Pressmeddelanden

Pressmeddelanden på finska och engelska hittar du genom att byta språk till engelska. Lehdistötiedotteet suomeksi löytyvät englanninkielisiltä sivuilta. For press releases in English, please switch to the English webpages.

17.01.2018: Grundstenen för Hankens och Arcadas unika studentbostadshus med idrottshall murad

Grundstenen för det unika åttavåningshuset, som reser sig på Arcadas Campus i Arabiastranden i Helsingfors, murades 17.1.2018. Huset är ett resultat av högskolorna Arcadas och Hankens långsiktiga samarbete. Huset kombinerar studentbostäder med idrottsutrymmen på ett unikt sätt. Det rymmer 103 studentbostäder i våningarna 1–5 samt en idrottshall med tillhörande konditionssal och testlabb i våningarna 6–8. Huset förväntas stå klart i januari 2019.

– Arcada har länge planerat att fullfärdiga campusområdet med en idrottshall. Den här unika lösningen att bygga idrottshallen ovanpå studentbostäderna, gör att vi har möjlighet att erbjuda ett hundratal studentbostäder till på campusområdet, konstaterar Yrkeshögskolans rektor och Stiftelsen Arcadas vd Henrik Wolff.

Då huset är klart i januari 2019 finns det över 600 studentbostäder på området.

Studentbostadsprojektet är ett led i det strategiska högskolesamarbetet mellan Arcada och Hanken. Studentbostäderna byggs av Fastighets Ab Majsporten, som ägs av Hanken till 40 %. Stiftelsen Arcada är den andra ägaren i Majsporten. Idrottshallen byggs av Fastighets Ab Arcadahallen, som i sin helhet ägs av Stiftelsen Arcada.

– Det är här byggprojektet manifesterar Arcadas och Hankens strategiska samarbete, konstaterar Wolff.

Enligt rektor Karen Spens ger samarbetet med Arcada synergier och möjligheten att investera i studentbostäder ser Spens som värdefull.

– Gemensamma lösningar och utveckling av verksamheten tillsammans ger fördelar som vi inte kunnat uppnå separat, så vi är väldigt glada över vårt samarbete och de nya möjligheter som det skapat, påpekar Spens.

De moderna studentbostäderna på campusområdet i Arabiastranden är attraktiva och även de nya bostäderna förväntas hitta nya hyresgäster enkelt då de är inflyttningsklara i januari 2019.

som byggs i Stiftelsen Arcadas regi, medför att Arcadas utbildning och forskning inom idrott, fysioterapi och rehabilitering får topputrustade utrymmen för undervisning och och ett modernt testlaboratorium. Idrottshallen betjänar främst Arcada, men kommer också att hyras ut.

Fakta om studentbostäderna och Arcadahallen

Fastighets Ab Majsporten består sammanlagt av 103 bostäder: 85 stycken ettor, 14 stycken tvåor och fyra treor. Samtliga bostäder är nu mellan 21 och 56m². Idrottshallen (Fastighets Ab Arcadahallen) byggs ovanpå studentbostäderna.

I byggprojektet deltar utöver Stiftelsen Arcada även Svenska Handelshögskolan, som äger 40,3 % av de nya studentbostäderna (Fastighets Ab Majsporten).

Fastighets Ab Arcada Nova, Stiftelsen Arcadas fastighetsbolag, fungerar som byggherre för projektet. Studentbostäderna har planerats av Arkitektbyrå Stefan Ahlman Ab och som byggherrekonsult fungerar Haahtela-rakennuttaminen Oy.

I och med att Fastighets Ab Majsporten färdigställs finns sammanlagt 610 moderna studentbostäder på campusområdet i Arabiastranden. Till campus hör förutom studentbostäderna, Arcada-huset, där Yrkeshögskolan Arcada bedriver sin verksamhet, och Cor-huset, studerandekåren ASK:s eget kårhus. På campus finns också Yrkesinstitutet Prakticum. Nära intill finns yrkeshögskolan Diaks verksamhetsutrymmen.

