Kontakt

Vill du diskutera karriär- eller Hanken International Talent-relaterade frågor? Boka ett möte med vår Integrations- & Karriärkoordinator Henna Konsti via e-post eller Teams.
Manager, Hanken International Talent.

Enheten för externa relationer (Helsingfors)