Under utbytet

På den här sidan hittar du information om hur du representerar Hanken under ditt utbyte samt instruktioner över hur du ska gå tillväga ifall du blir sjuk under utbytet eller hamnar i en krissituation.

Under din utbytesperiod kommer du troligen att bli ombedd att presentera Hanken i olika sammanhang – antingen på en s.k. exchange fair, inom någon kurs eller helt allmänt för människor du träffar. Vi förväntar oss att du ställer upp och representerar Hanken under utbytet. Din främsta uppgift är då att vara ett ansikte utåt för Hanken och berätta om studierna vid Hanken samt om hur det är att bo i Finland.

För att Hanken ska kunna skicka studenter utomlands via våra utbytesavtal måste det också finnas ett intresse hos studerande vid våra partneruniversitet att spendera sin utbytestermin vid Hanken – därför är din insats viktig för utbytesprogrammet! Tänk på att du under hela utbytet är en ambassadör för Hanken. Studenterna vid ditt värduniversitet är potentiella framtida utbytesstudenter. Ställ upp och svara på frågor.

Hanken skickar infomaterial till mässorna, så du behöver själv inte ta med dig material. Nedan hittar du elektroniskt material om Hanken och Finland,  bl.a. en allmän PPT om Hanken och Hankens ”fact sheet”.

This is Hanken School of Economics


Här hittar du nyttiga länkar om Hanken:

Hanken Exchange Fact Sheet och webbsidor för inkommande utbytesstudenter

Hanken in a Nutshell-presentation

Bilder från Hanken på Flickr

Här hittar du nyttiga länkar om Finland, Helsingfors och Vasa:

Study in Finland

Visit Finland

This is Finland

MyHelsinki

Vaasa

Ifall du blir allvarligt sjuk eller går igenom en personlig kris under utbytesstudierna ska du:

  • Söka vård hos läkare/psykolog (du hittar hälso- och sjukvårdstjänster enligt land här). Ifall du är sjuk och det påverkar dina studier, t.ex. så att du inte kan delta i tenterna eller slutföra studierna ska du också be om ett läkarintyg.
  • Be den internationella koordinatorn vid värduniversitetet om hjälp
  • Kontakta dina anhöriga angående situationen
  • Kontakta den internationella koordinatorn på Hanken för att meddela om situationen. Du hittar våra kontaktuppgifter här.

I en nödsituation ska du ta kontakt med räddningsmyndigheterna (polis, brandkår, ambulans) i ditt värdland. I en nödsituation ansvarar det ifrågavarande landets myndigheter även för utlänningar som vistas i landet.

Om du behöver konsulär hjälp, ta kontakt med Finlands beskickning utomlands eller med utrikesministeriet i Helsingfors.  Utrikesministeriets jour betjänar även dygnet runt årets alla dagar: +358 9 1605 5555.

Om du befinner dig i en krissituation (t.ex. naturkatastrof, storolycka eller epidemi) utomlands ska du:

  • Följa de lokala myndigheternas anvisningar
  • Följa utrikesministeriets anvisningar för finländare t.ex. via den finska ambassadens Facebook sida 
  • Kontakta dina anhöriga
  • Svara på kontaktförfrågan (per e-post eller SMS) från Hanken