För tilläggsinformation, vänligen kontakta:

Karen Spens, rektor, tfn 050 564 3742

19.01.2018: Disputation: Hållbar utveckling i växande ekonomier kräver aktiv marknadsorganisering

Hållbar utveckling kräver en demokratisering av marknadsekonomin, visar ny forskning. För att vi ska kunna tackla klimatförändring, ojämlikhet och migrationsströmmar, måste traditionellt sett maktlösa aktörer kunna delta aktivt i marknadsorganiseringen.

Hållbar utveckling innefattar social, ekologisk och ekonomisk balans. I sin doktorsavhandling “Early-phase market organizing in subsistence settings”, studerar Sara Lindeman hur informell handel i urbana slumområden i Östafrika, Indien och Brasilien, gradvis omorganiseras till marknader. Fokus ligger i första hand på hur marknaderna kan formas så att människor lyfts ur fattigdom. Lindeman ger också verktyg för att förstå marknadsorganisation för hållbar utveckling i ett större perspektiv.

Etablerade ekonomiska teorier hävdar att marknader bäst organiseras med en “laissez-faire”- attityd. Min forskning visar däremot att hållbar utveckling kräver att traditionellt sett maktlösa aktörer får ökad kapacitet att aktivt delta i marknadsorganiseringsprocessen. Dessutom behövs olika organisationer som stöder samarbetet mellan olika aktörer för att skapa nya marknader, säger Lindeman.

Befintliga maktstrukturer gynnas av att processer som formar marknader ofta förblir oklara. Det här gör det svårare att genomföra de reformer av ekonomin som krävs för hållbar utveckling. I sin studie har Lindeman utvecklat verktyg för att påverka samhällsutvecklingen då de första stegen mot marknadsorganisering tas.

Att styra utvecklingen mot hållbarhet från början är lättare än att ändra redan etablerade institutioner. Man kan säga att det jag föreslår är en demokratisering av marknadsekonomin. Det finns mycket vi kan lära oss från hur marknader kan organiseras på nya, innovativa sätt i växande ekonomier, säger Lindeman.

Forskningen är baserad på ett flertal etnografiska studier och publicerad i tre vetenskapliga artiklar. Sara Lindeman disputerar i ämnet fredagen den 19 januari 2018. Hennes doktorsavhandling ingår i forskningsområdet marknadsföring.

Tid: 19.1.2018 kl. 12.00
Plats: Futurum, Hanken, Arkadiagatan 22, Helsingfors
Opponent: Professor Hans Kjellberg, Stockholm School of Economics
Kustos: Professor Veronica Liljander, Hanken School of Economics

Ytterligare information:

Sara Lindeman, tel: 050 448 5040

Bakgrundsmaterial:

https://newglobal.aalto.fi/sara-lindemans-doctoral-defense-links-and-pho...

https://helda.helsinki.fi/dhanken/handle/123456789/173946

19.01.2018: Antalet internationella sökande till Hanken fördubblades

Ansökningstiden till Hankens magisterprogram på engelska gick ut onsdagen den 17 januari. Sammanlagt kom det 582 ansökningar till programmet.

Hanken är mycket nöjd med resultatet. Det totala antalet sökande steg med över 60% från 354 år 2017 till 582 i år. Ökningen visar att Hanken är ett attraktivt alternativ också internationellt sett.

Speciellt markant var ökningen av sökande utanför EU/EES-området. Antalet ansökningar mer än fördubblades från 156 (2017) till 397 stycken. Hankens utbildningsprogram håller hög kvalitet och fortsätter att locka studerande även efter införandet av terminsavgifter.

Vi ställer höga krav på våra sökande för att garantera kvaliteten i utbildningen. Det är glädjande att se att så här många internationella sökande valt att söka till Hanken, konstaterar prorektor Minna Martikainen.

Sammanlagt sökte 76 olika nationaliteter i årets omgång. Den stora diversiteten är mycket positiv eftersom det är viktigt med genuint internationella studerandegrupper. I år toppades listan av icke-EU/EES sökande av Ghana, Nigeria, Vietnam, Pakistan och Kina.

Tilläggsinformation ges av:

Minna Martikainen, prorektor
Minna.martikainen@hanken.fi
040 3521 460

09.03.2018: Hankeiten William von der Pahlen årets Anders Wall-stipendiat

Årets Anders Wall-stipendium tilldelas hankeiten William von der Pahlen. Stipendiet på 125 000 SEK är det största som delas ut vid Hanken. Den högtidliga stipendieutdelningen äger rum på Musikaliska Akademien i Stockholm ikväll.

