Magisterstudier

Information om magisterstudier på Hanken.

När du avlagt ekonomie magisterexamen har du en högre högskoleexamen där du fördjupat dig i det ämne som varit ditt huvudämne både på ett vetenskaplig sätt och ur en för ett arbetslivet relevant synvinkel. Läs mera om strukturen och studierna i magisterexamen.

Din studietid som magisterstuderande på Hanken är begränsad.

Studiegången

Verktygen som du behöver för att se på kursutbudet och studieplanerna samt för kursmaterial hittar du på sidan Kurser och studieplaner.

Bekanta dig med det praktiska om studiernas gång så som läsårsanmälan, kurs- och tentanmälan, studiestödet med mera under rubriken Studieadministration.

Information om hur du ska planera dina magisterstudier hittar du under studieplanering.

När du kommit till slutskedet av dina magisterstudier ska du skriva en magisteravhandling och ett mognadsprov. När du avlagt alla studier som krävs för magisterexamen ansöker du om examensbetyg och får ditt magisterbetyg på betygsutdelning.

Viktiga datum under läsåret så som undervisningsperioder och tentamensveckor hittar du i läsårets tidtabell.

Hjälp med planering av karriär och förberedelser inför arbetsliv får du av Hankens karriärtjänster.