Studieadministration

Var/av vem du kan få information och hjälp:

Koordinator för doktorsprogrammet

 • Koordinator för doktorsprogrammet ger allmän rådgivning gällande forskarstudier på Hanken
 • Administrerar studieframgångsuppföljningen
 • Administrerar avhandlingsgranskningsprocessen
 • Vid frågor kontakta koordinator på doctoral.studies@hanken.fi och telefonnummret +358 (0)50 4758 411

Antagningen

Studieservice

Studietjänster i Helsingfors

 • Studentservice på första våningen erbjuder följande tjänster:
  • Intyg, certifikat och vid behov fysiska studieprestationsutdrag och studieintyg. Elektroniskt bestyrkta studieprestationsutdrag och studieintyg kan du själv ta ut via Sisu, läs mera om det här.
  • Avhämtning av examensbetyg

Studietjänster i Vasa

 • Studiebyrån på första våningen erbjuder följande tjänster:
  • Intyg, certifikat och vid behov fysiska studieprestationsutdrag och studieintyg. Elektroniskt bestyrkta studieprestationsutdrag och studieintyg kan du själv ta ut via Sisu, läs mera om det här.
  • Avhämtning av examensbetyg

Personalärenden

 • Handhar administreringen av ditt arbetsavtal och ärenden relaterade till din status som Hanken anställd personalarenden@hanken.fi