Hur förbereder jag mig?

För att din utlandsvistelse ska löpa så smidigt som möjligt är det viktigt att se till att alla praktiska förberedelser är skötta.

På denna sida hittar du information om följande ämnen:

  • Förbered dig för ditt utbyte
  • Visum
  • Att söka bostad/rum i värdlandet
  • Förbered dig för en krissituation och gör en reseanmälan
  • Läs utrikesministeriets råd inför en resa
  • Följ med läget i världen
  • Försäkringar
  • Närvaroanmäl dig vid Hanken före praktiken

Förbered dig för din praktikperiod

Bekanta dig i god tid med vilka förberedelser som krävs för att arbeta i ditt destinationsland, så du kan koncentrera dig på det väsentliga under praktikperioden och känna dig trygg under resan.

Det är viktigt att du följer med läget i världen och att du gör en reseanmälan till utrikesministeriet före du åker iväg. Försäkra dig om att du är medveten om säkerheten och hälsoläget i det land du ska åka till och att du följer de råd finska myndigheter ger angående resor till landet. Det är också viktigt att du vet hur du ska agera i en eventuell krissituation. Läs mer om bl.a. detta under respektive rubrik nedan. Allra sist hittar du en checklista med vad du ska tänka på före, under och efter praktiken.

Visum

Till en del destinationer behövs visum. Du kan också läsa den information som ditt värdlands ambassad i Finland har publicerat på sina webbsidor så att du har alla dokument som behövs för din visumansökan färdiga. Ibland kräver ambassaden att du personligen lämnar in visumansökan, så var förberedd på detta särskilt om du inte bor nära ambassaden. 

Det kan ta tid att få detta visum, var alltså ute i god tid!

Att söka bostad/rum i värdlandet

HousingAnywhere.com är en platform genom vilken utbytesstuderande kan hyra ut sin bostad i hemlandet under utbytestiden samt hitta boende utomlands för sin utbytestermin. HousingAnywhere.com är ett studentinitiativ skapat av studenter vid RSM Erasmus University Rotterdam. HousingAnywhere.com är en ideell organisation och endast studenter kan registrera sig på plattformen. Genom HousingAnywhere.com kan du hyra ut din bostad åt en inkommande utbytesstuderande för tiden som du studerar eller praktiserar utomlands och på motsvarande sätt kan du genom plattformen även hitta boende för din utbytestermin. Läs mera på HousingAnywhere.com.

Du står själv för boendekostnaderna. Observera att du ska räkna med att betala förskott/garantiavgift för boendet.

Förbered dig för en krissituation och gör en reseanmälan

Utrikesministeriet upprätthåller information om hälso- och säkerhetsläget i olika länder i form av resemeddelanden. Läs informationen som gäller ditt värdland och följ alltid ministeriets råd gällande att resa just till det landet.

Förbered dig för en krissituation och gör en reseanmälan till utrikesministeriet. Då kan de kontakta dig vid en krissituation.

Finländska medborgare:

Kom ihåg att göra din reseanmälan till utrikesministeriet. Reseanmälan innebär att du ger dina personuppgifter, kontaktuppgifter för resan och andra uppgifter om resan till ministeriet så att de kan kontakta dig vid en nöd- eller krissituation. Dina personliga uppgifter överlämnas aldrig till någon annan än nödvändiga myndigheter. Det är lätt att göra en reseanmälan eftersom den görs behändigt antingen på internet eller genom att skicka ett textmeddelande.

Ta också reda på den finska ambassadens kontaktuppgifter i ditt värdland eller var den närmaste finska beskickningen finns om Finland inte har en ambassad i det land du åker till. Du hittar information om Utrikesförvaltningens representationsnätverk här. Följ gärna också med den finska ambassadens Facebook under ditt utbyte.

Observera att det är synnerligen viktigt att du även anmäler dig hos myndigheterna i värdlandet. 

Utländska medborgare i Finland:

Kontakta ditt eget lands ambassad för information om hur du kan göra en eventuell reseanmälan via dem. Ta också reda på kontaktuppgifter till ditt hemlands ambassad i ditt värdland och följ med ambassadens Facebook under praktiken.

Observera att det är synnerligen viktigt att du även anmäler dig hos myndigheterna i värdlandet. 

Läs utrikesministeriets råd inför en resa

På utrikesministeriets webbsidor hittar du information som är bra att läsa igenom då du planerar en resa, t.ex. om säkerhet, hälsa, reseförsäkring, krissituation utomlands, i vilka situationer du kan få hjälp av ambassaden etc. Läs om tjänster för finländare ute i världen Opens in new window på Utrikesministeriets webbsida.

Läs även informationen under följande länkar:

Följ med läget i världen

Läs om ditt värdland och dess hälsoläge (behövs vaccinationer?) och säkerhet och följ med läget i världen med tanke på t.ex. naturkatastrofer, oroligheter och epidemier och kolla vilka rekommendationer finska myndigheter ger för resor till olika länder före du åker iväg:

1. Utrikesministeriet
Se på resemeddelandet för ditt värdland. Du kan också titta på andra länders resemeddelanden genom att välja länken Andra länders resemeddelanden. Följ alltid utrikesministeriets råd!

Du kan även följa med information om läget i världen via dessa adresser:

2. Social- och hälsovårdsministeriet

3. Institutet för hälsa och välfärd Opens in new window

4. World Health Organization

5. Foreign and Commonwealth Office

Försäkringar

Se till att din försäkring är giltig och tillräckligt täckande. Om praktikperioden utgör din obligatoriska del av studierna på kandidatnivå och du får praktikstipendium, så är du försäkrad av högskolan för sjukdom och olycksfall. Hanken erbjuder dock inte ansvarsförsäkring (liability insurance), vilket krävs ifall du åker på praktik till ett EU-land. Oftast erbjuder praktikplatser detta åt praktikanterna, så det lönar sig att kolla med dem först. Ifall de inte erbjuder det, så måste du skaffa den på egen hand. Det lönar sig att kolla med ditt egna försäkringsbolag, eller t.ex. Finlands Ekonomer som erbjuder det kostnadsbelagda s.k. KylteriPlus-paketet där ansvarsförsäkring ingår. 

Då du utför din praktikperiod som ditt utlandsobligatorium skickar Karriärtjänster dina försäkringsdokument (sjuk och olycksfall) åt dig automatiskt per post då du har laddat upp din Grant Agreement i Mobility Online-portalen. 

Ifall du utför din praktik utan att det är den obligatoriska utlandsvistelsen, så är det du själv, eller alternativt din praktikplats, som är skyldig att stå för hela försäkringsskyddet. Observera att reseförsäkringar ofta täcker en period om max 3 månader utomlands och saknar ansvarsförsäkring. Ifall du är anställd av praktikplatsen kan du redan vara försäkrad av din praktikplats. 

Om du tillfälligt arbetar inom EU- eller EES-länder eller i Schweiz lönar det sig att dessutom skaffa ett europeiskt sjukvårdskort från FPA.

Läs även utrikesministeriets information om försäkringar.

Närvaroanmäl dig vid Hanken före praktiken 

Observera att alla som åker på utbyte eller utlandspraktik ska vara närvaroanmälda vid Hanken. Närvaroanmäl dig senast 31.8 för hela läsåret eller bara för höstterminen, eller skilt för vårterminen senast 15.1. Mera information hittar du här. Opens in new window