Pressmeddelanden

Pressmeddelanden på finska och engelska hittar du genom att byta språk till engelska. Lehdistötiedotteet suomeksi löytyvät englanninkielisiltä sivuilta. For press releases in English, please switch to the English webpages.

17.01.2018: Grundstenen för Hankens och Arcadas unika studentbostadshus med idrottshall murad

Grundstenen för det unika åttavåningshuset, som reser sig på Arcadas Campus i Arabiastranden i Helsingfors, murades 17.1.2018. Huset är ett resultat av högskolorna Arcadas och Hankens långsiktiga samarbete. Huset kombinerar studentbostäder med idrottsutrymmen på ett unikt sätt. Det rymmer 103 studentbostäder i våningarna 1–5 samt en idrottshall med tillhörande konditionssal och testlabb i våningarna 6–8. Huset förväntas stå klart i januari 2019.

– Arcada har länge planerat att fullfärdiga campusområdet med en idrottshall. Den här unika lösningen att bygga idrottshallen ovanpå studentbostäderna, gör att vi har möjlighet att erbjuda ett hundratal studentbostäder till på campusområdet, konstaterar Yrkeshögskolans rektor och Stiftelsen Arcadas vd Henrik Wolff.

Då huset är klart i januari 2019 finns det över 600 studentbostäder på området.

Studentbostadsprojektet är ett led i det strategiska högskolesamarbetet mellan Arcada och Hanken. Studentbostäderna byggs av Fastighets Ab Majsporten, som ägs av Hanken till 40 %. Stiftelsen Arcada är den andra ägaren i Majsporten. Idrottshallen byggs av Fastighets Ab Arcadahallen, som i sin helhet ägs av Stiftelsen Arcada.

– Det är här byggprojektet manifesterar Arcadas och Hankens strategiska samarbete, konstaterar Wolff.

Enligt rektor Karen Spens ger samarbetet med Arcada synergier och möjligheten att investera i studentbostäder ser Spens som värdefull.

– Gemensamma lösningar och utveckling av verksamheten tillsammans ger fördelar som vi inte kunnat uppnå separat, så vi är väldigt glada över vårt samarbete och de nya möjligheter som det skapat, påpekar Spens.

De moderna studentbostäderna på campusområdet i Arabiastranden är attraktiva och även de nya bostäderna förväntas hitta nya hyresgäster enkelt då de är inflyttningsklara i januari 2019.

som byggs i Stiftelsen Arcadas regi, medför att Arcadas utbildning och forskning inom idrott, fysioterapi och rehabilitering får topputrustade utrymmen för undervisning och och ett modernt testlaboratorium. Idrottshallen betjänar främst Arcada, men kommer också att hyras ut.

Fakta om studentbostäderna och Arcadahallen

Fastighets Ab Majsporten består sammanlagt av 103 bostäder: 85 stycken ettor, 14 stycken tvåor och fyra treor. Samtliga bostäder är nu mellan 21 och 56m². Idrottshallen (Fastighets Ab Arcadahallen) byggs ovanpå studentbostäderna.

I byggprojektet deltar utöver Stiftelsen Arcada även Svenska Handelshögskolan, som äger 40,3 % av de nya studentbostäderna (Fastighets Ab Majsporten).

Fastighets Ab Arcada Nova, Stiftelsen Arcadas fastighetsbolag, fungerar som byggherre för projektet. Studentbostäderna har planerats av Arkitektbyrå Stefan Ahlman Ab och som byggherrekonsult fungerar Haahtela-rakennuttaminen Oy.

I och med att Fastighets Ab Majsporten färdigställs finns sammanlagt 610 moderna studentbostäder på campusområdet i Arabiastranden. Till campus hör förutom studentbostäderna, Arcada-huset, där Yrkeshögskolan Arcada bedriver sin verksamhet, och Cor-huset, studerandekåren ASK:s eget kårhus. På campus finns också Yrkesinstitutet Prakticum. Nära intill finns yrkeshögskolan Diaks verksamhetsutrymmen.

För tilläggsinformation, vänligen kontakta:

Karen Spens, rektor, tfn 050 564 3742

19.01.2018: Disputation: Hållbar utveckling i växande ekonomier kräver aktiv marknadsorganisering

Hållbar utveckling kräver en demokratisering av marknadsekonomin, visar ny forskning. För att vi ska kunna tackla klimatförändring, ojämlikhet och migrationsströmmar, måste traditionellt sett maktlösa aktörer kunna delta aktivt i marknadsorganiseringen.

