Aktuellt

Aktualiteter och nyheter om fundraisingen på Hanken.
 • HANKEN 110 når över en halv miljon euro

  Medelinsamlingskampanjen HANKEN 110 summerar 2019 med ett mycket fint resultat. Över en halv miljon euro har samlats in till kampanjen HANKEN 110 med temat kreativitet i inlärningen. Hanken tackar alla som hittills deltagit i kampanjen.

  Läs hela nyheten här.

  Publicerad 15.01.2020

 •  
 • Julhälsning till Hankens alumner - Hanken 110

  Rektor Karen Spens julhälsning till alumner kan läsas i sin helhet nedan.

  Publicerad 12.12.2019

 •  
 • Partnerstämma och donatorkväll

 • I samband med kampanjen HANKEN 110 kommer Hanken att arrangera den första exklusiva Partnerstämman och donatorkvällen i sitt slag. Tillställningen arrangeras 6.2.2020 för att tacka för kontinuerligt stöd och samarbete.
 • Publicerad 1.10.2019
 •  
 • Stiftelsen Tre Smeder donerar 100 000 euro 

 • Donationen riktas till kampanjen HANKEN 110 och kreativitet i inlärningen. Temat hänger direkt samman med Hankens vision att vidareutveckla det pedagogiska och kreativa synsättet för att kunna erbjuda forskningsbaserad utbildning med toppmoderna tekniska lösningar.  

  Publicerad 21.5.2019

 •  
 • Hanken lanserar medelinsamlingskampanjen HANKEN 110


 • År 2019 firar Hanken 110 årsjubileum. I och med jubileumsåret startar Hanken en jubileumskampanj inriktad på temat kreativitet i inlärningen. Kampanjen är långsiktig och bygger på löpande donationer. Under kampanjen fokuserar Hanken på två insamlingsändamål, Hanken 110 och Grundfonden. Insamlingsändamålet Hanken 110 uppmärksammar vikten av kreativitet, och de insamlade medlen går oavkortat till investeringar på undervisning, digitalisering samt inlärningsmiljö. Donationer till Grundfonden fonderas och endast en del av avkastningen används och styrs till Hankens kärnverksamhet.

  Var med i kampanjen - donera här!

  Publicerad 21.5.2019

 •  
 • Stipendiefest på Hanken
  I maj ordnades den årliga stipendiesammankomsten där hedersutmärkelser delades ut till de bästa magisterstuderandena, bästa magisteravhandlingarna, bästa kandidatavhandlingarna och bästa utbytesstuderandena. Här är listan på samtliga mottagare. 
  ​​​​​​
  Stipendiater 2019

         Publicerat 21.5.2019. 

 

 • Stipendiefest på Hanken
  I maj ordnades den årliga stipendiesammankomsten där hedersutmärkelser delades ut till de bästa magisterstuderandena, bästa magisteravhandlingarna, bästa kandidatavhandlingarna och bästa utbytesstuderandena. Här är listan på samtliga mottagare.
  _vic9668.jpg

  Publicerat 21.5.2018

 •  
 • Ny sammansättning i donationsutskottet
  Hankens styrelse har utsett nya medlemmar i donationsutskottet. Utskottet arbetar för att öka det externa finansieringsstödet till Hanken. Medlemmarna bistår fundraisingverksamheten i arbetet med medelinsamling. Utskottet förstärks nu av fyra nya medlemmar, Henrik Ehrnrooth (ordf.), Jannica Fagerholm, Carl Haglund och Kaj Rönnlund. Kvarstående medlemmar är ordförande för Stiftelsen Svenska handelshögskolan Christina Dahlblom samt Kristina Pentti-von Walzel. Från Hanken deltar prorektor med ansvar för forskning Timo Korkeamäki och fundraisingchef Camilla Wardi. Donationsutskottet inrättades 2012.
  Publicerad 12.3.2018

 •  
 • Hanken får 13,8 miljoner euro i statlig medfinansiering
  Medelinsamlingskampanjen HANKEN RETURNS avslutades för snart sex månader sedan. Nu står det klart att Hanken är den fjärde största mottagaren av statens medfinansiering med ett belopp på 13 755 670 euro. Det betyder att Hanken utökar sitt grundkapital med 25,6 miljoner euro. Läs hela nyheten här.
  Publicerad 4.12.2017
   
