Hanken MOOC:ar

Sustainable globe, photo by Ben White on Unsplash
Hanken erbjuder MOOC:ar (Massive Open Online Course) – globalt tillgängliga kurser öppna för alla. Hankens kursutbud innefattar sju MOOC:ar i ämnen såsom tjänsteforskning, logistik och hållbar utveckling.

Hanken erbjuder MOOC:ar via plattformen FutureLearn som idag har över 10 miljoner användare. Kursdeltagarna får ta del av korta föreläsningar, artiklar, diskussioner och tester på distans. Allt kursmaterial är anpassat för användning på både mobila enheter och datorer. Du kan enkelt registrera dig på FutureLearn och avlägga en kurs avgiftsfritt.

För frågor om Hankens MOOC:ar, kontakta Teaching Lab: teachinglab@hanken.fi

Hankens växande utbud av MOOC:ar innefattar för tillfället sju MOOC:ar i olika ämnen:

Lär med legender

I MOOC-serien ”Hanken legender” kan du lära dig om olika ämnen tillsammans med Hankens mest framstående lärare och forskare.

  • Principles of Service Management: Lär dig grunderna i tjänsteforskning, kundrelationer och värdeskapande. Med internationellt erkända tjänsteforskare Professor Emeritus Christian Grönroos.
  • Principles of Wealth Management: Lär dig de grundläggande begreppen i ekonomi och kapitalförvaltning och hur man växer och hanterar välstånd över tiden. I samarbete med finansexperten ED Björn Wahlroos.

Arbeta för hållbar utveckling

Hankens MOOC:ar om hållbar utveckling ger dig verktyg och insikter om hur du kan främja olika aspekter av hållbarhet i såväl ditt yrkesliv som i din vardag.

HUMLOG presenterar: fokus på logistik

Hankens internationellt erkända HUMLOG Institute har utvecklat en serie MOOC:ar i ämnet logistik.

Kurskalender

Mer information om Hankens MOOC:ar finns i kurkalendern nedan. De flesta av Hankens MOOC:ar kan tas när som helst under läsåret, men faciliteras av Hanken endast periodvis. I kalendern nedan kan du se när Hankens olika MOOC:ar ges. Genom att klicka på en kurs, får du upp informationen om kursen ifråga, inklusive tidsperiod för facilitering, länk till kurssidan på FutureLearn samt länk till kursbeskrivning i Sisu.

Can't see the plandisc? Click here

Hankens MOOC:ar är tillgängliga såväl för Hankens egna studerande som för vem som helst intresserad av att läsa kurserna. Läs mer nedan om olika alternativ att avlägga Hankens MOOC:ar.

  Hanken studerande Övriga
Gratis MOOC Avlägg kurs på FutureLearn. Avlägg kurs på FutureLearn.
Kurscertifikat Uppgradera kurs på FutureLearn. Logga in med ditt Hanken användarkonto för gratis uppgradering. Uppgradera kurs på FutureLearn, betala kursavgift.
Studiepoäng Avlägg kurs på Hanken. Använd anmälningslänk från kursexaminator för kursen på FutureLearn. Avlägg kurs via Hankens Öppna Universitet. Använd anmälningslänk från kursexaminator för kursen på FutureLearn.

Hanken studerande

  • Du kan gratis avlägga alla Hankens MOOC:arFutureLearn plattformen. Detta kräver endast att du skapar ett FutureLearn användarkonto.
  • Hanken studerande kan utan avgift uppgradera Hankens MOOC:ar på FutureLearn plattformen. Genom att uppgradera kursen får du längre tillgång till kursmaterialet och ett kurscertifikat för avlagd kurs. Se instruktioner här.
  • Ifall du vill erhålla studiepoäng för en MOOC, kan du som Hanken examensstuderande avlägga kurser på Hanken som innehåller MOOC:ar som delmoment (se tabell nedan). En kurs är 1-2 sp och innehåller tilläggsarbete utöver att avlägga MOOC:en. Du får en skild anmälningslänk av läraren till kursen på FutureLearn, vilket ger dig samma tillgång till materialet som vid en uppgradering. Kursanmälan i Sisu.

Övriga

  • Du kan gratis avlägga alla Hankens MOOC:ar FutureLearn plattformen. Detta kräver endast att du skapar ett FutureLearn användarkonto.
  • Ifall du vill erhålla ett certifikat för kursen kan du uppgradera kursen på FutureLearn plattformen. Detta kräver att du betalar en kursavgift.
  • Ifall du vill erhålla studiepoäng för en MOOC kan du avlägga kurser på Hanken som innehåller MOOC:ar som delmoment via Hankens Öppna Universitet (se tabell nedan). En kurs är 1-2 sp och innehåller tilläggsarbete utöver att avlägga MOOC:en. Du får en skild anmälningslänk av läraren till kursen på FutureLearn, vilket ger dig samma tillgång till materialet som vid en uppgradering. Kursanmälan via Öppna Universitetet.

 

MOOC Ämne Kurs på Hanken
Principles of Service Management Marknadsföring 23105 Service and Customer Strategy
Introduction to Humanitarian Logistics Logistik och samhällsansvar 38020-1 Humanitarian Logistics: Part 1 (MOOC)
Organising for the Sustainable Development Goals (SDGs) Logistik och samhällsansvar 38024-E Organising for the Sustainable Development Goals
Principles of Wealth Management Finansiell ekonomi 17031 Principles of Wealth Management
Energy Transition and Sustainable Economies Marknadsföring 23150 Energy Transition and Sustainable Economies MOOC
23149-V Strategies for Innovative Making of Markets
Företagslogistik Logistik och samhällsansvar 38022 Företagslogistik
Health Emergency Response to a Pandemic Logistik och samhällsansvar 38026 Health Emergency Response and Medical Logistics
Tags