Vid sidan om sina studier på Hanken är William en serieentreprenör och mångsysslare, som dessutom skapat bred samhällsdiskussion via sin podcast #futucast. Han har för avsikt att förverkliga en liknande podcast även på global nivå där han intervjuar framgångsrika förebilder. Det nya projektet går under namnet "The Impossible Show" och han har redan lyckats knyta ett par imponerande gäster till projektet. Utöver podcastproduktionerna är William för tillfället främst sysselsatt med att utveckla Indagatus Group, som består av företagen Indagatus och Helsinki Concierge. William är en förebild med stor potential för andra unga entreprenörer både på Hanken och nationellt.

-Det är en stor ära att bli tilldelad stipendiet. Wallumni-nätverket är något jag velat bli medlem av ända sedan jag för första gången hörde om det. För mig fungerar det även som ett tecken på att jag är på rätt väg i mitt entreprenörskap, säger William. Jag kommer att använda stipendiet till lanseringen av podcasten The Impossible Show, där vi intervjuar världens mest framgångsrika människor, kommenterar William.

Anders Walls Stiftelse delar ut drygt 2 miljoner svenska kronor i stipendier och utbildningsbidrag till entreprenörsinriktade ungdomar inom forskning, företagande, internationella studier och kultur. Anders Walls Stiftelse sammanför en stor grupp unga entreprenörsinriktade personer till ett nätverk, Wallumni, vars medlemmar träffas regelbundet.

Mera information:
William von der Pahlen
william@vonderpahlen.com

10.04.2018: Wärtsiläs Roger Holm vald till ny styrelsemedlem för Hanken

Hanken Svenska handelshögskolan har kompletterat sin styrelse med en ny extern medlem. Den nya medlemmen är Roger Holm som är direktör för affärsområdet Marine Solutions och direktionsmedlem på Wärtsilä.

-Vi är väldigt nöjda över valet av Roger Holm, säger professor Eva Liljeblom, universitetskollegiets ordförande. Holm har en gedigen bakgrund som inkluderar flera topposter vid Wärtsilä och hans utnämning stärker förhållandet mellan Hanken och näringslivet.

Roger Holm är född 1972 och är ekonomie magister från Hanken i Vasa med finansiell ekonomi som huvudämne.

Holm efterträder Anna Häggblom som lämnar styrelsen på egen begäran. Hanken tackar Anna Häggblom för hennes insats som styrelsemedlem.

Styrelsen har tio medlemmar varav fyra representerar näringslivet och övriga intressenter. De övriga externa medlemmarna är Björn Wahlroos (styrelseordförande för Sampo, UPM, Nordea), Jannica Fagerholm (vd för Signe och Ane Gyllenbergs Stiftelse) och Lars Ågren (högskoledirektör vid Handelshögskolan i Stockholm). Den nuvarande styrelsens mandatperiod sträcker sig 31.12.2018.

Tilläggsinformation:

Eva Liljeblom
Professor
040 352 1291
eva.liljeblom@hanken.fi

26.04.2018: Banbrytande forskning inom katastrofhjälp

HUMLOG-institutet vid Hanken Svenska handelshögskolan stod värd för ett seminarium om aktuella utmaningar inom humanitärt bistånd och humanitär logistik. Seminariet ordnades för att fira institutets 10-årsjubileum.

Riksdagsman Pekka Haavisto, som har många internationella uppdrag, underströk i sitt bandade anförande vikten av att stöda lokala strukturer i kriszoner och att behoven av hjälp har förändrats.
-Idag spelar sociala medier en stor roll i ett krisläge och är livsviktiga för personer som försöker nå sin familj. Mobiltelefoner spelar en allt större roll i att lyckas nå dessa personer, sade Haavisto.

Kalle Löövi, direktör för internationell hjälpverksamhet på Finlands Röda Kors, betonade framstegen som skett inom biståndet:
-Samarbetet har ökat mellan olika hjälporganisationer. På fältet finns också små lokala aktörer och kommersiella aktörer. Men framförallt är fortfarande respekten för biståndsarbetare stor.

