Suomen kieli

Finskt insjölandskap
Tällä sivulla on tietoa suomenkielisestä yritysviestinnästä Hankenilla.

 

Tervetuloa suomen kielen yksikön sivuille!

Tiesitkö, että suomen kielen hyvä hallinta on ratkaisevan tärkeää työskennellessäsi elinkeinoelämässä ja julkisella sektorilla Suomessa? Hankenilaisena sinun odotetaan osaavan kommunikoida suomeksi sekä suullisesti että kirjallisesti. Alasi asiantuntijana sinulta odotetaan myös alakohtaista kielellistä osaamista suomeksi. Hyvät taidot suomen kielessä vaikuttavat jopa hyvinvointiisi ja viihtymiseesi työpaikalla.

Hankenilla sinulla on ainutlaatuinen mahdollisuus opiskella yritysviestintää suomeksi tasosi mukaan. Pätevät opettajat ohjaavat sinua huomioiden kykysi ja edistymisesi. Laadukkailla kursseillamme on keskiössä yritysten ja elinkeinoelämän tarpeet.

 

Illustration av en hand som lägger ett pussel

Kieli on avain yhteiskuntaan, kieli on avain yritystoimintaan, kieli on avain kulttuuriin, kieli on avain yhteisöllisyyteen ja tulevaisuuden oppimiseen.

 

Suomen kielen opinnot

Suomen kielen opetuksen tavoitteena on antaa Hankenin tuleville ekonomeille laajat valmiudet kommunikoida sekä suullisesti että kirjallisesti suomen- ja ruotsinkielisissä yrityksissä ja julkisella sektorilla.

Suomen kielen pakollisten opintojen jälkeen sinulla on kielilain 6 § 1 mom. mukainen kielitaito, joka vaaditaan julkisyhteisöjen henkilöstöltä (424/2003) sekä valtioneuvoston asetuksen mukainen kielitaito, joka vaaditaan valtionhallinnossa työskenteleviltä (481/2003).

Hankenin pakolliset suomen kielen opinnot ovat laajuudeltaan 6 OP. Kurssit ovat eurooppalaisen kielitaidon tason viitekehyksen (CEFR) mukaan B-, C- ja äidinkielen tasoisia. Todistukseesi tulee maininta, että olet suorittanut kielilain mukaisesti kurssit arvosanalla tyydyttävä tai hyvä. Lue lisää kandidaatin tutkinnosta ja kotimaisista kielistä tästä.

 

Tasot eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) mukaan

 

Jotta voit suorittaa B-tason opinnot suomen kielessä, lähtötasosi tulee vastata B1-tasoa ylioppilastutkinnossa tai vastaavassa. Tämä tarkoittaa, että sinulla täytyy olla ylioppilastodistuksessa vähintään Cum laude approbatur -arvosana pitkässä suomen kielessä (A-finska) tai vähintään Magna cum laude -arvosana lyhyessä suomen kielessä (B-finska).

Mikäli sinulla ei ole vaadittavia arvosanoja, suoritat ennen B-tason kurssia pakollisen suomen kieliopin ja kielenhuollon kertauskurssin. Kertauskurssi on laajuudeltaan 2 OP, ja sitä voi hyödyntää vapaavalinnaisissa opinnoissa. Kurssin nimi on Kieliopin kertauskurssi, ja sen kurssikoodi on 5729.

 

 

Ellet ole aiemmin opiskellut suomea tai olet opiskellut suomea alemmalla kuin B1.2-tasolla (CEFR), voit anoa vapautusta pakollisista suomen kielen kursseista. Ota yhteyttä opintotoimistoon tai suomen kielen ainekoordinaattori ja ainevastaavaan, joka neuvoo sinua. Linkki vapautusanomukseen on otsikon Ainekohtainen informaatio alla.