Hållbar utveckling innefattar social, ekologisk och ekonomisk balans. I sin doktorsavhandling “Early-phase market organizing in subsistence settings”, studerar Sara Lindeman hur informell handel i urbana slumområden i Östafrika, Indien och Brasilien, gradvis omorganiseras till marknader. Fokus ligger i första hand på hur marknaderna kan formas så att människor lyfts ur fattigdom. Lindeman ger också verktyg för att förstå marknadsorganisation för hållbar utveckling i ett större perspektiv.

Etablerade ekonomiska teorier hävdar att marknader bäst organiseras med en “laissez-faire”- attityd. Min forskning visar däremot att hållbar utveckling kräver att traditionellt sett maktlösa aktörer får ökad kapacitet att aktivt delta i marknadsorganiseringsprocessen. Dessutom behövs olika organisationer som stöder samarbetet mellan olika aktörer för att skapa nya marknader, säger Lindeman.

Befintliga maktstrukturer gynnas av att processer som formar marknader ofta förblir oklara. Det här gör det svårare att genomföra de reformer av ekonomin som krävs för hållbar utveckling. I sin studie har Lindeman utvecklat verktyg för att påverka samhällsutvecklingen då de första stegen mot marknadsorganisering tas.

Att styra utvecklingen mot hållbarhet från början är lättare än att ändra redan etablerade institutioner. Man kan säga att det jag föreslår är en demokratisering av marknadsekonomin. Det finns mycket vi kan lära oss från hur marknader kan organiseras på nya, innovativa sätt i växande ekonomier, säger Lindeman.

Forskningen är baserad på ett flertal etnografiska studier och publicerad i tre vetenskapliga artiklar. Sara Lindeman disputerar i ämnet fredagen den 19 januari 2018. Hennes doktorsavhandling ingår i forskningsområdet marknadsföring.

Tid: 19.1.2018 kl. 12.00
Plats: Futurum, Hanken, Arkadiagatan 22, Helsingfors
Opponent: Professor Hans Kjellberg, Stockholm School of Economics
Kustos: Professor Veronica Liljander, Hanken School of Economics

Ytterligare information:

Sara Lindeman, tel: 050 448 5040

Bakgrundsmaterial:

https://newglobal.aalto.fi/sara-lindemans-doctoral-defense-links-and-pho...

https://helda.helsinki.fi/dhanken/handle/123456789/173946

19.01.2018: Antalet internationella sökande till Hanken fördubblades

Ansökningstiden till Hankens magisterprogram på engelska gick ut onsdagen den 17 januari. Sammanlagt kom det 582 ansökningar till programmet.

Hanken är mycket nöjd med resultatet. Det totala antalet sökande steg med över 60% från 354 år 2017 till 582 i år. Ökningen visar att Hanken är ett attraktivt alternativ också internationellt sett.

Speciellt markant var ökningen av sökande utanför EU/EES-området. Antalet ansökningar mer än fördubblades från 156 (2017) till 397 stycken. Hankens utbildningsprogram håller hög kvalitet och fortsätter att locka studerande även efter införandet av terminsavgifter.

Vi ställer höga krav på våra sökande för att garantera kvaliteten i utbildningen. Det är glädjande att se att så här många internationella sökande valt att söka till Hanken, konstaterar prorektor Minna Martikainen.

Sammanlagt sökte 76 olika nationaliteter i årets omgång. Den stora diversiteten är mycket positiv eftersom det är viktigt med genuint internationella studerandegrupper. I år toppades listan av icke-EU/EES sökande av Ghana, Nigeria, Vietnam, Pakistan och Kina.

Tilläggsinformation ges av:

Minna Martikainen, prorektor
Minna.martikainen@hanken.fi
040 3521 460

09.03.2018: Hankeiten William von der Pahlen årets Anders Wall-stipendiat

Årets Anders Wall-stipendium tilldelas hankeiten William von der Pahlen. Stipendiet på 125 000 SEK är det största som delas ut vid Hanken. Den högtidliga stipendieutdelningen äger rum på Musikaliska Akademien i Stockholm ikväll.

Vid sidan om sina studier på Hanken är William en serieentreprenör och mångsysslare, som dessutom skapat bred samhällsdiskussion via sin podcast #futucast. Han har för avsikt att förverkliga en liknande podcast även på global nivå där han intervjuar framgångsrika förebilder. Det nya projektet går under namnet "The Impossible Show" och han har redan lyckats knyta ett par imponerande gäster till projektet. Utöver podcastproduktionerna är William för tillfället främst sysselsatt med att utveckla Indagatus Group, som består av företagen Indagatus och Helsinki Concierge. William är en förebild med stor potential för andra unga entreprenörer både på Hanken och nationellt.

