Närvaroanmälan

Information om hur du närvaroanmäler dig för läsåret och var du får läsårsdekalen.

Om du vill närvaroanmäla dig ska du göra det senast 31.8 för hela läsåret eller bara för höstterminen, eller skilt för vårterminen senast 15.1.

Närvaroanmälan för kandidat- och magisterstuderande

Närvaroanmälan under perioden 1.5-31.8 / 1.12-15.1
För att vara närvaroanmäld måste du betala en studentkårsavgift samt hälsovårdsavgiften som berättigar dig till att använda Studenternas hälsovårdsstiftelses tjänster. Läsåret 2024-2025 är studentkårsavgiften 70 euro för hela läsåret, eller 35 euro per termin. Du ska anmäla dig via Oili-tjänsten Opens in new window  under anmälningstiden fram till och med 31.8. Om du har problem med Oilibetalningen kan du kontakta studieinfo(at)hanken.fi. Om du anmält dig närvarande kan du inte senare under samma termin ändra det till frånvaroanmälan. Närvaroanmälan för vårterminen görs i Oili senast 15.1.

Närvaroanmälan efter 31.8 / 15.1
Om du anmält dig frånvarande men vill ändra din anmälan till närvaro är det möjligt genom att betala studentkårsavgiften direkt till bankkonto enligt separata anvisningar och skicka in kvittot till studieinfo(at)hanken.fi. 

Hälsovårdsavgiften för högskolestuderande 

Du ska betala hälsovårdsavgiften för högskolestuderande om du avlägger en högskoleexamen och du har anmält dig som närvarande för terminen. Hälsovårdsavgiften täcker allmänna hälso- och sjukvårdstjänster, mentalvårdstjänster samt mun- och tandvårdstjänster hos Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS). Avgiften ska betalas även om du i stället för att anlita SHVS tjänster anlitar exempelvis tjänster inom företagshälsovården.
FPA skickar inte ut någon faktura över hälsovårdsavgiften, utan avgiften ska betalas varje termin på eget initiativ i MittFPA. Läs på fpa.fi hur du betalar hälsovårdsavgiften för högskolestuderande.

Förfallodagen för hälsovårdsavgiften bestäms enligt när du anmäler dig som närvarande.

  • För vårterminen är förfallodagen 15.3, om du närvaroanmäler dig senast 31.1. Om du närvaroanmäler dig för vårterminen 1.2 eller senare är förfallodagen 31.7.
  • För höstterminen är förfallodagen 15.11, om du närvaroanmäler dig senast 30.9. Om du närvaroanmäler dig för höstterminen 1.10 eller senare är förfallodagen 31.12.

Om ett annat EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland ansvarar för din sociala trygghet behöver du inte betala hälsovårdsavgiften, men du ska kontakta FPA. Du kan ändå anlita SHVS tjänster. Läs på FPA:s webbsidor hur du ska göra om du omfattas av den sociala tryggheten i ett annat EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland.

Examensstudier vid två olika universitet

Om du är närvaroanmäld vid två olika universitet ska du betala studentkårsavgiften till båda universitetens studentkårer. Hälsovårdsavgiften till FPA behöver endast betalas en gång. 

Närvaroanmälan för doktorander

Närvaroanmälan sker via Oili-tjänsten Opens in new window .

Du ska även föra ett utvecklingssamtal med din examenshandledare. Du är själv ansvarig för att diskussionen hålls. Boka tid med handledaren eller handledarna i god tid. Vi rekommenderar att en studieplan eller ett handledningsavtal görs mellan doktorand och handledare. Det är  önskvärt att både din examens- och avhandlingshandledare deltar i diskussionen, speciellt i det skedet då tyngdpunkten i dina studier ligger på avhandlingsarbetet. Under mötet diskuterar ni måluppfyllelsen för föregående läsår samt målen för nästa läsår, t.ex. kurser, avhandlingsarbetet, konferenspresentationer, artiklar och övriga publikationer. Ni ska också komma överens om principer för det fortsatta samarbetet.

Diskussionen kan föras utgående från studieplanen som du gjort upp på förhand, Som närvaroanmäld forskarstuderande kan du frivilligt betala studentkårsavgiften i Sisu.

Som doktorand har du inte rätt till studenhälsovård.

Läsårsdekal

Du som har ett fysiskt studiekort kan hämta läsårsdekalen i Helsingfors från Studentkårens mottagning i Skogen, i Hankens huvudbyggnad i källarvåningen. Kontakt: gensek(a)shs.fi.

I Vasa delas dekalerna ut av studiebyrån.

Studiekortet med årsdekal måste du alltid uppvisa när du:

  • deltar i tentamina
  • hämtar intyg och studieutdrag
  • vill äta lunch till studerandepris

Läsårsdekalen klistras på studiekortet och ges inte ut om du inte har studiekortet med.