Videobandningar från dataskyddsseminarier på Hanken (GDPR)

Videon från seminariedag om GDPR för lärare och forskare 17.1.2018 och GDPR för stödpersonal 1.2.2018

Seminariet 1.2.2018

Seminariets program

Vad är GDPR? Hankens jurist Dietmar Tallroth presenterar:

GDPR på Hanken - Hur ser organisationen ut? ordf. Matti Kukkonen

Personuppgifter i undervisning och forskning - IPR-institutets forskningsdirektör Olli Pitkänen (på finska)

Dataskyddsombudets roll – vad gör ombudet, när skall man kontakta ombudet? Dataskyddsombud Urpo Kaila

Exempel på kartläggning och riskbedömning - datasäkerhetschef Ulf Pensar

Seminarium för stödpersonalen 1.2.2018