Summer och Winter Schools

Läs mer om sommar- eller vinterskolmöjligheter på denna sida.

Förläng terminen genom att åka på en Summer (eller Winter) School till något av Hankens samarbetsuniversitet!

Många av Hankens samarbetsuniversitet runtom i världen arrangerar Summer eller Winter Schools av olika längd och omfattning. Summer/Winter School kurserna brukar variera mellan en till fyra veckor. Du kan få kurserna tillgodoräknade vid Hanken.

Information om Summer/Winter Schools vid samarbetsuniversiteten hittar du på respektive universitets hemsida. Där hittar du anvisningar om ansökningsprocessen och deadlines. Du ansöker själv direkt till dessa Summer/Winter Schools. Om du har frågor kan du kontakta outgoing.mobility@hanken.fi.  

Summer/Winter schools i tysk-, spansk- och portugisisktalande länder

Här hittar du information om Summer/Winter Shools vid Hankens samarbetsuniversitet i länder där tyska, spanska eller portugisiska allmänt talas. Till dessa kan du ansöka om ett stipendium från Elisabeth Schusters stipendiefond. Se mer information om fonden, principerna för beviljande av stipendiet samt ansökan och deadline här.

Portugal:

Católica Lisbon School of Business and Economics, Universidade Catolica Portuguesa
Nova School of Business and Economics, (NOVA SBE), Universidade Nova de Lisboa

Spanien:

Pompeu Fabra University, Barcelona
Toulouse Business School, Barcelona
Universidad Pontificia Comillas, Madrid

Tyskland:

Catholic University of Eichstaett-Ingolstadt, WFI Ingolstadt School of Management
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, Faculty of Economics and Business Administration 
Leipzig Graduate School of Management
LMU Munich, Faculty of Business Administration - Munich School of Management , Faculty of Economics
University of Mannheim Business School
WHU - Otto Beisheim School of Management

Österrike:

University of Vienna
Vienna University of Economics and Business Administration

Många andra av Hankens partneruniversitet ordnar också fina Summer eller Winter Schools, men tyvärr finns det ingen fond som beviljar stipendier till andra länder än de som nämns ovan. Du hittar mer information om Summer och Winter School möjligheterna på universitetens respektive webbsidor. Listan på alla samarbetsuniversitet hittar du här

Business and Innovation in China - sommarkurs i Göteborg, 4–12 juli 2022

Hankens magisterstudenter har möjligheten att ansöka om att få avlägga sommarkursen "Business and Innovation in China" i Göteborg. Kursen organiseras av Nordic Centre vid Fudan University, en av Kinas akademiska toppinstitutioner. Kursen estimeras motsvara 5 ECTS.

För mer information, se anslagstavlan under utbytesstudier

Summer/Winter schools i andra länder

Många av Hankens partneruniversitet organiserar fina sommar- eller vintersskolor, men tyvärr delar Hanken inte ut medel för annat än tysk-, portugisisk- och spansktalande länder med undantag för Fudan University’s sommarkurs som nämns ovan. Du kan ändå kolla in utbudet som våra asiatiska och europeiska partners erbjuder!

Tillgodoräkning av kurser avlagda vid en Summer/Winter School

Kurser avlagda vid en Summer/Winter School kan också räknas tillgodo vid Hanken. Det enklaste är att räkna dem tillgodo inom de valfria studierna utöver huvudämne och biämne. Efter avslutad Summer/Winter School lämnar du in betyget du får över avlagda kurser till teamet för internationella parnterskap och mobilitet. Teamet skickar sedan betyget till Studiebyrån för tillgodoräkning. Om du har frågor kan du kontakta outgoing.mobility@hanken.fi. Läs mer om tillgodoräkning här.