Kvalitetssäkring

Hanken har en hög ambitionsnivå då det gäller kvalitetsarbete och har många års erfarenhet av kvalitetssäkring.

NCU auditerad

Hanken präglas av en kvalitetskultur som ser utmaningar som utvecklingsmöjligheter och har en positiv inställning till externa och interna utvärderingar. Hankens fokus på internationalisering har en stark styrande effekt på utvecklingen av organisationen. Sedan slutet av 1990-talet har Hanken målmedvetet arbetat med internationella ackrediteringar. Hanken vill se sig som en öppen organisation som är engagerad i och orädd inför nya utvärderingsprocesser.

År 2006 valde Hanken att vara en av det första universitet som gick in för den nationella auditeringen utförd av Rådet för utvärdering av högskolorna (RUH) numera Nationella Centret för utbildningsutvärdering (NCU). NCU har beviljat Hanken en kvalitetsstämpel som gäller i sex år från och med våren 2023. Mera information om den nationella auditeringen finns under Nationell auditering i menyn till höger (inloggning krävs).

Akademiska rådet, som efter organisationsförändringen 2019 var det organ som koordinerade Hankens kvalitetsarbete gällande utbildning och forskning, har godkänt en uppdaterad kvalitetspolicy för Hanken. Kvalitetspolicyn omarbetades 2016, reviderades och godkändes av Akademiska rådet (AR) 31.10.2019 (uppdaterades i oktober 2020, oktober 2022 och september 2023).