Hankens forskning har genomslagskraft

Hankens forskning har genomslagskraft som syns i olika nyckeltal för vetenskaplig genomsagskraft, citeringar och antalet internationella samarbetsparter.

Den högsta vetenskapliga genomslagskraften bland Finlands universitet

Hanken är det universitetet som har den största vetenskapliga genomslagskraften bland universiteten i Finlands, enligt rapporten ”Vetenskapens tillstånd Opens in new window ” utgiven av Finlands Akademi. I ‘topp10- indexet’ är Hankens resultat 2,2 medan det näst högsta resultatet för ett finländskt universitet i topp-10 indexet är 1,4, för Aalto-universitetet. ‘Topp-10 indexet’ anger andelen av universitetets publikationer som hör till de tio procent som har det största antalet citeringar inom universitetets forskningsområden. (Det globala medeltalet är 1,0).

Främst bland nordiska universitet och 65:e globalt när det gäller citationsfrekvens för forskning

I U-Multirank Opens in new window är Hanken rankad som nummer 65 av alla universitet i världen (det vill säga inte bara bland handelshögskolor), när det gäller citeringsgrad för forskning. Av 35 universitet i de nordiska länderna är Hanken rankat som nummer 1. Rankinglistan U-Multirank utvärderar vetenskaplig och pedagogisk påverkan för över 1 300 universitet globalt. Citationsfrekvens för forskning hänvisar till medeltalet av antalet gånger som universitetets forskningspublikationer blir akademiskt citerade; justerat (normerat) på en global nivå för att ta hänsyn till skillnader i publiceringsår och för att tillåta skillnader i citeringspraxis för olika akademiska områden.

Femte plats bland handelshögskolor i de nordiska länderna då det gäller forskning i ledande vetenskapliga affärstidskrifter

Hanken ligger i topp 5 av 90 handelshögskolor i skandinaviska/nordiska länder när det gäller volymen forskningsartiklar som har publicerats i ledande internationella affärsforskningstidskrifter, enligt en analys av forskningsartiklar Opens in new window som har publicerats i toppklasserna 3/4/4* i listan över tidskrifter Opens in new window som har upprättats av Chartered Association of Business Schools (CABS). 

Tio av Hankens forskare finns bland de högsta två procenten i världen när det gäller forskningsciteringar

En aktuell akademisk studie, utförd i Stanford, noterade att tio av Hankens forskare hittas bland de högsta två procenten i världen när det gäller forskningsciteringar. Det är cirka 8 procent av den akademiska personalen. För mer information, läs dessa artiklar från år 2019 Opens in new window och 2020 Opens in new window . I samma studie är professor Christian Grönroos vid Hanken rankad som tvåa bland alla marknadsföringsforskare.

Värd för en Nobelpristagare

Bengt Holmström

Sedan 2019 är Hanken värd för Dr. Bengt Holmström, mottagaren av Sveriges riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne år 2016, som Hanken Foundation Distinguished Fellow. Dr. Holmström är en professor emeritus från Massachusetts Institute of Technology MIT.

Flera forskningspublikationer har rankats för hög socialpåverkan

Enligt såväl Hankens strategiska mission som principerna och policyerna för forskning strävar Hanken efter forskning som, förutom att ha en vetenskaplig påverkan, också är relevant för näringslivet – inklusive den offentliga sektorns organisationer och allmänheten.

I en nylig rangordning Opens in new window av 100 vetenskapliga publikationer med ‘social påverkan’, som utfördes av Financial Times, var Hanken den enda europeiska handelshögskolan, tillsammans med EMLyon och University of Bath, som har upp till tre publikationer på listan över 100 forskningsartiklar med ‘social påverkan’.

Flera stora forskningsprojekt har finansierats av europeiska och finländska organ för konkurrensutsatt forskningsfinansiering

De senaste åren har Hanken varit involverad som både partner/deltagare och ledare/samordnare för konsortier i ett flertal forskningsprojekt som har finansierats av såväl alleuropeiska organ för konkurrensutsatt forskningsfinansiering (till exempel år 2020 finansierade Horizon projektet HERoS, som Hanken ledde) liksom finländska organ för konkurrensutsatt forskningsfinansiering (till exempel Finlands Akademi, Business Finland).

Internationell undervisande och forskande personal

Hanken har en hög andel internationell undervisande och forskande personal. År 2020 var andelen 27 %, och vår målsättning 2024 är 30 %.

Störst antal internationella forskningspublikationer med medförfattare bland finländska universitet

Av alla finländska universitet har Hanken den största andelen av ‘internationella publikationer med medförfattare’ – 56 procent av publikationerna har åtminstone en medförfattare som är knuten till ett institut utanför Finland (år 2018). ‘Internationella publikationer med medförfattare’ hänvisar till publikationer som har åtminstone en medförfattare som är knuten till ett universitet eller institut utanför Finland. När det gäller ‘internationella publikationer’ (publikationer i internationella tidskrifter och publikationskanaler) har 82 procent av Hankens publikationer publicerats i internationella kanaler (år 2018) och Hanken rankas därmed som tvåa i Finland.

Forskningsfokuserat karriärsystem för fasta tjänster

Sedan 2017 tillämpar Hanken ett forskningsfokuserat karriärsystem som den akademiska personalens primära karriärsystem. Att erhålla en fast anställning som universitetslektor eller professor vid Hanken kräver såväl en forskningsmeriter i vetenskapliga internationellt ansedda tidskrifter och erfarenhet av att tillämpa och adminisrera forskningsprojekt som med externa finansiering.

Tre av Hankens forskare inkluderades i Topp 5-listan av finländska professorer som rankats för produktivitet och inverkan i denna finländska akademiska studie Opens in new window från 2019.  

Mottagare av HRS4R:s emblem ‘HR Excellence in Research’

Sedan år 2015 har Hanken tilldelats emblemet ‘HR Excellence in Research’ av Europeiska Kommissionens initiativ Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R). Emblemet ‘HR Excellence in Research’ uppmärksammar institutioner och organisationer som tillhandahållare och understödjare av en stimulerande och gynnsam arbetsmiljö för forskare.

Forskningsbaserad utbildning

Hankens studieprogram och kurser på alla nivåer (kandidat, magister, ekonomie doktor/filosofie doktor, eMBA) baserar sig på akademisk forskning. Detta betyder, exempelvis, att lärare uppmuntras att använda egna exempel eller andra forskares forskning i undervisningen.