Spanska

Södra Spanien
På denna sida kan du läsa mera om studier i spanska på Hanken.

 

Välkommen till spanska avdelningens sidor!

Här är några anledningar till varför det kan vara bra för dig att lära dig spanska:

1.    Utbredd användning av spanska
Visste du att spanska är det näst mest talade modersmålet i världen? Enligt Cervantesinstitutets rapport för 2021 är spanska modersmålet för cirka 500 miljoner människor i världen och det officiella språket i 21 länder! Det finns studier som förutspår att Förenta staterna inom en snar framtid kommer att bli det största spansktalande landet - och ta över Mexiko (Mexiko har cirka 122 miljoner personer med spanska som modersmål). Dessutom talar cirka 600 miljoner människor spanska med åtminstone någon grad av kompetens (detta antal inkluderar personer som studerar språket)!

2.    Affärsutsikter och möjligheter
Med så många talare världen över breddar kunskaper i spanska tillgången till globala företag. Spanska är relevant när man har att göra med tillväxtekonomier som Mexiko, eller andra länder med lovande ekonomier. När det gäller möjligheterna att göra affärer digitalt måste du tänka på att spanska är det tredje mest använda språket på internet.

3.    Arbeta eller studera utomlands
Om du kan spanska har du möjlighet att antingen arbeta eller studera i ett spansktalande land.

4.    Kul!
Att kunna språket då du reser i den spansktalande världen är en berikande upplevelse. Med kunskaper i spanska kan du också njuta av filmer, tv-program, musik och litteratur på spanska, vilket gör att du får mer ut av din upplevelse och lär känna kulturen i destinationslandet.

 

 

Studier i spanska

Spanska avdelningen erbjuder flera kurser på olika nivåer. Vårt mål är att ge dig en grund för att kunna kommunicera på spanska i vardagssituationer och i ditt yrkesliv. 
Våra kurser i spanska på grundnivå för nybörjare är allmänna språkkurser. De mer avancerade kurserna är inriktade på affärsspanska. 

Kurserna i spanska vid Hanken hjälper dig inte bara att utveckla dina skriftliga och muntliga kommunikativa färdigheter utan ger dig också information om samhället, ekonomin, kulturen och historien i de spansktalande länderna.I Sisu hittar du information om förkunskapskraven enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk. Om du är osäker på din egen nivå kan du kontakta ämneskoordinator för spanska Rita Eloranta, rita.eloranta@hanken.fi.
 

Spanska som biämne

Välkommen att studera spanska som biämne på Hanken inom din examen! 

Om du är kandidat- eller magisterstuderande vid Hanken (Helsingfors/Vasa) kan du studera spanska som ett biämne. Biämnet i spanska består av 25 SP

I biämnesstudierna i spanska (25 SP) kan ingå:

  • Spanska kurser vid Hanken (se vilka alternativ du har).
  • Kurser vid Aalto-universitetet (högre nivåer).

För mer information, kontakta ämnesansvarig för spanska Rita Eloranta. Du kan även läsa mera om biämnet i spanska här.

 

Kursutbud inom spanskan

Under rullgardinerna nedan öppnar sig kursutbudet inom spanska avdelningen. Du kan även se ifall kurserna går i Helsingfors, Vasa eller på båda orterna. Enligt hankens premieringssystem noteras årligen kurser som föregående läsår fått höga kursutvärderingar, det vill säga kurser som fått topputvärderingar. Detta innebär minst 4 i medeltal på all tre frågor som ingår i utvärderingsblanketten, samt minst 35 % svarsprocent på utvärderingen. Dessa specifika kurser som fått topputvärderingar av studenterna omnämns i Sisu. Genom att skriva in kurskoden i sökfältet i Sisu kan du läsa mer om kursen samt se om den är topputvärderad.

