Pressmeddelanden

Pressmeddelanden på finska och engelska hittar du genom att byta språk till engelska. Lehdistötiedotteet suomeksi ja englanniksi löytyvät englanninkielisiltä sivuilta.

17.01.2018: Grundstenen för Hankens och Arcadas unika studentbostadshus med idrottshall murad

Grundstenen för det unika åttavåningshuset, som reser sig på Arcadas Campus i Arabiastranden i Helsingfors, murades 17.1.2018. Huset är ett resultat av högskolorna Arcadas och Hankens långsiktiga samarbete. Huset kombinerar studentbostäder med idrottsutrymmen på ett unikt sätt. Det rymmer 103 studentbostäder i våningarna 1–5 samt en idrottshall med tillhörande konditionssal och testlabb i våningarna 6–8. Huset förväntas stå klart i januari 2019.

– Arcada har länge planerat att fullfärdiga campusområdet med en idrottshall. Den här unika lösningen att bygga idrottshallen ovanpå studentbostäderna, gör att vi har möjlighet att erbjuda ett hundratal studentbostäder till på campusområdet, konstaterar Yrkeshögskolans rektor och Stiftelsen Arcadas vd Henrik Wolff.

Då huset är klart i januari 2019 finns det över 600 studentbostäder på området.

Studentbostadsprojektet är ett led i det strategiska högskolesamarbetet mellan Arcada och Hanken. Studentbostäderna byggs av Fastighets Ab Majsporten, som ägs av Hanken till 40 %. Stiftelsen Arcada är den andra ägaren i Majsporten. Idrottshallen byggs av Fastighets Ab Arcadahallen, som i sin helhet ägs av Stiftelsen Arcada.

– Det är här byggprojektet manifesterar Arcadas och Hankens strategiska samarbete, konstaterar Wolff.

Enligt rektor Karen Spens ger samarbetet med Arcada synergier och möjligheten att investera i studentbostäder ser Spens som värdefull.

– Gemensamma lösningar och utveckling av verksamheten tillsammans ger fördelar som vi inte kunnat uppnå separat, så vi är väldigt glada över vårt samarbete och de nya möjligheter som det skapat, påpekar Spens.

De moderna studentbostäderna på campusområdet i Arabiastranden är attraktiva och även de nya bostäderna förväntas hitta nya hyresgäster enkelt då de är inflyttningsklara i januari 2019.

som byggs i Stiftelsen Arcadas regi, medför att Arcadas utbildning och forskning inom idrott, fysioterapi och rehabilitering får topputrustade utrymmen för undervisning och och ett modernt testlaboratorium. Idrottshallen betjänar främst Arcada, men kommer också att hyras ut.

Fakta om studentbostäderna och Arcadahallen

Fastighets Ab Majsporten består sammanlagt av 103 bostäder: 85 stycken ettor, 14 stycken tvåor och fyra treor. Samtliga bostäder är nu mellan 21 och 56m². Idrottshallen (Fastighets Ab Arcadahallen) byggs ovanpå studentbostäderna.

I byggprojektet deltar utöver Stiftelsen Arcada även Svenska Handelshögskolan, som äger 40,3 % av de nya studentbostäderna (Fastighets Ab Majsporten).

Fastighets Ab Arcada Nova, Stiftelsen Arcadas fastighetsbolag, fungerar som byggherre för projektet. Studentbostäderna har planerats av Arkitektbyrå Stefan Ahlman Ab och som byggherrekonsult fungerar Haahtela-rakennuttaminen Oy.

I och med att Fastighets Ab Majsporten färdigställs finns sammanlagt 610 moderna studentbostäder på campusområdet i Arabiastranden. Till campus hör förutom studentbostäderna, Arcada-huset, där Yrkeshögskolan Arcada bedriver sin verksamhet, och Cor-huset, studerandekåren ASK:s eget kårhus. På campus finns också Yrkesinstitutet Prakticum. Nära intill finns yrkeshögskolan Diaks verksamhetsutrymmen.

