Info för internationella studerande

Om du ska flytta till Finland för att inleda dina studier finns det en del formaliteter att uträtta. På de här sidorna har vi samlat information om vad du behöver göra och i vilken ordning beroende på varifrån du kommer.

Vad behöver jag göra ännu i mitt hemland?

Medborgare från ett land utanför EU

Medborgare från ett EU/EES-land eller Schweiz 

Medborgare från ett annat nordiskt land

 

Vad ska jag göra då jag anlänt till Finland?

  1. Registrera dig som utlänning och din hemkommun i Finland hos Myndigheten för Digitalisering och Befolkningsdata (DVV).
  2. Meddela din finska personbeteckning till Studentservice i Helsingfors/Studiebyrån i Vasa och admissions@hanken.fi då du har fått koden, eftersom överföringen av data angående din studierätt för att få studierabatt i kollektivtrafiken, studiekort, logga in i MinStudieinfo Opens in new window osv. annars inte fungerar.
  3. Kolla in våra praktiskta tips för internationella studerande i Finland och hitta din väg på Hanken och i Finland.