Ämnet redovisning

Hankenstudenter på sommargård
Redovisning erbjuder en gedigen utbildning för en yrkeskarriär inom näringslivet, såsom CGR-revisor, ekonomidirektör, redovisningschef eller finansanalytiker.

Forsknings- och utbildningsverksamheten vid Hankens båda orter i Helsingfors och Vasa har internationell orientering. Redovisning vid Hanken är en av de ledande redovisningsenheterna i Finland. Inom hållbarhetsrapportering är vi en av de främsta i Norden. Ämnet har mycket goda kontaktytor till näringslivet och internationella universitet.

Vi har ett mångsidigt kursutbud för kandidat- och magisterstuderande på svenska och ett magisterprogram på engelska i Helsingfors.

Studierna i vårt doktorsprogram är integrerat med Graduate School of Accounting, ett gemensamt program tillsammans med andra ledande finska handelshögskolor. I genomsnitt doktorerar en forskare per år och trenden förväntas fortsätta. Forskning inom redovisning täcker bl.a. internationell redovisning, resultatstyrning (earnings management), revision, hållbarhetsrapportering och corporate governance.

Kim Ittonen
Professor i redovisning, Prefekt för institutionen för redovisning och handelsrätt