För tilläggsinformation, vänligen kontakta:

Karen Spens, rektor, tfn 050 564 3742

19.01.2018: Disputation: Hållbar utveckling i växande ekonomier kräver aktiv marknadsorganisering

Hållbar utveckling kräver en demokratisering av marknadsekonomin, visar ny forskning. För att vi ska kunna tackla klimatförändring, ojämlikhet och migrationsströmmar, måste traditionellt sett maktlösa aktörer kunna delta aktivt i marknadsorganiseringen.

Hållbar utveckling innefattar social, ekologisk och ekonomisk balans. I sin doktorsavhandling “Early-phase market organizing in subsistence settings”, studerar Sara Lindeman hur informell handel i urbana slumområden i Östafrika, Indien och Brasilien, gradvis omorganiseras till marknader. Fokus ligger i första hand på hur marknaderna kan formas så att människor lyfts ur fattigdom. Lindeman ger också verktyg för att förstå marknadsorganisation för hållbar utveckling i ett större perspektiv.

Etablerade ekonomiska teorier hävdar att marknader bäst organiseras med en “laissez-faire”- attityd. Min forskning visar däremot att hållbar utveckling kräver att traditionellt sett maktlösa aktörer får ökad kapacitet att aktivt delta i marknadsorganiseringsprocessen. Dessutom behövs olika organisationer som stöder samarbetet mellan olika aktörer för att skapa nya marknader, säger Lindeman.

Befintliga maktstrukturer gynnas av att processer som formar marknader ofta förblir oklara. Det här gör det svårare att genomföra de reformer av ekonomin som krävs för hållbar utveckling. I sin studie har Lindeman utvecklat verktyg för att påverka samhällsutvecklingen då de första stegen mot marknadsorganisering tas.

Att styra utvecklingen mot hållbarhet från början är lättare än att ändra redan etablerade institutioner. Man kan säga att det jag föreslår är en demokratisering av marknadsekonomin. Det finns mycket vi kan lära oss från hur marknader kan organiseras på nya, innovativa sätt i växande ekonomier, säger Lindeman.

Forskningen är baserad på ett flertal etnografiska studier och publicerad i tre vetenskapliga artiklar. Sara Lindeman disputerar i ämnet fredagen den 19 januari 2018. Hennes doktorsavhandling ingår i forskningsområdet marknadsföring.

Tid: 19.1.2018 kl. 12.00
Plats: Futurum, Hanken, Arkadiagatan 22, Helsingfors
Opponent: Professor Hans Kjellberg, Stockholm School of Economics
Kustos: Professor Veronica Liljander, Hanken School of Economics

Ytterligare information:

Sara Lindeman, tel: 050 448 5040

Bakgrundsmaterial:

https://newglobal.aalto.fi/sara-lindemans-doctoral-defense-links-and-pho...

https://helda.helsinki.fi/dhanken/handle/123456789/173946

19.01.2018: Antalet internationella sökande till Hanken fördubblades

Ansökningstiden till Hankens magisterprogram på engelska gick ut onsdagen den 17 januari. Sammanlagt kom det 582 ansökningar till programmet.

Hanken är mycket nöjd med resultatet. Det totala antalet sökande steg med över 60% från 354 år 2017 till 582 i år. Ökningen visar att Hanken är ett attraktivt alternativ också internationellt sett.

Speciellt markant var ökningen av sökande utanför EU/EES-området. Antalet ansökningar mer än fördubblades från 156 (2017) till 397 stycken. Hankens utbildningsprogram håller hög kvalitet och fortsätter att locka studerande även efter införandet av terminsavgifter.

Vi ställer höga krav på våra sökande för att garantera kvaliteten i utbildningen. Det är glädjande att se att så här många internationella sökande valt att söka till Hanken, konstaterar prorektor Minna Martikainen.

Sammanlagt sökte 76 olika nationaliteter i årets omgång. Den stora diversiteten är mycket positiv eftersom det är viktigt med genuint internationella studerandegrupper. I år toppades listan av icke-EU/EES sökande av Ghana, Nigeria, Vietnam, Pakistan och Kina.

Tilläggsinformation ges av:

Minna Martikainen, prorektor
Minna.martikainen@hanken.fi
040 3521 460

Till början av sidan

pressmeddelande