Stiftelsen Svenska Handelshögskolan

Stiftelsen Svenska Handelshögskolan (Stiftelsen) etablerades i maj 1932 under namnet Stiftelsen Svenska Handelshögskolan i Helsingfors.

Sina medel erhöll stiftelsen från Aktiebolaget Högre Svenska Handelsläroverket i Helsingfors, som i det sammanhanget upplöstes. Stiftelsen fick till ändamål att upprätthålla en svensk handelshögskola i Helsingfors.

Stiftelsens uppgift

Enligt dagens stadgar, som är från september 2016, är Stiftelsens ändamål att ekonomiskt stöda Hanken samt att främja dess ändamål. Tyngdpunktsområdena för stiftelsefinansieringen väljs i samråd med högskolan och finansiering riktas i första hand till projekt som bidrar till högskolans konkurrenskraft och attraktivitet, så som projekt för att främja forskning och utbildning, Hankens internationalisering och kontakter med näringslivet.

Exempel på verksamhetsområden där stiftelsefinansieringen är avgörande:

  • Stipendier för inkommande och utgående utbytesstuderande
  • Doktorandstudier vid Hanken
  • Finansiering av internationella gästforskarbesök på Hanken
  • Publikationspremier för artiklar i relevanta vetenskapliga publikationer

Vid anställning av personal är det Hanken som är arbetsgivare, medan Stiftelsen kanaliserar de nödvändiga medlen till högskolan. Stiftelsens styrelse besluter årligen om uttaget till understöd i samråd med placeringsrådet. Målet är att kunna bibehålla en stabil och växande understödsnivå inom ramarna för det som portföljens avkastning ger utrymme för. Understödsbudgeten bereds av stiftelsens ombudsman i september-oktober i nära samarbete med högskolan.

Mera information om Stiftelsens verksamhet, organisation och förvaltning finns att tillgå  på Stiftelsens hemsida www.stiftelsenshh.fi.

Högskolans Stipendieombud lediganslår medel att sökas från Stiftelsens fonder (https://www.hanken.fi/sv/forskning/forskningsfinansiering/stiftelsen-svenska-handelshogskolans-stipendier).

Stiftelsens ombudsman Mia Bengts hjälper gärna vid behov med ytterligare information (+358 50 308 7676 eller e-post: mia.bengts(a)navigatorpartners.fi).