Vaikka saisit vapautuksen suomen kielen pakollisista kursseista, täytyy sinun kuitenkin suorittaa vähintään 1 OP suomea. Puuttuvat 5 OP kompensoidaan muiden kielten kursseilla.

 

 

Jotta voit suorittaa C-tason opinnot suomen kielessä, lähtötasosi tulee vastata B2-tasoa ylioppilastutkinnossa tai vastaavassa. Tämä tarkoittaa, että sinulla täytyy olla ylioppilastodistuksessa Eximia- tai Laudatur-arvosana pitkässä suomen kielessä (A-finska).

Mikäli sinulla ei ole vaadittavaa arvosanaa tai olet kirjoittanut ylioppilastutkinnossa B-suomen, et voi valita C-tason kurssia vaan suoritat vastaavan kurssin B-tasolla.

 

 

Jos koulusivistyskielesi on suomi tai jos koet hallitsevasi suomen kielen paremmin kuin ruotsin kielen ja sinulla on ylioppilastodistuksessasi arvosana Laudatur toisessa kotimaisessa kielessä (suomi), valitset pakollisiksi kursseiksi Kirjallinen yritysviestintä äidinkieli 5715-3 ja Suullinen yritysviestintä äidinkieli 5716-3.

Mikäli valitset suomen kielen sivuaineeksi, suorituksesi arvioidaan äidinkielesi mukaan. Jos koulusivistyskielesi on suomi, kirjoitat myös kypsyysnäytteen suomeksi.

 

Suomen kieli sivuaineena

Suomenkielistä yritysviestintää voi opiskella Hankenilla sivuaineena. Sivuainekokonaisuudessa on 25 OP valinnaisia moduuleja. Tähän kokonaisuuteen kuuluvat kandidaatin tutkinnossa pakolliset suomen kielen kurssit (6 OP), mutta maisteritason tutkinnossa ne eivät kuulu sivuainekokonaisuuteen.

Yhdessä ainekoordinaattori ja ainevastaavan kanssa voit suunnitella itsellesi sivuainekokonaisuuden valitsemalla siihen kursseja myös muista suomalaisista yliopistoista. Kokonaisuuteen voi sisältyä median, kirjallisuuden, kääntämisen ja tulkkauksen sekä syventäviä suullisen viestinnän kursseja.

Lue lisää suomen sivuaineopinnoista tästä.

 

Suomen kielen kurssitarjonta

Helsingissä ja Vaasassa järjestestetään samat pakolliset suomen kielen kurssit. Lisäksi on tarjolla aineopintojen tasoisia suomen kursseja. Myös ulkomaalaisille opiskelijoille ja opiskelijoille, joiden lähtötaso on alle B1-tason, järjestetään suomen kielen kursseja. Kursseja järjestetään myös yhteistyössä muiden korkeakoulujen ja yliopistojen kanssa.

Alla esitellään kaikki suomen kielen kurssit. Voit myös katsoa, ovatko kurssit Helsingissä, Vaasassa vai molemmissa paikoissa.

 

Suomen kielen pakolliset kurssit ovat seuraavat:

5715-1 Kirjallinen yritysviestintä B (lähtötaso CEFR B1) (Helsinki) (3 OP)

5715-1-V Kirjallinen yritysviestintä B (Vaasa) (3 OP)

5715-2 Kirjallinen yritysviestintä C (lähtötaso CEFR B2-C1) (Helsinki) (3 OP)

5715-2-V Kirjallinen yritysviestintä C (Vaasa) (3 OP)

5715-3 Kirjallinen yritysviestintä (äidinkieli suomi) (lähtötaso CEFR C2, Laudatur A-suomessa tai suomenkielinen) (Helsinki) (3 OP)

5715-3-V Kirjallinen yritysviestintä (äidinkieli suomi) (Vaasa) (3 OP)

5716-1 Suullinen yritysviestintä B (lähtötaso CEFR B1) (Helsinki) (3 OP)