 •  
 • Kampanjen HANKEN RETURNS sammanfattas i Hankentidningen
  Klicka här för att läsa numret 3/17 av tidskriften Hanken.
  hankentidningen_3_17.jpg

 •  
 • Donatorfest på Hanken den 13 september
  Kampanjen HANKEN RETURNS firades med en stor tackfest på Hanken. Se bilder från festen här.
 •  
 • HANKEN RETURNS överträffade alla förväntningar och inbringade 11,8 miljoner euro
  Medelinsamlingskampanjen HANKEN RETURNS avslutades den 30 juni 2017 och fick stöd av 944 privatpersoner, företag och stiftelser som tillsammans donerade 11,8 miljoner euro. Läs hela pressmeddelandet här.
 • Publicerad 6.7.2017
 •  
 • Päivi och Kurt Björklund stöder Hanken med 250 000 euro
  Hankenalumnerna Päivi och Kurt Björklund donerar 250 000 euro till den pågående fundraisingkampanjen HANKEN RETURNS. Donationen tillfaller Hanken under den sista kampanjveckan och bidrar till att kampanjen når 11,6 miljoner euro. Läs hela pressmeddelandet här.
  Publicerad 28.6.2017
 •  
 • Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd donerar 100 000 euro till Hanken
  Hanken har tagit emot en donation av Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd på 100 000 euro till sin pågående fundraisingkampanj HANKEN RETURNS. Läs hela pressmeddelandet här.
  Publicerad 8.5.2017
 •  
 • Liikesivistysrahasto donerar ytterligare 250 000 euro till Hanken
  Hanken har mottagit en tilläggsdonation från Liikesivistysrahasto på 250 000 euro. Detta är den andra donationen och Liikesivistysrahasto har därmed donerat totalt en halv miljon euro till kampanjen HANKEN RETURNS. Läs hela pressmeddelandet här.
  Publicerad 8.5.2017
 •  
 • Jane och Aatos Erkkos stiftelse donerar 2 000 000 till Hanken
  Detta är kampanjens största donation och stiftelsens andra donation till HANKEN RETURNS, och den sammanlagda donationen uppgår därmed till tre miljoner euro. Med donationen önskar Jane och Aatos Erkkos stiftelse att ytterligare stärka Hankens internationellt framstående forskning och undervisning i ekonomi. Stiftelsen vill även stärka Hankens finansiella ställning och dess internationella konkurrenskraft. Läs hela pressmeddelandet här.
  Publicerad 19.4.2017
 •  
 • Ahlström Capital donerar 100 000 euro till Hanken
  Hanken har mottagit en donation på 100 000 euro till HANKEN RETURNS från Ahlström Capital. Med donationen vill släkten Ahlström medverka till en utveckling av högklassig forskning och utbildning i Finland. Läs hela pressmeddelandet här.
  Publicerad 7.4.2017
 •  
 • Stiftelsen Tre Smeder donerar ytterligare 250 000 euro till Hanken
  Detta är den andra donationen till HANKEN RETURNS och Stiftelsen Tre Smeder har därmed donerat totalt 1 000 000 euro till kampanjen. Läs hela pressmeddelandet här.
  Publicerad 30.3.2017
 •  
 • Aktia donerar 100 000 euro till Hanken
  Aktia Bank Abp donerar 100 000 euro till HANKEN RETURNS. Med donationen vill Aktia stöda kontinuerlig utveckling av internationellt konkurrenskraftig och högklassig utbildning och forskning i Finland. Läs hela pressmeddelandet här.
  Publicerad 24.3.2017
 •  
 • Höjd målsättning för kampanjen
  Medelinsamlingskampanjen HANKEN RETURNS går över förväntan och nu höjs målsättningen till 10 miljoner euro. Den nya målsättningen bottnar i både tilltro till och förhoppning på att allt fler ställer upp på slutrakan. Läs hela pressmeddelandet här.
  Publicerad 3.2.2017
 •  
 • Fazer donerar ytterligare 100 000 euro till Hanken
  Detta är Fazers andra donation till HANKEN RETURNS och Fazer har därmed donerat sammanlagt 200 000 euro till kampanjen. Genom donationerna vill Fazer understöda det akademiska kunnandet inom ekonomi och forskningens utveckling i Finland. Läs hela pressmeddelandet här.
  Publicerad 16.1.2017
 •  
 • Alumni Challenge!
  Från och med 14 december och sex månader framåt matchar en grupp alumner alla inkomna alumndonationer med 1:1. I och med Alumni Challenge garanteras Hanken en tilläggsmatchning, vilket utökar den av staten utlovade matchningen. Anta utmaningen och delta i denna unika insats! Läs mer här.
  Publicerad 15.12.2016
 •  
 • Hankens medelinsamlingskampanj når 7 miljoner euro
  Liikesivistysrahasto donerar 250 000 euro till Hanken. I och med donationen når Hankens medelinsamlingskampanj HANKEN RETURNS sjumiljonersträcket. Donationen överräcktes under fundraisingkvällen den 14 december. Läs hela pressmeddelandet här.