HUMLOG-institutet bedriver empirisk forskning inom logistik med fokus på humanitär logistik och har blivit en bas för forskare inom ämnet från hela världen.
-Våra talare idag förde fram både hur man får fram katastrofhjälp och hur man bistår utsatta, men också hur läget och behoven utvecklas konstant, summerade Gyöngyi Kovács, Erkko professor i humanitär logistik och en av HUMLOG-institutets grundare.

HUMLOG-institutet är ett gemensamt kunskapscenter för Hanken och Försvarshögskolan och firade sitt 10-årsjubileum 25.4.2018. Institutet är för närvarande världens största forskningscenter inom humanitär logistik.

Tilläggsinformation:
Gyöngyi Kovács
Erkko professor i humanitär logistik
gyongyi.kovacs@hanken.fi

14.05.2018: Hanken & SSE fortsätter i toppen på Financial Times ranking i Nordeuropa

Hanken & SSE Executive Education, som en del av Stockholm School of Economics (SSE), är fortfarande den bästa nordiska leverantören av ledarskapsutbildning.

Tidningen Financial Times rankar årligen de bästa leverantörerna av ledarskapsutbildning i världen. Hanken & SSE Executive Education tog del i rankingen som SSE:s samarbetsföretag i Finland. SSE bibehåller sin position i rankingen som toppleverantör av ledarskapsutbildning i Nordeuropa i alla kategorier. I den kombinerade rankingen klättrar SSE i år fem placeringar upp till 21 av 50 toppleverantörer globalt.

Financial Times rangordnar de bästa ledarskapsutbildningarna globalt genom att ranka de 80 bästa öppna programmen, de 90 bästa skräddarsydda programmen och en kombination av dessa två rankingarna för att få de 50 bästa leverantörerna av ledarskapsutbildning globalt. Rankingen baserar sig på deltagar- och kundbelåtenhet, mångfalden bland deltagare och akademisk personal samt leverantörens internationella räckvidd.

-Vi är stolta över att kunna erbjuda ett brett nordiskt kunnande till våra kunder på global nivå, i en allt hårdare konkurrens, säger Marc Hinnenberg, VD för Hanken & SSE Executive Education. Det finns ett stort värde i att stöda våra kunders strategiska utveckling genom att kombinera t.ex. svensk marknadsföringsexpertis med design och teknologiskt toppkunnande i Finland, fortsätter Hinnenberg.

Läs mera om rankingen på Financial Times webbsida:

https://www.ft.com/content/d8ac59a4-48b8-11e8-8c77-ff51caedcde6

Mera information:

Marc Hinnenberg
VD
Hanken & SSE Executive Education
Marc.Hinnenberg@hankensse.fi
+358 40 515 7710

11.06.2018: Fortsatt topplacering i U-Multirank universitetsranking

Hanken har rankats bland de tio bästa universiteten globalt och bäst i Norden på forskning och publikationssamarbete i U-Multirank universitetsrankingen.

U-Multirank har utvidgat sin ranking från 1300 läroinrättningar till att omfatta hela 1600 universitet i världen. Trots den hårda konkurrensen placerar sig Hanken fortsättningsvis i den absoluta toppen bland många namnstarka universitet i 95 länder.

- Rankingresultatet ger en fin erkänsla för Hankens forskning, som fortsättningsvis håller en hög internationell nivå, då vi för tredje året i rad placerar oss bland de tio bästa, säger Hankens rektor Karen Spens.

Hanken rankas speciellt högt inom citationsfrekvens, toppciterade publikationer samt inom internationella sampublikationer.

- Bland de tio bästa på listan gällande toppciterade publikationer, finns endast tre europeiska universitet. Det visar att vi lyckats väl i vårt arbete att uppmuntra våra forskare att publicera i internationella topptidskrifter och att samarbeta internationellt, säger Timo Korkeamäki, prorektor med ansvar för forskning.

U-Multirank jämför 1600 universitet inom ett flertal kategorier som gäller bland annat forskning, undervisning och internationalisering. Rankingen innefattar 10 olika resultatlistor som listar de bästa universiteten enligt olika U-Multirank indikatorer. Hanken klarar sig utmärkt i variabler som internationell studentmobilitet, post doc forskarpositioner, andel internationell personal och andel privat finansiering.