5716-1-V Suullinen yritysviestintä B (Vaasa) (3 OP)

5716-2 Suullinen yritysviestintä C (lähtötaso CEFR B2-C1) (Helsinki) (3 OP)

5716-2-V Suullinen yritysviestintä C (Vaasa) (3 OP)

5716-3 Suullinen yritysviestintä (äidinkieli suomi) (CEFR C2, Laudatur A-suomessa tai suomenkielinen lukio) (Helsinki) (3 OP)

5716-3-V Suullinen yritysviestintä (äidinkieli suomi) (Vaasa) (3 OP)

 

 

Ainekohtaiset kurssit:

5729-E Kieliopin kertauskurssi (Helsinki – Vaasa) (2 OP)

Yhteyshenkilö: Johanna Dahlin

5724-E Yritysviestinän syventävä kurssi (CEFR B2-C2) (Helsinki – Vaasa) (2–6 OP)

Yhteyshenkilö: Marit Nilsson-Väre

5741-E Yhteisöviestintä (CEFR B2 - C1) (Helsinki - Vaasa ) (5 OP)

Yhteyshenkilö: Johanna Dahlin

5743 Profilointi ja sidosryhmäviestintä (CEFR C1) (Helsinki – Vaasa) (5 OP)

Yhteyshenkilö: Marit Nilsson-Väre

5744-E Retoriikka ja argumentaatio yritysviestinnässä (CEFR C1) (Helsinki – Vaasa) (5 OP)

Yhteyshenkilö: Anna Del Gaudio

5750 Kokous- ja neuvottelutaidon kurssi – Mötes och förhandlingsteknik (CEFR B2 – C1) (Helsinki – Vaasa) (3 OP)

Yhteyshenkilö: Marit Nilsson-Väre

5650 Mötesteknik – Kokoustekniikka (Helsinki – Vaasa) (3 OP)

Yhteyshenkilö: Anna Del Gaudio

5733-V Työelämätandem - Arbetslivstandem (Vaasan yliopisto – Hanken) (3 OP)

Yhteyshenkilö: Johanna Dahlin

 

 

Kurssit ulkomaalaisille / alle B1-tason opiskelijoille:

5711 Each one teach one - Finska (Helsinki – Vaasa) (2 OP)

Yhteyshenkilö: Marit Nilsson-Väre

5712 Elementary Finnish 1 A (CEFR A1.1) (Helsinki) (3 OP)

Yhteyshenkilö: Johanna Haapala

5713 Elementary Finnish 1 B (CEFR A1.2) (Helsinki) (3 OP)

Yhteyshenkilö: Johanna Haapala

 

 

Suomen kielen yksikkö tarjoaa myös kursseja yhteistyössä muiden korkeakoulujen ja yliopistojen kanssa.

 

Seuraavat kurssit ovat tällaisia:

Finska för ålänningar – Arcada (5 OP)

Yhteyshenkilö: Ulrika Rancken, ulrika.rancken@arcada.fi

 

5733-V Työelämätandem - Arbetslivtandem (Vaasan yliopisto – Hanken) (3 OP)

Yhteyshenkilö: Johanna Dahlin

 

5747-E Finska i vardagssituationer (Helsinki – Vaasa) (2 OP)

Yhteyshenkilö: Marit Nilsson-Väre

 

5748-E Oma osaaminen näkyväksi ja aiantuntijabrändi erottuvaksi – EK (2 OP)

Yhteyshenkilö: Marit Nilsson-Väre

 

5745 Gränsöverskridande regional utveckling och planering i Kvarkenregionen – Hanken (Vaasa) – Umeå universitet (15 OP)

Lue lisää kurssistä tästä.