   

  fundraisingkvall1.jpg

  På bild Karen Spens, Johanna Vesterinen, Björn Wahlroos och Jannica Fagerholm.
  Publicerad 15.12.2016

 •  
 • Wärtsilä deltar i Hankens medelinsamling
  Wärtsiläkoncernen donerar totalt 1,3 miljoner euro till finländska högskolor och universitet under åren 2016–2017. Läs hela nyheten här
  Publicerad 6.9.2016
 •  
 • Hanken inledde läsåret med en miljondonation från Familjen Erling-Perssons Stiftelse
  I samband med Hankens 108:e inskription offentliggjorde rektor Karen Spens en donation på en miljon euro från Familjen Erling-Perssons Stiftelse. Det är den andra donationen stiftelsen gör till Hanken. Läs hela pressmeddelandet här
  Publicerad 1.9.2016
 •  
 • Stipendiesammankomst och donatorkväll på Hanken
  Årets stipendiesammankomst hölls på Hanken den 24 maj och lockade ca 70 deltagare. Vid tillställningen delades det ut hedersstipendier för utbytesstudier samt till läsårets nio bästa magisteravhandlingar. Bläddra gärna och titta på bilder från kvällen här.
  _35a0672.jpg

  Publicerad 25.05.2016

 •  
 • Nya donationer på 200 000 euro överräcktes till Hanken
  Två donationer på vardera 100 000 euro överräcktes på Hankens årliga stipendiesammankomst och donatorkväll. Donationerna kommer från den österbottniska stiftelsen Evald och Hilda Nissis Stiftelse samt företaget Helvar Merca Oy Ab. Läs hela pressmeddelandet här.
  Publicerad 25.5.2016
 •  
 • Hankens medelinsamling når fem miljoner
  Bergsrådet Tekn. och Ekon. Dr. h.c. Marcus Wallenbergs Stiftelse för Företagsekonomisk Forskning donerar 100.000€ till Hanken. Därmed når kampanjen HANKEN RETURNS milstolpen på 5 miljoner euro. Läs hela pressmeddelandet här.
  Publicerad 9.5.2016
 •  
 • Donera med MobilePay
  Nu kan du donera med applikationen MobilePay! Glöm inte att sätta din e-postadress i meddelandefältet så att vi kan skicka en kampanjnål och inbjudan till tackfesten. Telefonnumret är: 050-309 0995.
  Publicerad 26.4.2016
 •  
 • Talko för Hanken
  Denna vår är det talko för Hankens framtid. För att vara med behöver du bara ladda upp och dela din bild via www.talkoforhanken.fi – för varje uppladdad bild donerar Sinituote 10 euro!
  Publicerad 26.4.2016
 •  
 • Rasmus Sinnemaa - Nu är det din tur!
  Studentkårens ordförande Rasmus Sinnemaa uppmanar Hankens studerande att engagera sig i Hankens framtid. Se hela klippet här!
  Publicerad 25.4.2016
 •  
 • Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond donerar 265 000€ till HANKEN RETURNS
  Den svenska stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond donerar 265 000€ till Hanken. Läs hela pressmeddelandet här.
  Publicerad 8.2.2016.
 •  

   
  Den svenska stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond donerar 265 000 euro till Hanken.

