Studerande Hanken

Samhällsansvar och hållbarhet

Samhällsansvar och hållbarhet vid Hanken är en hörnsten i vår strategi Hanken 2030. Den integreras och förespråkas i alla våra aktiviteter: forskning, undervisning, samarbeten, våra byggnader och vår kontinuerliga verksamhet. 

Vår mission är att skapa ny kunskap och utbilda ansvarsfulla experter som kan verka i den globala ekonomin och i ett föränderligt samhälle genom att integrera etik, samhällsansvar, och hållbarhet i all vår verksamhet. All vår verksamhet präglas av de nordiska värderingarna jämlikhet, öppenhet och integritet samt av hög kvalitet och kontinuerlig förbättring.

Läs mer om vår strategi HANKEN 2030 här!

Vi har även skrivit under Climate Emergency Letter, ett klimatfördrag som är universitetssektorns hållbarhetsinitiativ och ett svar på de globala klimatmålsättningarna. Undertecknandet innebär att vi har förbundit oss till fördela mera resurser till handlingsinriktad forskning kring klimatförändring och kompetensskapande, att bli koldioxidneutrala senast år 2030 och att öka utbudet av miljö- och hållbarhetsutbildning både i undervisningen och i universitetets samhällssamverkan. 

Viktiga resurser

Tags