PRME Hanken

Students with a globe
Hanken var det första universitetet i Finland att skriva under FNs principer för
ansvarsfull ekonomutbildning år 2007 och har sedan dess kontinuerligt integrerat principerna i sin strategi och verksamhet.

Principerna för ansvarsfull ekonomutbildning är det första organiserade initiativet mellan FN och handelshögskolorna i världen. PRMEs mission är att inspirera och förfäkta ansvarsfull ekonomutbildning, forskning och tankeledarskap på en global nivå.

De sex principerna är:

  • PRINCIP 1 | Syfte: Vi utvecklar studerandes förmåga att skapa hållbart värde för såväl företag som samhället överlag, och vi arbetar för en inkluderande och hållbar global ekonomi
  • PRINCIP 2 | Värderingar: Vi omfattar i våra akademiska aktiviteter och undervisningsplan sådana värderingar som hänför sig till samhällsansvar såsom dessa framställs i internationella initiativ som Förenta Nationernas Global Compact
  • PRINCIP 3 | Metod: Vi skapar ramverk för utbildning, material, processer och
  • studiemiljöer som möjliggör effektivt lärande för ansvarsfullt ledarskap
  • PRINCIP 4 | Forskning: Vi utför konceptuell och empirisk forskning som siktar till att utveckla vår förståelse för företagens roll, dynamik och effekter i skapandet av hållbart samhälleligt, miljömässigt och ekonomiskt värde
  • PRINCIP 5 | Partnerskap: Vi interagerar med företag för att utöka vår kunskap om deras utmaningar att möta det samhälleliga och miljömässiga ansvaret, samt tillsammans utforska effektiva ansatser för att möta dessa utmaningar
  • Princip 6 | Dialog: Vi främjar och understöder dialog och debatt mellan lärare,studerande, företag, statsmakten, konsumenter, media, organisationer in civilsamhället, och andra intressentgrupper inom centrala frågeställningar relaterade till samhällsansvar och hållbarhet.

Mer information på engelska webbsidan!

Kontaktinformation: prme@hanken.fi.