Video och videokonferens på Hanken

Om videokonferens, webbkonferens och video i undervisningen på Hanken

Videomöten används flitigt på Hanken, både som traditionell videokonferens i ett dedikerat mötesrum, och webbmöten med verktyg som Adobe Connect och Skype för business. Virtuella rum som förenar både videokonferens och Skype kan skapas.Användningen av video i undervisningen både för flipped classroom och inbandning av föreläsningar används flitigt.Via undersidorna får du veta mer om när det lönar sig att använda vilket verktyg.