-Det är en stor ära att bli tilldelad stipendiet. Wallumni-nätverket är något jag velat bli medlem av ända sedan jag för första gången hörde om det. För mig fungerar det även som ett tecken på att jag är på rätt väg i mitt entreprenörskap, säger William. Jag kommer att använda stipendiet till lanseringen av podcasten The Impossible Show, där vi intervjuar världens mest framgångsrika människor, kommenterar William.

Anders Walls Stiftelse delar ut drygt 2 miljoner svenska kronor i stipendier och utbildningsbidrag till entreprenörsinriktade ungdomar inom forskning, företagande, internationella studier och kultur. Anders Walls Stiftelse sammanför en stor grupp unga entreprenörsinriktade personer till ett nätverk, Wallumni, vars medlemmar träffas regelbundet.

Mera information:
William von der Pahlen
william@vonderpahlen.com

10.04.2018: Wärtsiläs Roger Holm vald till ny styrelsemedlem för Hanken

Hanken Svenska handelshögskolan har kompletterat sin styrelse med en ny extern medlem. Den nya medlemmen är Roger Holm som är direktör för affärsområdet Marine Solutions och direktionsmedlem på Wärtsilä.

-Vi är väldigt nöjda över valet av Roger Holm, säger professor Eva Liljeblom, universitetskollegiets ordförande. Holm har en gedigen bakgrund som inkluderar flera topposter vid Wärtsilä och hans utnämning stärker förhållandet mellan Hanken och näringslivet.

Roger Holm är född 1972 och är ekonomie magister från Hanken i Vasa med finansiell ekonomi som huvudämne.

Holm efterträder Anna Häggblom som lämnar styrelsen på egen begäran. Hanken tackar Anna Häggblom för hennes insats som styrelsemedlem.

Styrelsen har tio medlemmar varav fyra representerar näringslivet och övriga intressenter. De övriga externa medlemmarna är Björn Wahlroos (styrelseordförande för Sampo, UPM, Nordea), Jannica Fagerholm (vd för Signe och Ane Gyllenbergs Stiftelse) och Lars Ågren (högskoledirektör vid Handelshögskolan i Stockholm). Den nuvarande styrelsens mandatperiod sträcker sig 31.12.2018.

Tilläggsinformation:

Eva Liljeblom
Professor
040 352 1291
eva.liljeblom@hanken.fi

26.04.2018: Banbrytande forskning inom katastrofhjälp

HUMLOG-institutet vid Hanken Svenska handelshögskolan stod värd för ett seminarium om aktuella utmaningar inom humanitärt bistånd och humanitär logistik. Seminariet ordnades för att fira institutets 10-årsjubileum.

Riksdagsman Pekka Haavisto, som har många internationella uppdrag, underströk i sitt bandade anförande vikten av att stöda lokala strukturer i kriszoner och att behoven av hjälp har förändrats.
-Idag spelar sociala medier en stor roll i ett krisläge och är livsviktiga för personer som försöker nå sin familj. Mobiltelefoner spelar en allt större roll i att lyckas nå dessa personer, sade Haavisto.

Kalle Löövi, direktör för internationell hjälpverksamhet på Finlands Röda Kors, betonade framstegen som skett inom biståndet:
-Samarbetet har ökat mellan olika hjälporganisationer. På fältet finns också små lokala aktörer och kommersiella aktörer. Men framförallt är fortfarande respekten för biståndsarbetare stor.

HUMLOG-institutet bedriver empirisk forskning inom logistik med fokus på humanitär logistik och har blivit en bas för forskare inom ämnet från hela världen.
-Våra talare idag förde fram både hur man får fram katastrofhjälp och hur man bistår utsatta, men också hur läget och behoven utvecklas konstant, summerade Gyöngyi Kovács, Erkko professor i humanitär logistik och en av HUMLOG-institutets grundare.

HUMLOG-institutet är ett gemensamt kunskapscenter för Hanken och Försvarshögskolan och firade sitt 10-årsjubileum 25.4.2018. Institutet är för närvarande världens största forskningscenter inom humanitär logistik.

Tilläggsinformation:
Gyöngyi Kovács
Erkko professor i humanitär logistik
gyongyi.kovacs@hanken.fi

 

Till början av sidan

pressmeddelande