Betygsantagning 2026

Här hittar du information om den nya poängsättning som kommer att användas inom betygsantagningen för gemensamma ansökan till Hankens kandidatutbildning på svenska från och med våren 2026.

Poängmodellen för betygsantagningen från och med 2026 förnyas. De nya poängtabellerna finns nu publicerade här.

Den nya poängsättningen tas i bruk på Hanken från och med antagningen våren 2026. I antagningsomgångarna fram tills dess (2024-2025) används fortfarande samma poängmodell som tidigare. Du hittar modellen för den nuvarande poängsättningen här.