Ouriginal (tidigare Urkund)

Upptäck och förebygg plagiat

Ouriginal Opens in new window - ett verktyg som hjälper lärarna att upptäcka plagiering

Studentens inskickade arbete jämföras mot innehållet i tre källområden - Internet, förlagsmaterial och systemets eget arkiv med tidigare inskickat material - och läraren får en rapport med tydlig information om originalkällor.

OBS! Ouriginal avgör inte om plagiering har skett eller ej - det avgör läraren.

Att lämna in dokument som studerande

  • Din lärare ger dig en e-postadress (hans/hennes egen Ouriginal analysadress)

  • Skicka dina arbeten till analysadressen som en bifogad fil  Du kan bifoga fler än ett dokument i ett och samma e-postbrev. Om du skickar e-post utan bifogad fil så får du ett felmeddelande. Ouriginal stödjer följande filformat: doc, docx, sxw, pdf, txt, rtf, html, htm, wps, odt. Ouriginal stödjer inskick av dokument komprimerade med WinZip eller BinHex.

  • Du kommer att få en mottagningsbekräftelse i retur  Mottagningsbekräftelsen är ett e-postbrev från support@urkund.se som innehåller ditt diarienummer, information om hur Ouriginal fungerar och instruktioner hur du som upphovsröättsinnehavare kan undanta ditt arbete från att användas som jämförelseobjekt utanför Hanken. Läs mottagningsbekräftelsebrevet omsorgsfullt åtminstone första gången.

Moodle och plagiatkontroll i Ouriginal

Moodle har plagiatkontrollprogrammen Turnitin och Ouriginal integrerat, vilket betyder att studerande via en aktivitet i Moodle kan lämna in sina arbeten och samtidigt få dem plagiatkontrollerade. För studerande underlättar det att använda plagiatkontroll denhär vägen eftersom de då inte behöver lämna in arbeten som skall plagiatkontrolleras andra vägar, utan kan lämna in alla arbeten i Moodle.

Tags