Hankens arbetsplatsannonsering

Via Karriärtjänster kan du annonsera lediga arbets- och praktikplatser eller pro gradu uppdrag.

JobTeaser plattformen 

Hanken, och åtta andra finska universitet från Aarresaari nätverket för de finska universitetens arbetslivs- och karriärtjänster använder plattformen JobTeaser. 

Du kommer åt att skapa en rekryterarprofil här. Opens in new window  Du kan välja att publicera din annons till endast Hanken, eller också välja en, flera eller alla de andra åtta finska universitet som är med i JobTeaser. Tjänsten JobTeaser används förutom av Hanken, också av Helsingfors, Tammerfors, Åbo, Jyväskyläs och Östra Finlands universitet, Åbo Akademi samt Aalto- och LUT-universiteten. D Opens in new window u kan läsa mera om JobTeaser på Aarresaaris nätsidor.  Opens in new window

Du hittar tips och instruktioner på hur du lägger upp din annons på Aarresaari nätverkets nätsidor här Opens in new window . Där kan du också läsa igenom våra publiceringsvillkor. 

Hankenstuderande kan inkludera praktik i sin examen

En obligatorisk utlandsvistelse ingår i alla Hankensstudentes kandidatexamen. Utlandsvistelsen kan utföras antingen som utbytesstudier eller utlandspraktik.Studenterna kan erhålla ett stipendium för nåndera av dessa alternativ och därtill få studiepoäng (30sp för utbyte och 8sp för praktikperiod). 

På magisternivån kan studenterna inkludera en frivillig praktikperiod i sin examen. Denna praktikperiod kan ske antingen i Finland eller utomlands. Beroende på längden av praktiken, kan studenterna erhålla antingen 5 eller 10sp för sin praktik. 

Hankens Karriärtjänster stöder studenterns utlandspraktik med ett stipendium ifall praktiken sker under sommarmånaderna maj-augusti. Utländska magisterexamensstudenter har möjlighet att ansöka om stipendium för praktik också i Finland.

 

Löneuppgifter och – rekommendationer kan du hitta genom att besöka Finlands Ekonomers hemsidor.