 

Kurser som ges på hösten P1 – P2:

5401-A Spanska 1 A (Helsingfors) (3 SP)

5401-A-V Spanska 1 A (Vasa) (3 SP)

5422-E Spanska 2 A (Helsingfors – Vasa) (3 SP)

5421 Each one teach one – Spanska (Helsingfors) (2 SP)

 

 

Kurser som ges på våren P3 – P4:

5401-B Spanska 1 B (Helsingfors) (3 SP)

5401-B-V Spanska 1 B (Vasa) (3 SP)

5423-E Spanska 2 B (Helsingfors – Vasa) (3 SP)

5430-E ¡Vamos a negociar! Avancerad spanska (Helsingfors – Vasa) (5 SP)

5421 Each one teach one – Spanska (Helsingfors) (2 SP)

 

 

Kursutbud för icke-examensstuderande

Våra spanskakurser är öppna för Arcada-studerande, studerande vid Hankens öppna universitet och studerande med JOO-avtal. Studeranden från andra universitet kan ansöka om rätten att delta i enskilda kurser via denna elektroniska blankett. Utländska studeranden eller utbytesstuderanden är också välkomna.

Kontakta ämneskoordinator Rita Eloranta för spanska (Helsingfors/Vasa) om du behöver mer information.

 

Sökfunktionen i Sisu

På den här sidan presenteras sökfunktionen i Sisu och hur den fungerar. Du hittar studieavsnitten i spanska genom att vid filtret Arrangör välja ”Spanska, Helsingfors” eller "Spanska, Vasa". Genom att använda sökfunktionen i Sisu kan du självständigt läsa mera om de kurser i spanska som erbjuds.

 

Ämnesspecifik information

Nedan hittar du information som är nyttig att känna till beträffande studier i spanska.

 

Flera studenter väljer att åka på utbyte till de spansktalande länderna. Att studera vid ett universitet i ett spansktalande land är en ypperlig möjlighet att fördjupa både sina allmänna språkkunskaper och i synnerhet sin kulturkännedom, för när det är fråga om en så enorm kultursfär som den spanskspråkiga måste man absolut uppleva det själv för att kunna förstå vad det hela handlar om! Läs mer om Hankens samarbetsuniversitet här

 

 

Ifall du är examensstuderande vid Hanken eller du under de tre närmaste föregående åren avlagt examen vid högskolan kan du ansöka om ett stipendium ur Elisabeth Schusters stipendiefond för att åka på en spansk språkkurs i Spanien eller något annat spansktalande land. Närmare information om stipendierna ur Elisabeth Schusters stipendiefond hittar du här.

 

 

Kontaktpersoner

För vidare information eller ifall frågor uppstår, vänligen kontakta ämneskoordinator i spanska (Helsingfors/Vasa) Rita Eloranta. Du hittar oss även på femte våningen i Hankens byggnad i Helsingfors eller på tredje våningen i Hankens byggnad i Vasa.

 

Rita Eloranta – Universitetslärare, ämneskoordinator i spanska

Maria Loarte – Timlärare – maria.loarte@hanken.fi

 

 

Spanish
Rita Eloranta
Maria Loarte
Maria Loarte

Projekt och publikationer inom spanskan

Forskning bedrivs inom spanska avdelningen. Länkarna nedan tar dig vidare till spanska avdelningens forskares profiler på Hankens forskningsdatabas HARIS, som är den samlade ingången till all forskning som bedrivs på Hanken. Rita Elorantas forskning är inriktad på studier av det spanska språket och språken hos de amerikanska urfolken.

I HARIS kan du läsa mera om bland annat publikationer, aktiviteter och aktuella projekt för samtliga forskare och språk. Läs mera om forskning inom hela Språkcentret här.

 

Läs mera!

För dig som är intresserad och vill läsa mera om spanska, följ länkarna nedan för mer fördjupad information.

 

Spanska språket 

Información sobre la lengua española.

 

Tidningar från den spanska världen

Prensa en general de todos los países hispanohablantes.