Ansökan och antagning

Information om antagningen till Hankens doktorsprogram

Antagning

Antagningen till Hankens doktorsprogram sker en gång i året

Följande ansökningsomgång är:

  • 1 december 2023 - 3 januari 2024 kl. 15.00 finsk tid (med studier som inleds på hösten 2024) 

Ansökan görs elektroniskt i Studieinfo.fi

 

 

Mera information

 

Allmänt om antagningsomgångarna

Ansökan och bilagor lämnas in elektroniskt i samband med ansökan. Du kan ladda upp bilagorna när du fyller i ansökningsblanketten.

Sökanden som får sina examensbetyg efter att antagningen kört igång kan söka som villkorliga och ifall de blir antagna bör de komplettera sin ansökan med slutgiltiga betyg och studieutdrag senast sista vardagen i juli kl. 15.00 (finsk tid).

OBS! Antagna studeranden bör skicka in kopior på officiellt bestyrkta betyg, studieutdrag och diploma supplement till adressen nedan så fort som möjligt och senast en månad efter antagningsbeslutet gjorts. Det exakta datumet står i antagningsbeslutet.

 

Per post:

Hanken Svenska handelshögskolan

Koordinatorn för doktorsprogrammet

P.O. Box 479

00101 Helsingfors

Finland

 

Med kurir:

Hanken Svenska handelshögskolan

Koordinatorn för doktorsprogrammet
Arkadiagatan 22

00100 Helsingfors

Finland

 

Informationen på webben uppdateras mellan ansökningsomgångarna. Om korrigeringar eller specificeringar görs under pågående antagningsomgång läggs information om detta på denna sida.