  ”Stiftelsen stöder högklassig forskning och främjar vetenskaplig undervisning. Vi anser att både forskningen och undervisningen på Svenska handelshögskolan är av utmärkt kvalitet”, säger Ingrid Sundström, stiftelsens verkställande ledamot.
  - See more at: http://www.hanken.fi/sv/news/stiftelsen-marcus-och-amalia-wallenbergs-m…

  Den svenska stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond donerar 265 000 euro till Hanken.

  ”Stiftelsen stöder högklassig forskning och främjar vetenskaplig undervisning. Vi anser att både forskningen och undervisningen på Svenska handelshögskolan är av utmärkt kvalitet”, säger Ingrid Sundström, stiftelsens verkställande ledamot.
  - See more at: http://www.hanken.fi/sv/news/stiftelsen-marcus-och-amalia-wallenbergs-m…

  Den svenska stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond donerar 265 000 euro till Hanken.

  ”Stiftelsen stöder högklassig forskning och främjar vetenskaplig undervisning. Vi anser att både forskningen och undervisningen på Svenska handelshögskolan är av utmärkt kvalitet”, säger Ingrid Sundström, stiftelsens verkställande ledamot.
  - See more at: http://www.hanken.fi/sv/news/stiftelsen-marcus-och-amalia-wallenbergs-m…

  265

 •  
 • Henrik Ehrnrooth - Nu är det din tur!
  Henrik Ehrnrooths budskap är klart och tydligt - klicka på bilden nedan och lyssna till varför du också skall vara med i kampanjen.
  henrik_ehrnrooth.jpg

  Publicerad 14.1.2016
   

 •  
 • Evli Bank Abp donerar 100 000 euro
  Evli Bank Abp donerar 100 000 euro till Hankens pågående fundraisingkampanj HANKEN RETURNS.
  Läs pressmeddelandet här.
  Publicerad 12.1.2016.
 •  
 • Skatteavdrag på privat donation
  Donationer på minst 850€ och högst 500 000€ är avdragsgilla för privatpersoner. Läs mera om skatteavdraget på Skatteverkets hemsida eller kontakta fundraising@hanken.fi.
  Publicerad 07.01.2016
 •  
 • Bergsrådet Tekn. och Ekon. dr h.c. Marcus Wallenbergs Stiftelse för Företagsekonomisk Forskning donerar 250.000€ till Hanken
  Bergsrådet Tekn. och Ekon. Dr. h.c. Marcus Wallenbergs Stiftelse för Företagsekonomisk Forskning donerar 250.000€ till Hankens pågående medelinsamlingskampanj HANKEN RETURNS.
  Läs pressmeddelandet här.
  Publicerad 15.12.2015.
 •  
 • Camilla och John Lindfors satsar på Hanken
  Hankenalumnerna Camilla och John Lindfors donerar 250 000 euro till HANKEN RETURNS. Donationen är den hittills största privata donationen.
  Läs pressmeddelandet här.
  Publicerad 24.9.2015.
 •  
 • Saara och Björn Wahlroos stiftelse donerar 250 000 euro till Hanken
  Saara och Björn Wahlroos stiftelse donerar 250 000 euro till Hankens pågående medelinsamlingskampanj HANKEN RETURNS. Stiftelsen grundades år 2002 för att stöda och uppmuntra forskning och debatt inom ekonomi och sociala frågor.
  Läs hela pressmeddelandet här.
  Publicerad 20.08.2015
 •  
 • Rektor Eva Liljeblom - Nu är det din tur!
  Rektor Eva Liljeblom förklarar varför det är viktigt att engagera sig i Hanken och donera till kampanjen HANKEN RETURNS. Lyssna här!
  Publicerad 10.06.2015
 •  
 • Jane och Aatos Erkkos stiftelse donerar 1 000 000 euro till Hanken
  Jane och Aatos Erkkos stiftelse har beslutat att donera 1 000 000 euro till Hankens pågående fundraisingkampanj HANKEN RETURNS. Jane och Aatos Erkkos stiftelse grundades år 2002 för att stöda högklassig, internationell forskning inom ekonomi, medicin och teknik samt att stöda konst och kultur.
  Läs hela pressmeddelandet här.
  Publicerad 05.06.2015
 •  
 • Hanken tog emot 1 000 000 euro av Svenska kulturfonden
  Svenska kulturfonden donerar 1 000 000 euro till Hanken och fundraisingkampanjen HANKEN RETURNS. Donationen är kampanjens hittills största, och lyfter kampanjens totala insamlade belopp till drygt 2,5 miljoner euro. Donationen överräcktes på Hankens årliga stipendiesammankomst till rektor Eva Liljeblom av Kulturfondens direktör Leif Jakobsson och utbildningsombudsman Veronica Granö-Suomalainen. Läs hela pressmeddelandet här.
  Publicerad 26.05.2015
 •  
 • Stipendiesammankomst och donatorkväll på Hanken
  Den 25 maj samlade Hanken omkring 70 deltagare till donatorkväll med stipendieutdelning. De fick bland annat lyssna till en översikt över aktuella händelser vid Hanken och höra om högskolans medelinsamling. Samtidigt uppmärksammades de studenter som fått utbytesstipendier namngivna efter donatorer samt de bästa magisteravhandlingarna under läsåret 2014 – 2015. Bifogat finns listan på alla stipendier.

