Deltagare i Hankens populära mentorskapsprogram: ”Det lönar sig absolut att söka!”

Yrsa Landsdorff och Wilma Leskinen sitter och pratar på en bänk
Ett rekordantal på nästan 150 personer sökte till Hankens mentorskapsprogram 2023. Mentorn Yrsa Landsdorff och adepten Wilma Leskinen är två av dem. Mentorskapsprogrammet har gett Landsdorff värdefulla insikter om den yngre generationen och Leskinen har lyckats uppnå det mål hon ställde upp i början av året.

Landsdorff, som nu är mentor för tredje gången på Hanken, har själv haft mentorer ända sedan början av arbetslivet och fått ut mycket av det, bland annat konkreta tips då hon kört fast i karriären.

– Nu då jag själv har mer erfarenhet vill jag ge tillbaka till de yngre. Det är också jätteviktigt att förstå följande generation, hur de tänker, vad de värderar och hur de motiveras, säger Landsdorff.

Landsdorff utexaminerades 2005 från Hanken med marknadsföring som huvudämne. Hon har 20 års erfarenhet av bland annat försäljning, varumärkesbyggande, marknadsföring och produktportföljhantering på Fiskars och Fredman och är sen ett år tillbaka företagare på heltid inom bland annat business coachning och konsultering. Hon föreläser också om ledarskap och arbetsvälmående och jobbar med allt från småföretagare till börsbolag, både på individ-, team- och strateginivå.

Adepten Wilma Leskinen har inte haft den mest traditionella studiekarriären för en hankeit, som hon själv uttrycker det. Först utbildade hon sig till merkonom vid Porvoo International College (numera Careeria) och sedan till tradenom vid yrkeshögskolan Haaga-Helia. År 2020 började hon studera på Hankens magisterprogram med marknadsföring som huvudämne och informationsbehandling som biämne. Leskinen utexaminerades i november 2022.

Mot nytt jobb

Mentorskapsprogrammet pågår i ungefär ett år och Leskinen och Landsdorff träffas en gång i månaden. Leskinen har själv fått välja vad träffarna ska handla om och ett centralt tema har varit rekrytering, en av orsakerna till varför Leskinen i första hand sökte till mentorskapsprogrammet. 

Sedan 2017 har Leskinen jobbat med kundtjänst och IT-relaterade uppgifter men har saknat att få uttrycka sig kreativt och visuellt. Målet har därför varit att hitta ett marknadsföringsrelaterat jobb under år 2023. I juni började Leskinen jobba som marknadsföringsspecialist på ett av de snabbast växande välfärdsteknologiföretagen i Europa.

– Det har förstås inte varit Yrsas uppgift att som mentor hitta ett nytt jobb åt mig. Men vi har gått igenom mitt cv och mina ansökningsbrev. Hon har dessutom gett mig hopp, att det tar tid att hitta sin rätta plats i arbetslivet. Jag har fått mera tålamod. Yrsas erfarenhet som rekryterande förman har varit väldigt värdefull i denna process.

Nöjda med matchningen

Ansökan till nästa års mentorskapsprogram öppnar under hösten och då Landsdorff och Leskinen får frågan om det lönar sig att söka är svaren tydliga: ”Ni ska absolut söka till programmet! och ”Vad väntar ni på?”. Båda påpekar ändå att programmet tar tid och energi, det är viktigt att vara engagerad och involverad. Leskinen tipsar om att satsa på ansökan till programmet så att teamet på Hanken kan göra en så bra matchning som möjligt.

Landsdorff konstaterar att en stor fördel med mentorskapet är att få gå in i en annan människas värld på djupet, något man sällan har möjlighet till i vanliga diskussioner. Leskinen tycker att det som adept har varit fint att få diskutera sin arbetsidentitet, om hur det är att gå från student till heltidsanställd.

– Yrsa och jag har liknande personligheter, tankar och intressen. De som jobbat med matchningen på Hanken har gjort ett superbra jobb!

Läs mera om Hankens mentorskapsprogram:
Mentorskap Opens in new window

Text: Jessica Gustafsson
Bild: Privat