U-Multirank är den första globala rankingen som erbjuder en heltäckande bild över diversiteten i universitetens resultat. U-Multirank är utvecklad och implementeras av ett självständigt konsortium av institutioner för högre utbildning i Europa och stöds av den europeiska kommissionen.

Läs mer om rankingen på U-Multiranks webbsida.

Tilläggsinformation ges av:

Timo Korkeamäki, prorektor med ansvar för forskning
timo.korkeamäki@hanken.fi
+358 40 3521 308

04.09.2018: Hankens inskription: Wahlroos avslöjade meningen med livet

I sitt inskriptionstal befäste Hankens rektor Karen Spens att internationalisering och fortsatt lärande är grundstenar då Hanken blickar framåt. Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori uppmanade studenterna att våga bli goda ledare och styrelseordförande Björn Wahlroos tilldelades Hankens medalj i guld för sina insatser för Hanken.

Rektor Karen Spens öppnade det 110:e läsåret i Helsingfors och 39:e i Vasa med ett inskriptionstal som tog avstamp i Hankens långa historia som populär studieplats.

- Intresset för att studera vid Hanken är fortsättningsvis starkt. I år ansökte rekordmånga, dvs. sammanlagt 1254 personer till Hankens integrerade kandidat- och magisterutbildning i Vasa och Helsingfors. De s.k. snabbledsplatserna vid Hankens öppna universitet sålde i fjol slut på två minuter och i år på två sekunder, sade Spens.

Spens konstaterade att Hanken idag är en internationellt erkänd ackrediterad handelshögskola, där internationalisering har varit en stark ledstjärna ända sedan den första ackrediteringen av EQUIS år 2000. Den förnyade femåriga EQUIS-ackrediteringen som Hanken tilldelades förra året är ett yttre tecken på att vi gjort ett gott arbete.

- Ytterligare ett steg i vår internationaliseringsprocess har varit att inleda ett samarbete med Fulbright Center år 2016. Samarbetsavtalet erbjuder prominenta amerikanska forskare en möjlighet att tillbringa en tid på Hanken. Hittills har vi haft sju forskare på besök och det nätverk och samarbete man lyckats knyta den vägen vid institutionerna har varit ovärderliga.  

För att svara på utmaningarna i en värld där kraven och förutsättningarna i arbetslivet förändras allt snabbare, poängterade Spens att den arbetande befolkningens kunskap och färdigheter borde kunna uppdateras oftare och mera flexibelt. Universitetsstudier ska vara aktuella genom hela den aktiva arbetskarriären, s.k. fortsatt lärande.

-Fortsatt lärande har föreslagits bli ett tyngdpunktsområde i den nya universitetslagen för finländska universitet och det kommer också att vara en viktig del av vad Hanken kommer att fokusera på de närmaste åren, summerade Spens.

Borgmästare Jan Vapaavuori poängterade att Hanken har sin givna plats bland högskolorna i Helsingfors och att staden ser Hanken som en föregångare i internationalisering. Vapaavuori efterlyste mod bland studenterna. För att bli en god ledare måste man våga säga det obekväma och fatta även impopulära, men nödvändiga, beslut.

Styrelseordförande Björn Wahlroos hävdade att meningen med livet är att påverka varje organisation som man är delaktig i under sitt liv så att man lämnar organisationen lite bättre än vad den var då man anslöt sig till den. Inskriptionen avslutades med att avgående styrelseordförande Wahlroos tilldelades Hankens medalj i guld. Han har framgångsrikt följt sin egen devis eftersom Hanken idag är både akademiskt och ekonomiskt starkare än då han tillträdde för åtta år sedan.

Marlene Günsberg
Kommunikationsansvarig
Tfn: +358 40 3521 212
E-post: info@hanken.fi

04.09.2018: Hanken lanserar sin första online-kurs i samarbete med Future Learn

Hanken lanserar i höst sin första MOOC (Massive Open Online Course), dvs. en storskalig, öppen och nätbaserad kurs. Pionjären inom tjänstemarknadsföring, professor emeritus Christian Grönroos, inleder med kursen Principles of Service Management, som börjar 22.10.2018.

Hanken har ingått partnerskap med den ledande europeiska online plattformen för digitalt lärande, Future Learn, som har miljontals användare världen över och ett omfattande kursutbud. Principles of Service Management är den första kursen i en serie av Hanken Legend MOOC:ar.

