Hanken som arbetsplats

På följande sidor hittar du nyttig information för dig som Hanken-anställd. Navigera dig vidare i menyn till höger.

Arbetsmiljö

Hanken är en rättvis, välfungerande och stimulerande arbetsmiljö som stöder personalens kompetensutveckling och erbjuder de bästa möjliga förutsättningarna för alla anställda att utföra sina uppgifter. Akademiskt ledarskap, som karakteriseras av öppen kommunikation i båda riktningar, är en nyckelfaktor när det gäller att stimulera initiativ och stöda personalens arbetsinsatser. Hanken fäster stor vikt vid den akademiska och administrativa personalens välmående.

Kontaktuppgifter

I första hand kan du rikta dina frågor till HR på adressen personalarenden@hanken.fi. Speciellt frågor som rör semester, ledigheter och frånvaron, arbetstid och användarstöd för personaladministrativa system (Mepco, Nepton, Laura etc.) riktas till den ovanstående adressen. Mer detaljerade kontaktuppgifter till HR enheten hittar du här.