max Heino

Läs nyheten om stipendiemottagaren här.