Video och videokonferens på Hanken

Om videokonferens, webbkonferens och video i undervisningen på Hanken

Videomöten används flitigt på Hanken, i första hand med Microsoft Teams, som även stöds av videkonfererensutrustningen i Hankens mötesrum.

Användningen av video i undervisningen både för flipped classroom och inbandning av föreläsningar används flitigt.

Via undersidorna får du veta mer om när det lönar sig att använda vilket verktyg.