| 04.11.2022

Hanken får 6,3 miljoner euro i statlig medfinansiering

Medelinsamlingskampanjen Räkna med Hanken avslutades för snart sex månader sedan. Nu står det klart att Svenska handelshögskolan (Hanken) är den fjärde största mottagaren av statens medfinansiering i Finland med ett belopp på 6 273 000 euro. Det betyder att Hanken utökar sitt grundkapital med 12,8 miljoner euro.

Den totala medfinansieringen som utbetalas av staten är 67 miljoner euro. Sammanlagt samlade samtliga 13 universitet in 70,2 miljoner euro under den utsatta kampanjperioden som avslutades den sista juni i år. Det innebär att statens matchning landar strax under en euro för varje donerad euro.

– Vi är mycket nöjda med resultatet av medelinsamlingskampanjen och oerhört tacksamma för det fina stöd Hanken fått av sina alumner, samarbetspartners och vänner. Med ett utökat grundkapital kan vi fortsätta förbättra och utveckla Hanken till en högklassig och internationell handelshögskola samt bidra till en konkurrenskraftig framtid för Finland, säger rektor Ingmar Björkman.

Medelinsamlingskampanjen Räkna med Hanken fick stöd av 692 privatpersoner, företag och stiftelser som tillsammans donerade 6,6 miljoner euro. De insamlade medlen riktas till högskolans grundkapital ur vilket endast avkastningen används. Målet med kampanjen var att stärka Hankens unika position som Finlands enda självständiga handelshögskola.