Yhteyshenkilö: Marit Nilsson-Väre

 

 

Kurssit ei-tutkinto-opiskelijoille

Voit lukea lisää kursseista, jotka ovat avoimia ei-tutkinto-opiskelijoille avaamalla alla olevan valikon. Jos haluat ilmoittautua näille kursseille, ota yhteyttä kurssista vastaavaan opettajaan tai oppiaineen koordinaattoriin. Voit myös hakea oikeutta osallistua yksittäisiin kursseihin täällä.

 

Kurssit ei-tutkinto-opiskelijoille:

5741-E Yhteisöviestintä (Helsinki – Vaasa) (5 OP)

5743 Profilointi ja sidosryhmäviestintä (Helsinki – Vaasa) (5 OP)

5744-E Retoriikka ja argumentaatio yritysviestinnässä (Helsinki – Vaasa) (5 OP)

5750 Kokous- ja neuvottelutaidon kurssi – Mötes och förhandlingsteknik (Helsinki – Vaasa) (3 OP)

5650 Mötesteknik - Kokoustekniikka (Helsinki – Vaasa) (3 OP)

5711 Each one teach one - Finska (Helsinki – Vaasa) (2 OP)

5712 Elementary Finnish 1 A (Helsinki) (3 OP)

5713 Elementary Finnish 1 B (Helsinki) (3 OP)

5745 Gränsäverskridande regional utveckling och planering i Kvarkenregionen – Hanken (Vaasa) – Umeå universitet (15 OP)

 

Ulkopuolisille opiskelijoille avointen kurssien osalta ota yhteyttä kurssista vastaavaan opettajaan tai oppiaineen koordinaattoriin.
 

 

Hakutoiminto Sisussa

Tällä sivulla esitellään Sisu-järjestelmä ja sen toiminta. Valitse ”Suomi, Helsinki” tai "Suomi, Vaasa” ja pääset tutustumaan kurssitarjontaan.

 

Ainekohtainen informaatio             

Alla on suomen kielen opintoihin liittyvää tärkeää tietoa.

 

Ne kandidaatin tutkinnon suorittavat opiskelijat, jotka ovat käyneet suomenkielisen koulun, kirjoittavat kypsyysnäytteen sekä ruotsin että suomen kielellä.

 

 

Yhteyshenkilö: ainekoordinaattori ja ainevastaava Marit Nilsson-Väre

 

 

Yhteyshenkilöt

Lisätietoja suomen kielen opinnoista antaa ainekoordinaattori ja ainevastaava Marit Nilsson-Väre, marit.nilsson-vare@hanken.fi.

Löydät meidät myös Hankenin rakennuksesta viidennestä kerroksesta Helsingissä ja Hankenin rakennuksesta kolmannesta kerroksesta Vaasassa.

 

Marit Nilsson-Väre – Lehtori, suomen kielen ainekoordinaattori ja ainevastaava 

Johanna Haapala – Yliopisto-opettaja 

Anna Del Gaudio – Yliopisto-opettaja – Hoitovapaalla syksyn 2022

Johanna Dahlin – Ma. Yliopisto-opettaja – Huone 333 Vaasassa ja 507 Helsingissä

Ann-Marie Åkers – Tuntiopettaja

Anna Wallin – Tuntiopettaja

 

Suomenkieliset projektit ja julkaisut

Suomen kielen yksikössä tehdään tutkimusta, ja meneillään on erilaisia mielenkiintoisia projekteja. Lue lisää Kielikeskuksessa tehtävästä tutkimuksesta tästä.

 

Tutkimusprojektit

Alla olevista linkeistä voit lukea lisää ajankohtaisista tutkimusprojekteista suomen kielen yksikössä.

 

Tutkijat

Alla olevista linkeistä pääset suomen kielen yksikön tutkijoiden HARIS-profiileihin. HARIS on Hankenin tutkimustietokanta, jossa voit lukea lisää ajankohtaisista julkaisuista ja projekteista.

 

 

Lue lisää!

Mikäli olet kiinnostunut lukemaan lisää suomen kielestä, löydät monipuolista tietoa alla olevista linkeistä.