- På det här sättet vill Hanken ta sitt sociala ansvar och göra högklassig undervisning tillgänglig för alla som inte har möjlighet att gå på ett universitet. Vi är också måna om att dokumentera och sprida väletablerade professorers banbrytande forskning, säger Karen Spens, Hankens rektor.

Kursen består av korta föreläsningsvideor, artiklar, diskussioner online på Future Learn plattformen och onlinetester. Utgångspunkten har varit att allt material skall fungera både på mobila apparater och datorer. Fokus ligger på hur tjänstefokuserade företag leds – både traditionella tjänsteföretag, som banker och turismföretag, men också varuproducerande företag som vill omdefiniera sin verksamhet som tjänsteverksamhet. Man behandlar ämnen som t.ex. värdeskapande, produktivitet i tjänsteverksamhet, lönsamhet i kundrelationer, varumärkesstyrning och intern marknadsföring.

- Kursen tar ett kundperspektiv som utgångspunkt. Dess perspektiv är utifrån-in och inte inifrån-ut som ofta är fallet. Hur verksamheten stöder kunder i enlighet med tjänsteperspektivet styr kursens syn på företagsledningsfrågor. Det handlar om kundorienterat ledarskap där tjänsteföretagets resultatlogik ligger till grund för beslutsfattandet, beskriver professor Grönroos.

Kursen är öppen för deltagare runt om i världen som registrerat sig på Future Learns sida. Kursen är gratis men ett diplom över utförd kurs är avgiftsbelagt. Online kursen är också en del av en marknadsföringkurs för studenter på Hanken.

Christian Grönroos är professor emeritus i service- och relationsmarknadsföring vid Hanken. Han är också initiativtagare till högskolans kompetenscenter CERS (Centre for Relationship Marketing and Service Management). Professor Grönroos var bland de första akademiker i världen som använde begreppet service management och hans namn förknippas även internationellt med tjänsteorienterad marknadsföring.  

Läs mer på Future Learns sida.

Marlene Günsberg
Kommunikationsansvarig
Tfn: +358 40 3521 212
E-post: info@hanken.fi

12.10.2018: Disputation: Starkt engagemang med väldesignad spelifiering

Människor spenderar mycket tid och pengar på spel, allt från mobilspel till konsol- och datorspel. Det här är fallet över hela världen och i alla kulturer.

Hur kan spel vara så fängslande? Kan vi ta lärdom av spelets design och genom den göra andra delar av våra liv lika intressanta? Kan vi till exempel använda speldesign för att motivera studerande i sina studier eller anställda i sitt arbete?

-    Mer specifikt har jag studerat hur man designar system och aktiviteter genom spelifiering (gamification) för att göra dem så engagerande som möjligt, förklarar Lobna Hassan.

I sin doktorsavhandling har Hassan använt flera teorier inom psykologi för att kartlägga vad som gör spelifiering till ett så starkt verktyg för engagemang. Olika designtyper av spelifiering fungerar med varierad framgång i olika sammanhang. Hassan rekommenderar därför att de som jobbar med att utforma spelifiering bör välja designegenskaper utifrån de förväntade målen hos användarna inom respektive system och applikation. På så sätt blir spelifieringen anpassad till både användaren men också användningsområdet. Ett område Hassan tittat närmare på är medborgarengagemang.

-    Jag har tagit fram en ram för hur spelifiering bäst kan designas för att engagera medborgare och därmed gynna inte bara individen utan hela samhället, säger Hassan. Vi har utvecklat en detaljerad sju stegs-metod för att utforma spelifiering, en metod som har använts vid utformningen av verkliga och framgångsrika spelprogram, fortsätter hon.

Lobna Hassan disputerar vid en ålder av 26 år och efter bara tre års forskarstudier, samtidigt som hon ingår i Finlands största spelforskningsgrupp, Gamification Group. Hon disputerar i  informationsbehandling på sin avhandling " Means to Gameful Ends: How to Design Gamification?" onsdagen den 17 oktober 2018.

