Låneregler (Helsingfors)

Bibliotekets låneregler

Lånerätt

Svenska handelshögskolans bibliotek betjänar i första hand högskolans studenter, lärare och forskare. Men även om du inte studerar eller är anställd vid Hanken kan du låna och använda bibliotekets resurser.

För att få låna behövs ett bibliotekskort, som du får kostnadsfritt genom att fylla i en låntagarblankett och uppvisa legitimation. Du kan anhålla om bibliotekskort på förhand via blanketten Anhåll om bibliotekskort Opens in new window . Bibliotekskortet är personligt och du ansvarar för det material som lånas på kortet. Meddela därför till biblioteket om förlorat bibliotekskort och om förändrade person- eller kontaktuppgifter. Adressförändringar meddelar du via Hanna Opens in new window .

Lånetider

  • Böcker, andra än kursböcker 28 dagar
  • Kursböcker 7 dagar

Hankens personal har en lånetid på 84 dagar för monografier. En bok kan ändå krävas in efter 28 dagar om den har reserverats av en annan låntagare. Lånetiden för kursböcker är 7 dagar även för Hankens personal.

Magisteravhandlingar, tidskrifter och referenslitteratur lånas inte ut.

Förnya lån

Förnya dina lån genom att logga in i bibliotekets databas Hanna. Du kan också förnya lån per telefon eller vid servicedisken.

Du kan inte förnya lån om:

  • boken är reserverad av en annan låntagare
  • du har förnyat lånet 10 gånger
  • du har 10 € eller mera i obetalda avgifter
  • dina låntagaruppgifter är föråldrade.

Återlämning och försenade lån

Då biblioteket är stängt kan böcker återlämnas i returlådan vid bibliotekets huvudingång och då Hanken är stängd även i bokinkastet invid Hankens huvudingång.

Lånat material ska återlämnas senast på förfallodagen. För försenade lån uppbärs en förseningsavgift. Förseningsavgifterna är:

  • kursböcker 0,70 €/bok/dag
  • övriga böcker 0,50 €/bok/dag

Det är låntagarens skyldighet att själv notera lånetidens längd. En dag före förfallodagen sänder biblioteket per e-post en påminnelse om lån som förfaller. Förfallna lån krävs in två gånger och följs därefter av faktura. Högskolan anlitar indrivningsbyrån Intrum Justitia för obetalda fakturor.

Låntagare som har minst 10 euro i förseningsavgifter är avstängd från att låna och förnya lån tills hela avgiftsbeloppet är betalt.

Reservationer

Böcker där alla exemplar är utlånade kan reserveras genom att logga in i bibliotekets databas Hanna. Reserveringsavgiften är 1 euro. Du får ett meddelande per e-post när boken har anlänt.

Reserverade böcker förvaras på den öppna reservationshyllan på låntagarens namn fyra dagar. Om böckerna inte får ställas på den öppna reserveringshyllan, tag kontakt med biblioteket. Epost: biblioteket@hanken.fi.

Kom ihåg att annullera reserveringar på böcker som du inte längre behöver. Reserverade kursböcker som inte avhämtas eller annulleras påförs en avgift på 1 euro utöver reserveringsavgiften.

När du reserverat boken förkortas lånetiden för den nuvarande låntagaren till 7 dagar (kursböcker) respektive 28 dagar (monografier) från utlåningsdatumet.

Försvunna böcker och förstört material

Låntagaren är skyldig att ersätta försvunna lån eller skadat material, antingen genom att ersätta med ett motsvarande exemplar (samt betala 10 euro) eller genom att betala en ersättningsavgift (minst 50 euro eller bokens pris).

Föreslå inköp

Du som är student eller personal vid Hanken är välkommen att ge inköpsförslag till biblioteket. Inköpsförslag riktas via e-post till biblioteket@hanken.fi.

Låntagarregister och datasekretess

Låntagarnas personuppgifter registreras i bibliotekets användarregister. En registerbeskrivning har upprättats för låntagarregistret i enlighet med personuppgiftslagen (523/1999). Låntagare har rätt att granska sina uppgifter i låntagarregistret. Personens identitet kontrolleras vid utlämnandet av uppgifterna. Biblioteket lämnar inte ut person- eller låneuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (523/1999).