Finska som biämne

Finsk solnedgång
På denna sida hittar du mer information om finska som biämne.

 

Studera finska som biämne!

Det är möjligt att inom din examen läsa Finska med affärskommunikation som biämne på Hanken. Biämneshelheten heter alltså "Finska med affärskommunikation" och består av valbara moduler upp till 25 SP. I denna helhet bör på kandidatnivå ingå även de obligatoriska kurserna i finska. På magisternivå utgår dessa obligatoriska kurserna ur helheten om du redan innefattat dem i din kandidatexamen.

Tillsammans med ämneskoordinator och ämnesansvarige kan du också planera in kurser från andra universitet i Finland i din biämneshelhet. En biämneshelhet i finska kan också innefatta studier i kommunikation och massmedia, litteratur, översättningsvetenskap och tolkning samt fördjupade kurser i muntlig kommunikation.

 

Varför rekommenderar vi att du läser finska som biämne?

När det gäller finskan i Finland, inom den offentliga eller privata sektorn, så förutsätts allmänt att tjänsteinnehavaren behärskar finska på en mycket hög nivå. En stor del av tjänsterna kräver minst goda kunskaper, men ofta utmärkta kunskaper i finska, och endast ett fåtal akademiska tjänster utannonseras där nöjaktiga kunskaper i landets majoritetsspråk räcker till. I finskspråkiga kommuner krävs oftast utmärkta kunskaper i språket.

Att studera finska som biämne vid Hanken ger förutom språkfärdigheter i finska även kunskaper i kommunikation inom organisationer, insikter i mötes- och förhandlingsteknik, ledarskap och retorik samt i profilering och marknadsföring beroende av vilken inriktning du i övrigt har i din examen. Både det praktiska verbala kunnandet samt professionellt skrivande poängteras inom biämneshelheten.

Kommunikation fungerar som ett styrinstrument inom ledarskap och beslutsfattande, inom produktion, marknadsföring och försäljning, inom informationsverksamhet, intern och extern kommunikation samt inom rekrytering och inom arbetsorientering. Det är en viktig del av hela företagets kunskapskapital att en anställd behärskar det andra inhemska språket för företagets profilering och image. Just därför är det viktigt att studera finska, enskilda fördjupade kurser eller som ett biämne.

 

Biämnesstudier i finsk affärskommunikation

För examensstuderande vid Hanken

Du kan välja finska som biämne antingen på kandidatnivå eller på magisternivå. Ett biämne består av 25 SP i språket. På kandidatnivå plockar du in de obligatoriska kurserna i finska i biämnet, vilket ger 6 SP. Utöver dessa väljer du på 19 SP från våra fördjupade kurser in i din helhet. Totalt har du då 25 SP.

Om du gått de obligatoriska kurserna i finska på B-nivå kan du även räkna in kursen 5729-E Kieliopin kertauskurssi i din biämneshelhet. Men, det är inte möjligt för dig som läst de obligatoriska kurserna på C-nivå eller modersmålsnivå eller för dig som läser biämnet på magisternivå. Orsaken är den att Kieliopin kertauskurssi egentligen är en förberedande kurs för den obligatoriska skriftliga kursen på B-nivå, d.v.s. för kursen 5715-1.

Du kan läsa finska som biämne oberoende om du är Hanken studerande i Vasa eller Helsingfors. Kursinnehållet och utbudet är detsamma.

 

För externa målgrupper

Finsk affärskommunikation som biämne vid Hanken erbjuds endast åt examensstuderande vid Hanken.

 

Kursutbud för finsk affärskommunikation som biämne

Nedan hittar du information om de kurser som erbjuds ifall du väljer finsk affärskommunikation som biämne. Dessa är kurser som tillsammans eller separat kan bilda en biämneshelhet i finska. För kursbeskrivningar, se finska huvudsidan.

 

Kurser som tillsammans eller separat kan bilda en biämneshelhet i finska:

5724-E Yritysviestinnän syventävä kurssi (CEFR B2-C2) (Helsingfors – Vasa) (2-6 sp)

Kontaktperson: Marit Nilsson-Väre

5741-E Yhteisöviestintä (CEFR B2-C1) (Helsingfors – Vasa) (5 sp)

Kontaktperson: Johanna Dahlin

5743 Profilointi ja sidosryhmäviestintä (CEFR C1) (Helsingfors – Vasa) (5 sp)

Kontaktperson: Marit Nilsson-Väre

5744-E Retoriikka ja argumentaaio yritysviestinnässä (CEFR C1) (Helsingfors – Vasa) (5 sp)

Kontaktperson: Anna Del Gaudio

5750 Kokous- ja neuvottelutaidon kurssi – Mötes och förhandlingsteknik (CEFR B2-C1) (Helsingfors – Vasa) (3 sp)

Kontaktperson: Marit Nilsson-Väre

5650 Mötesteknik - Kokoustekniikka (Helsingfors – Vasa) (3 sp)

Kontaktperson inom finskan: Anna Del Gaudio

 

 

Biämneshelheter

Finskan erbjuder fördjupade kurser som kan bilda en biämneshelhet utöver de obligatoriska kurserna i finska.

Du kan också välja kurser från andra universitet inom kommunikation eller finska som du placerar inom ditt biämne, men i sådana fall bör du kontakta ämneskoordinator och ämnesansvarig Marit Nilsson-Väre i förväg innan du påbörjar studiehelheten inom den andra högskolan, för att vara säker på att kursen kan godkännas i din biämneshelhet på Hanken.

Utöver biämnet "Finska med affärskommunikation" som utgörs av kurser på 25 SP från kursutbudet ovan, finns även en annan biämneshelhet som kallas "Minor in the national languages of Finland". Biämnet i Finlands nationalspråk är i första hand avsett för internationella magisterstuderande vid Hanken. Läs mer om biämnet här.

 

Kontaktpersoner

När det gäller biämnesstudier i finska bör du vara i kontakt med biämnesansvarige lektorn Marit Nilsson-Väre. Vill du läsa separata fördjupade kurser i finska kan du kontakta den lärare som angetts för respektive kurs.

 

Marit Nilsson-Väre – Lektor, ämneskoordinator och ämnesansvarig i finska