Hela avhandlingen finns tillgänglig här

Tid: 17.10.2018 kl.12
Plats: Festsalen, Hanken Svenska handelshögskolan, Arkadiagatan 22, Helsingfors
Opponent: Professor Sylvester Arnab, Coventry University
Kustos: Universitetslektor Mikael Laakso, Hanken Svenska handelshögskolan

Mera information:
Lobna Hassan
Tfn +358 50 4377294
E-post: lobna.hassan@hanken.fi

Marlene Günsberg
Kommunikationsansvarig
Tfn: +358 40 3521 212
E-post: info@hanken.fi

12.10.2018: Hanken utsåg Mikael Still till Årets alumn 2018

Hanken utsåg företagsledningskonsulten Mikael Still till Årets alumn under den årliga Hankendagen den 12 oktober 2018.

Svenska handelshögskolan utser årligen Årets alumn, en Hankenalumn som via sitt engagemang i samhället har varit aktuell och fått erkännande under det gångna året. Alumnen har hållit aktiv kontakt till högskolan efter sin utexaminering. I år har Hanken valt Mikael Still till Årets alumn.

Mikael Still är företagaren och styrelseproffset som har grundat VisionWorks, Plommonet, RomiSystems, A-zeta Consulting och Nooga. Han utexaminerades från Hanken år 1985 med finansiering och investering som huvudämne och har sedan dess engagerat sig i Hankens verksamhet på flera olika sätt, bland annat som gästföreläsare, mentor och Hanken Ambassadör.

I och med sitt engagemang i Hanken är Mikael Still en aktiv länk mellan Hanken och näringslivet och fungerar som en förebild för både studerande och andra alumner.

- Jag är mycket hedrad över utnämningen som Årets Alumn. Det har från första början varit naturligt för mig att identifiera mig med Hanken. Hanken har gett mig ett helt sätt att tänka, som format mig till den jag är i dag. Om jag kan ge något litet av detta tillbaka, kan jag vara nöjd, säger Mikael Still.

- Mikael har alltid ställt upp för Hanken. Han har fungerat i många olika roller hos oss och är bl.a. en uppskattad föreläsare och mentor. Vi är väldigt tacksamma för hans starka engagemang, säger Sören Kock, Hankens prorektor med ansvar för högskolans enhet i Vasa.

Utmärkelsen tillkännagavs på Hankendagen i Vasa fredagen den 12 oktober 2018. Det här var tionde året som Hanken utsåg Årets alumn.

Tilläggsinformation:

Mikael Still
Tfn 040 704 7078
E-post: mikael.still@a-zeta.com

Marlene Günsberg
Kommunikationsansvarig
Hanken Svenska handelshögskolan
Tfn 040 3521 212
E-post: marlene.gunsberg@hanken.fi

15.10.2018: Disputation: Vad gör man inte för andra?

Många röstar främst för att andra förväntar sig det, relativt tjocka människor tenderar att äta smalare mat i sällskap med smala personer, och normen att man skall kunna reda sig själv minskar socialbidragsansökningar i sådana fall där risken är hög att andra får reda på det.

Bland annat det här har Mats Ekman empiriska belägg för i sin doktorsavhandling, ’Essays on Social Economics’. Dessutom finner Ekman teoretiskt stöd för att män tenderar att tjäna mer än sina fruar eftersom män aldrig kan vara lika säkra på sitt föräldraskap som kvinnor. Därmed har män mera att förlora på sin partners otrohet medan en otrogen hustru kan bli "bestraffad" genom en relativt stor minskning av hennes konsumtionsmöjligheter.

Det genomgående temat i avhandlingen är alltså sociala incitament. Mats Ekman har genom sina studier av olika situationer kunnat påvisa att det förekommer sådana incitament och också hur känsliga de är för förändringar i omgivningen.
-Kännedom om andras förväntningar är något som ofta påverkar många människors handlingar, förklarar Ekman. Bland det nya i avhandlingen är den viktigaste punkten att alla avhandlingens data är insamlade från naturliga situationer, snarare än laboratoriemiljöer, där sociala incitament annars brukar studeras, fortsätter Ekman.