  stipendieceremoni_2015.pdf
   
  _vic6530.jpg

  Från vänster: Veronica Granö-Suomalainen, Martina Andersin, Leif Jakobsson och Barbara Hisinger-Jägerskiöld

  _vic6679.jpg

  Stipendiater för läsåret 2014-2015
  Publicerad 26.05.2015

 •  
 • Fazer donerar 100 000€ till kampanjen
  Hankens premium partner Fazer donerar 100 000€ till HANKEN RETURNS. Läs hela pressmeddelandet här.
  Publicerad 23.04.2015
 •  
 • Dela upp din donation i flera rater
  I ett personligt brev uppmanar rektor Eva Liljeblom alla Hankeiter att engagera sig i kampanjen HANKEN RETURNS. Tack vare kampanjens längd har man dessutom möjlighet att dela upp sin donation på tre år. Läs hela brevet här:

  Dela upp din donation.pdf

 •  
 • Carl Haglund - Nu är det din tur!
  Försvarsminister och Hanken-alumn Carl Haglund uppmanar dig att vara med i den pågående fundraisingkampanjen! Klicka här för att titta och lyssna på uppmaningen.
  Publicerad 26.03.2015
   
 •  
 • Fundraisingkampanjen HANKEN RETURNS
  Nu är vi igång! Klicka här för att titta på kampanjfilmen.
  Publicerad 12.01.2015
   
 •  
 • Stiftelsen Tre Smeder donerar 750 000 euro
  Kampanjen fick en flygande start och stärks betydligt i och med Stiftelsen Tre Smeders donation på 750 000 euro. "Att få in en sådan stor donation är förstås helt fantastiskt och vi är ytterst tacksamma över att kunna starta vår kampanj på detta sätt" säger rektor Eva Liljeblom.
  Publicerad 15.12.2014
 •  
 • Björn Wahlroos - Nu är det din tur!
  Klicka här för att lyssna till varför Styrelseordförande Björn Wahlroos anser att man skall donera till Hanken.
  Publicerad 10.12.2014
 •  
 • Kampanjens första donationer
  Den 10 decemeber lanserades fundraisingkampanjen HANKEN RETURNS. Vid tillställningen offentliggjordes även kampanjens två första donationer, Bergsrådet Tekn. och Ekon. Dr. h.c. Marcus Wallenbergs Stiftelse för Företagsekonomisk Forskning med en donation på 250 000 euro och Louise och Göran Ehrnrooth stiftelse med en donation på 250 000 euro.

 

fundraising_aktuellt.jpg

På bilden Jannica Fagerholm, Björn Wahlroos, Albert Ehrnrooth, Eva Liljeblom och Stefan von Knorring
Publicerat 10.12.2014