Mats Ekman disputerar i nationalekonomi på doktorsavhandlingen ”Essays on Social Economics” fredagen den 19:e oktober 2018. Avhandlingen finns i sin helhet här

Tid: 19.10.2018, kl. 12
Plats: Auditorium Futurum, Hanken Svenska handelshögskolan, Helsingfors
Opponent: Docent Ola Andersson, Uppsala Universitet
Kustos: Professor Rune Stenbacka, Hanken Svenska handelshögskolan

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Ekman
mats.ekman@hanken.fi
+46(0)73-662-1444

Marlene Günsberg
Kommunikationsansvarig
Tfn: +358 40 3521 212
E-post: info@hanken.fi

25.10.2018: Hanken valde ny styrelse

Svenska handelshögskolans universitetskollegium har vid sitt möte den 25 oktober 2018 utsett en ny styrelse för Hanken. Den nya styrelsens mandatperiod är 1.1.2019–31.12.2021.

Interna medlemmar
De interna medlemmarna nomineras och väljs av högskolans personal. Följande personer har blivit invalda som interna medlemmar i den nya styrelsen:

Sampo Sauri, medieproducent
Kristina Heinonen, professor i marknadsföring
Kenneth Högholm, professor i finansiell ekonomi
Mikko Vesa, forskardoktor inom företagsledning och organisation
Sofia Stolt, universitetslektor i svenska

Studentmedlem
Studentkåren väljer sin egen representant till styrelsen. Universitetskollegiet fastställde studentkårens förslag på studentrepresentant:

Rasmus Sinnemaa, ekonomie studerande          

Externa medlemmar
De externa medlemmarna väljs av universitetskolleget på förslag av ett valutskott. Följande externa medlemmar valdes till Hankens nya styrelse:

Jannica Fagerholm, VD, Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse
Roger Holm, direktör, Wärtsilä Marine Solutions
Janne Larma, VD, eQ och Advium Corporate Finance
Agneta Marell, rektor för Jönköping University

Styrelsen är det högsta beslutande organet vid högskolan. Den har 10 medlemmar, varav fem är anställda vid högskolan, fyra är externa och en representerar studenterna. Ordförande är alltid en extern medlem.

Tilläggsinformation:

Marlene Günsberg
Kommunikationsansvarig
Tfn: +358 40 3521 212
E-post: info@hanken.fi

21.11.2018: Doktorsavhandling: Prestationsmätningssystem är av betydelse för företagens lönsamhet

Strategiska prestationsmätningssystem är erkänt viktiga för företag. En ny studie visar att utformningen av prestationsmätningssystem kan vara av betydelse för företagens lönsamhet och fungerar som en konkurrensfördel på marknaden.

I sin doktorsavhandling ” The Contextual Factors that Enable the BSC to Create Profitability” utforskar Eva-Maria Ström ett av de mest kända formaten för prestationsmätningssystem, nämligen det balanserade styrkortet (BSC).

-I min studie har jag utvecklat en ny modell vars syfte har varit att förstå hur BSC kan uppnå de förväntningar som ställts gentemot styrkortets prestationsförbättringar, berättar Ström.   

Hon påvisar att den valda strategiinriktningen och företagsledningens aktiva engagemang har betydelse för utformningen av prestationsmätningssystem. Studien visar att företag inför mätsystemen för att uppnå konkurrensfördelar på marknaden och det finns belägg för att  företag följer konkurrenter på marknaden och inför mätsystemet för att andra företag gör det.

-Företagsledningens motiv har betydelse för utformningen av prestationsmätningssystemet och de företag som infört ett dylikt system presterar bättre än sina konkurrenter, såväl ekonomiskt som strategiskt, säger Ström.   

Enligt Ström är företagsledningens roll avgörande vid införandet av BSC- det gäller såväl det aktiva engagemanget under förverkligandet och själva beslutet att införa mätsystemet. Du kan läsa hela avhandlingen här

Eva-Maria Ström disputerar i ämnet lördagen den 24.11 kl. 14.00. Forskningsområdet är redovisning.

Plats: Futurum, Hanken, Arkadiagatan 22, Helsingfors
Opponent: Professor Johnny Lind, Handelshögskolan i Stockholm
Kustos: Professor Minna Martikainen-Peltola, Hanken

Mera information:

Eva-Maria Ström
eva.strom@hanken.fi

Marlene Günsberg
Kommunikationsansvarig
Tfn: +358 40 3521 212
E-post: info@hanken.fi
 

Till början av sidan

pressmeddelande